VYŠŠIE VEDOMIE

Spôsob ochrany a zaistenia rastu organizmu

Živočích: Relatívne ustálený  spôsob života založený na inštinktoch

Človek nižšieho vedomia: Egom ovládané subjekto - objektné, emóciami podporované vedomie bezpečia, zmyslových vnemov a moci /stále viac zahrňujúce racionálnu myseľ/,ktoré nás musia tvrdošinne strážiť a ochraňovať navyknuté formy spoločenského chovania a naše vlastné postoje

Človek vyššieho vedomia: Egom ovládané negatívne emócie boli nahradené širokým vzhľadom a hlbokým intuitívnym porozumením, zaisťujúcim plnú prispôsobivosti, nutnú k voľnému plynutiu vo vzájomnej podpore a láske, bez nemenných noriem chovania,

- Miluj bezpodmienečne každého, včítane  seba.

- Milujúci človek žije v láskavom svete. Nepriateľský človek žije v nepriateľskom svete. V každom sa zrkadlíte vy      sám.

- Šťastie prichádza, keď vaše vedomie prestane byť ovládané návykmi a  požiadavkami a vy vidíte svet, ako svet prednostných cieľov.

- Znepokojovať sa tým, čo nemáte, znamená premrhať to, čo máte.

- Keď urážate seba, spôsobujete sebe i ostatným rovnako utrpenie, ako keď urážate iných.

- Kedy si uvedomíte, že vám chýba iba bezprostredné poznanie, že máte    všetko

12 CIEST 

k vyššej úrovni vedomia a bezpodmienečnej lásky a jednoty

OSLOBODENIE

1.  CESTA: Oslobodenie sa od bezpečnostných, zmyslových a mocenských  návykov, ktoré nás nútia pokúsiť sa násilím ovládnuť  situácie  nášho života, narušujú tak  našu rovnováhu bránia nám milovať druhých aj seba.

2.  CESTA: Spoznávajte, ako návyky ovládajú vaše  vedomie a vytvárajú skreslený obraz premenlivého sveta vecí a situácií v našom okolí.

3.  CESTA: Uvítajte každú príležitosť / akokoľvek bolestivú/,ktorú nám minútu po minúte poskytuje naša skúsenosť a umožňuje nám tak spoznať návyky, ktorých programy musíme zmeniť, ak sa chceme oslobodiť od našich mechanických emocionálnych vzorov.

ŽIVOT TU A TERAZ

4.  CESTA: Stále si uvedomujte, že máte všetko čo potrebujete, aby ste sa mohli tu a teraz radovať zo svojho života - ak nedovolíte, aby bolo vaše vedomie ovládané požiadavkami  a predpokladmi na už mŕtvej minulosti, alebo pomyselnej budúcnosti.

5.  CESTA: Tu a teraz primajte plnú zodpovednosť za všetko čo prežívate, pretože príčinou vášho jednania sú vaše vlastné  programy a tie tiež ovplyvňujú reakcie ľudí vo vašom okolí.

6.  CESTA: Prijímate sa plne tu a teraz a vedome zakúšate všetko, čo cítite, myslíte, hovoríte, alebo robíte Včítane svojich emocionálnych návykov/, ako nevyhnutnú súčasť rastu k vyššiemu vedomiu.

KONTAKT S ĽUĎMI

7.  CESTA: Úprimne sa otvárajte všetkým ľuďom s vôľou zdieľať svoje najskrytejšie pocity, pretože akákoľvek neúprimnosť vás udržuje v ilúzii odlúčenia.

prekročiť vedomie seba samého a stať sa dokonalým  vedomím. Na tejto naj -úrovni ste zo všetkým zjednotení - ste láskou, k ľudom, energiou,, krásou, múdrosťou, jasnosťou, aktivitou a jednotou.

8.  CESTA: Hlboko súcitíte s problémami druhých , nie ste však ich starosťami, prinášajúcimi posolstvo potrebné k ich rastu, pohltený.

9-  CESTA: Jednáte bez zábran, ak sa vám darí milovať, vcítiť sa a byť sústredený, ale podľa možnosti sa snažte vyhnúť jednaniam v situáciách, keď ste emocionálne rozrušený a nedosahujete múdrosť plynúcu z lásky a rozšíreného vedomia.

OBJAVOVANIE VEDOMÉHO VNÍMANIA

10. CESTA: Tíšite stále nepokoj svojej emocionálnej mysli, aby ste bol schopný vnímať jemnejšie energie a mohol tak splynúť so všetkým, čo vás obklopuje.

11. CESTA: Stále si uvedomujete, ktoré zo sedem centier vedomia práve používate a cítite rast energie, vnímavosti , lásky a vnútorného pokoja, keď otvárate všetky centra vedomia.

12. CESTA: Vnímate každého, včítane seba, ako prebúdzajúcu sa bytosť, ktorá je tu, aby uplatnila svoje prirodzené právo na dosiahnutie vyšších úrovní bezpodmienečnej lásky a jednoty.

SEDEM CENTIER VEDOMIA

Na tejto stupnici je príjemné, že kedykoľvek postúpime  o stupienok vyššie, život nám prinesie:

-viac energie,  intenzívnejší kontakt s ľuďmi,  viac radosti.

3 CENTRÁ NEŠŤASTIA

1. bezpečnostné centrum: púta našu pozornosť k potrave, úkrytu, alebo čomukoľvek, čo si spájame s našou osobnou bezpečnosťou. Takéto programové vybavenie núti naše vedomie zvádzať nepretržitý boj zo svetom o dostatok toho, čo k pocitu bezpečia potrebujeme.

2. centrum zmyslových vnemov: sa zaoberá hľadaním šťastia prostredníctvom stále väčšieho množstva stále príjemnejších zmyslových vnemov  a činností. Pre mnoho ľudí je najpríjemnejším zmyslovým pôžitkom sex. Ďalšie návykové zmyslové vnemy môžu patriť napr. chuť jedla, tóny hudby a.p.

3. centrum moci: ak sa vaše vedomie sústredí na toto centrum, usilujete o ovládanie ľudí a situácií a zvýšenie vašej prestiže, bohatstva a hrdosti - okrem tisícov menších spôsobov uplatňovania hierarchie, manipulácie a kontroly.

2 CENTRÁ RADOSTI

4. centrum lásky: na úrovni tohto centra prekračujete subjekto - objektové vzťahy a učíte sa vidieť svet s pocitmi harmóniou voľne plynúceho prijatia. Vidíte sa v každom - a každého vidíte v sebe. Súcítite s utrpením tých, ktorý lipnú na bezpečnostných, zmyslových a mocenských hrách. Začínate bezpodmienečne milovať a prijímať každého, dokonca i seba.

5. centrum hojnosti: ak je vaše vedomie v žiare tohto centra, zakúšate náklonnosť sveta, ktorý sami tvoríte. Začínate si uvedomovať, že ste vždy žili v dokonalom svete. Jeho dokonalosť spočíva v takej miery, do akej ste dosiaľ ovládaný vašimi návykmi, v

poskytovaní skúseností, ktoré potrebujete k oslobodeniu od emocionálnych nárokov. Keď zmeníte programy svojich emócii, budete dokonalosť vnímať, ako neustálu radosť z vášho tu a teraz.  Stále viac milujete a prijímate a svet sa stáva „rohom hojnosti“, ktorý vám prináša viac, ako potrebujete  k šťastiu.

2 CENTRÁ NAPLNENIA

6. centrum vedomého vnímania: mať centrum z ktorého vaše  Vedomé vnímanie sleduje činnosť tela a mysle na úrovni nižších 5 centier, je oslobodzujúce. Jedná sa o metacentrum, z ktorého z ktorého pozorujete hru svojho tela a mysle, bez toho, aby ste čokoľvek posudzovali. Vďaka tomuto Centru centier sa učíte nezaujato sledovať vaše sociálne role  a hry z miesta, ktoré nie je zraniteľné a je oslobodené od strachu.

7. centrum kozmického vedomia: Keď žijete úplne na úrovni 6.centra ste pripravený

5 PRACOVNÝCH METÓD

posilnenia vedomia

1/ Naučte sa z pamäti 12 ciest a používajte ich, ako sprievodcov každodennými situáciami svojho života.

2/ Stále si uvedomujte, ktoré centrum vedomia práve používate.

3/ Hlbšie si uvedomte príčinný vzťah medzi vašimi návykmi a výsledným nešťastím

4/ Používajte formulu Všetky cesty našej živúcej lásky, ako nástroj k sústreďovaniu pozornosti

5/ Používajte metódu sústreďovania vedomia k urýchleniu zmeny programov ťažkých návykov.

CHCETE SA OSLOBODIŤ:

1- Preskúmajte svoje utrpenie

2- Označte presne svoj návykový nárok

3- Zmeňte program návykového požiadavku

4- Zakúšajte slobodu

3 ZLOŽKY

predstavujúce jednotlivé stránky rastu k vyššiemu vedomiu

1- odstránenie návykových nárokov

2- utíšenie racionálnej mysle

3- rozchod s predstavou o „ JA“, ktorú stále ochraňuje naše Ego 

 

TOPlist