Myslíte si, že život je nepredvídatelný, plný neočakávaných a náhlych zvratov? Že smola v manželstve i v práci či neporozumení s deťmi je iba súhrou náhod a okolností? Omyl! To ste si len zle vypočítali život, partnera aj zaměstnanie. „Každý deň môžeme zmeniť svoj život k lepšiemu, učiť sa a rásť. K pozitívnej zmene však dôjdeme iba, keď sa staneme tým, čím sme, a nie keď sa pokúšame stať tým, čím niesme!  Ako ale rozoznať, čím skutočne sme? Klúťom k úspechu je vraj dokonale poznať seba samého, svoje vnútro, skutočné nadanie a možnosti. A práve k tomu vám môže pomôcť numerologia.

 

Rozbor osobný - písomná tlačená forma                                              

Rozbor vzťahový - písomná tlačená forma                                           

            °    úplný                                                                              

            °°   neúplný                                                                          

            °°°  samostatný                                                                      

Špeciálny rozbor konkrétnej udalosti                                              

(dôležité rozhodnutia, napr. začiatok podnikania,  a.p.)

Konzultácia                                                                                        

 

Vysvetlivky:

° vypracovanie osobných rozborov oboch + vzťahový

°° vypracovanie jedneho osobného rozboru, druhy ho už ma + vzťahovy

°°°obaja maju osobny rozbor, vypracovanie vzťahoveho rozboru