GANODERMA (LINGZHI) - Zázračná liečivá rastlina

Preklad brožúry Ganoderma (Lingzhi) - Magic, Herbal Medicine"


V Číne už po tisícročia považujú hubu Ganoderma (lat. Ganoderma lucidum, slov. Lesklokôrovka obyčajná, jap. Reishi, čín. Ling-zhi) za vynikajúcu liečivú rastlinu. Je prvým tzv. "potravinovým doplnkom" s liečivými účinkami, ktorý nemá žiadne vedľajšie účinky ani pri dlhodobom užívaní. Podporuje obranyschopnosť organizmu, účinne napomáha predchádzaniu chorôb.
V spise " Prehľad liečivých rastlín" dr. Li Shin-Chen, známy čínsky farmakológ, zaraďuje hubu Ganoderma podľa farby do šiestich kategórií, ako čiernu, fialovú, modrú, bielu, žltú a červenú.

Úspešné pestovanie

Divo rastúca Ganoderma je veľmi zriedkavá, jej zber je obtiažny. Keď ju už niekto aj nájde, jej účinok skoro vždy pominie kvôli zostarnutiu, doslova stvrdne na kožu, dokonca sa môže stať i jedovatou. Akákoľvek kontrola akosti je nemožná kvôli nesystémovosti zberu.

V r. 1970 p. Yukio Naoi, jeden z technikov potravinárskeho výskumného ústavu univerzity v Kjóte, úspešne aplikoval metódu pestovania oddeľovaním spór pri pestovaní Ganodermy. Táto metóda bola v ČLR zavedená v r. 1975. Nakoľko sú klimatické a pôdne podmienky mimoriadne vhodné, táto metóda sa veľmi rozšírila.

  Výnimočné účinky huby Ganoderma:

Ganoderma bola po viac ako tisíc rokov zahalená do rúcha tajomnosti. Ľudia vedeli len, že Ganoderma zachováva mladosť, že jej pravidelné úžívanie zabezpečí dlhý život, nikto sa ale jakživ nepustil do riadneho výskumu aby zistil príčinu tohto účinku.
V posledných rokoch bolo na základe výskumov čínskych vedcov i vedcov iných národností konečne odhalené tajomstvo jej výnimočnej účinnosti, za prispenia analýz a pokusov spolupracujúcich nemocníc, univerzít a farmaceutických firiem. Čistí krv, detoxikuje, má močopudné účinky, chráni pečeň, reguluje činnosť čriev, podporuje srdečnú činnosť, reguluje krvný tlak, má ukľudňujúce, kašeľ tlmiace a odhlieňovacie účinky a povedľa toho aj obmedzuje rast tumorov.

Najdôležitejšie zložky Ganodermy:

1. Organické germánium (Ge): až na 1,5 násobok zvyšuje schopnosť krvi absorbovať kyslík, môže zlepšovať trávenie, môže predchádzať odumieraniu tkanív. Podľa výskumov Ganoderma obsahuje 800 - 2000 milióntin germánia, čo je 4 až 6x viac ako v koreni panaxu (ženšen ázijský).
2. Polysacharidy: tieto organické zlúčeniny posilňujú imunitný systém organizmu, ničia vírusy. Japonské farmaceutické firmy ich rafinujú zodpovedajúcim spôsobom pre liečebné účely a Zdravotnícky odbor Koseisho ich vyhlásil za podporované liečivo v Japonsku.
3. Horká chuť. Lekárski a farmaceutickí odborníci neustále skúmajú túto vlastnosť. Výsledok: s najväčšou pravdepodobnosťou je to spôsobené spoločným pôsobením germánia a polysacharidov. Niektoré rastliny obsahujú jednu alebo druhú zložku, Ganoderma je však od všetkých účinnejšia. Kombinácia zložiek je odlišná od iných rastlín a v záujme zachovania vysokej účinnosti je dôležité zachovať všetky základné zložky.

Základné medicínske účinky Ganodermy:

Podľa klinických pokusov Dr. Shigeru Yuji má nasledujúce základné vlastnosti, vďaka ktorým je natoľko účinná
1. Znižuje obsah cholesterolu a voľných tukov v krvi.
2. Znižuje hladinu krvného cukru a reguluje činnosť slinivky (pankreasu).
3. Znižuje obsah lipidov v krvi a stabilizuje membrány červených krviniek.
4. Nakoľko obsahuje adenozin, môže obmedzovať hromadenie krvných dostičiek, rozkladať trombíny a obmedzovať vznik trombózy.
5. Optimalizuje činnosť kôry nadobličiek.
6. Podporuje obranyschopnosť organizmu a účinnosť imunitného systému.
7. Spomaľuje starecký pokles mozgových funkcií.
8. Obmedzuje vedľajšie účinky antialergických prípravkov.
9. Zabraňuje vzniku alergií následkom pôsobenia antigénov, a tým obmedzuje vylučovanie histamínov bunkami.
10. Prispieva k prevencii vzniku nádorových ochorení a blokuje látkovú výmenu nádorových buniek:
a. Zabraňuje náhlym úmrtiam pacientov s nádorovou chorobou následkom tumorovej embólie.
b. Obmedzuje vznik trombózy, rozpúšťa trombíny, zvyšuje účinnosť protinádorových liečív.
c. Znižuje rakovinou spôsobovanú bolesť.

Je naozaj pravda že Ganoderma je protiliekom na moderné ochorenia a je "univerzálnym liekom" na všetky choroby?

Yukio Naoi, potravinársky vedeckovýskumný ústav univerzity v Kjóte
"Je Ganoderma naozaj univerzálnym liekom?" - Nehovorme teraz o historických chorobách, objavujúcich sa počas histórie ľudstva ale o moderných, tzv. civilizačných chorobách. Aby sme našli odpoveď na túto otázku, počas trinástich rokov sme opakovane skúmali jej účinky. Na základe týchto výskumov sme získali uspokojujúce výsledky.
Prvoradou otázkou je, či môže byť Ganoderma účinná pre všetky choroby. Naša odpoveď znie - áno - pretože je schopná udržiavať zdravie moderného človeka. Ganoderma účinkuje aj na najslabšie, najchúlostivejšie miesta chorľavého človeka, u skutočne chorého potom problém zachytáva v jeho koreňoch a umožňuje uzdravenie.
Ganoderma má schopnosť pozmeniť nevyváženosť organizmu, a tým ho ozdraviť bez ohľadu na ľudské rasy. V tomto ohľade má vždy rovnaké účinky, skúsenosti kdekoľvek na svete sú identické.
Keď organizmus chorého človeka veľmi dobre reaguje na Ganodermu je to také, ako keď nastúpi maximálny účinok patentovaného lieku. Faktom je, že doposiaľ neboli u nikoho zistené negatívne účinky.

1. Upravuje vysoký krvný tlak a ním spôsobené bolesti hlavy a ramien a obmedzuje artériosklerózu.

Štúdia p.Isao Tani z lekárskeho výskumného ústavu univerzity v Kinki
Pokusné subjekty vo väčšine prípadov zápasili s vysokým tlakom. V oblasti krvného tlaku sme zisťovali podstatné zlepšenia. Napr. u jedného pacienta sa počiatočné hodnoty (180/96 mmHg) po troch mesiacoch upravili na hodnotu 126/94 mmHg. Takéto podstatné zlepšenie je veľmi zriedkavé bez použitia preparátov na zníženie krvného tlaku.
U niekoľkých žien s artériosklerózou sa počas troch mesiacov ošetrovania upravil krvný tlak z priemerných 158/77 na hodnoty 128/67. Rovnako sa znížila hodnota hladiny cholesterolu z 269 na 242 (pozn. merané v mg/dl, namiesto u nás používaných jednotiek mmol/l)
U niektorých pacientov je sprievodným javom vysokého tlaku bolesť hlavy alebo ramien. Ich tlak krvi sa počas jedného mesiaca upravil zo 151/78 na 118/72 a zanikli i bolesti.  U viacerých pacientov s obtiažami v obidvoch oblastiach, teda s vysokým tlakom i bolesťami, bolo zaznamenané všeobecné zlepšenie stavu.
Na základe hore uvedených výsledkov je zrejmé, že Ganoderma sa ukázala byť úspešnou u pacientov s vysokým krvným tlakom. Používanie liekov na zníženie tlaku krvi je v týchtom prípadoch účinné na systolický tlak, avšak na diastolický účinné nie sú. Výnimočná vlastnosť Ganodermy je, že môže znižovať obidve hodnoty krvného tlaku.

2. Prečo je Ganoderma účinná pri  systolickom i diastolickom krvnom  tlaku?

Dr. Shigere Yuji z univerzity v Kinki uvádza šesť účinkov aplikácie Ganodermy pri liečení ochorení srdca a cievneho systému:
a. Prispieva k obmedzovaniu vysokého krvného tlaku
b. Zvyšuje chorobne nízky krvný tlak.
c. Zabraňuje vápenateniu ciev a znižuje hladinu cholesterolu.
d. Zabraňuje vznik trombózy a rozpúšťa krvné zrazeniny.
e. Obmedzuje vedľajšie účinky prípravkov na zníženie tlaku krvi.
f. Pri súčasnom užívaní s liečivami na zníženie tlaku zlepšuje možnosť znižovania krvného tlaku.
Organizmu už viac nehrozí rakovina, náhla smrť a nepriechodnosť ciev.
Obr.: prierez cievou, tvorba arteriosklerózy

 

                       image

3. Je účinná i na nepriechodnosť mozgových ciev, srdcový infarkt, krvácanie do mozgu a anginu pectoris (chorobu vencových ciev).

Štúdia p. Ueraba Kioshi -ho z univerzity v japonskej Kinki
Užívanie Ganodermy môže znižovať vážnejšie príznaky zhora uvedených ochorení, i bez klasickej terapie. V jednom  prípade bola u pacienta diagnostikovaná dvojnásobná nepriechodnosť ciev v pravej mozgovej hemisfére - najlepšieho účinku sa dosiahlo kombinovným užívaním Ganodermy a lieku Urokinase. U pacienta nakoniec úplne ustúpila obmedzená pohyblivosť.
Jeden čiastočne ochrnutý pacient, tiež trpiaci cievnou nepriechodnosťou mozgu, sa nakoniec dokázal voľne pohybovať po aplikácii Ganodermy. Hodnoty voľných tukov a ß-lipoproteínov sa u neho vrátili do normálu.
Užívanie Ganodermy môže mať kladný vplyv na srdcové ochorenia, kombinovaná aplikácia s inými medikamentami môže mať dokonca i lepšie výsledky. Pri tom všetkom je dôležité pravidelné, preventívne užívanie Ganodermy aby sa predišlo vzniku ťažko liečiteľných chorôb.

4. Je účinná na akútnu i chronickú hepatitídu a nedostatočnosť pečene.

Štúdia Dr. Mitsui Hashimoto -a, nemocnica Hashimoto
V dnešnej dobe je hepatitída stále ochorením, ktorého liečba zatiaľ nemá jasnú metodiku.
Niekoľkým hepatitickým pacientom sme predpísali užívať denne šesť kapsul. Po troch mesiacoch sa dostavilo u všetkých zlepšenie: hodnoty GOT a GPT klesli z 200 - 300U/l na priemer 100U/l. Pritom u jedného z pacientov, ktorý kombinoval Ganodermu s preparátmi čínskych liečivých rastlín, sa hodnoty GOT a GPT naďalej znižovali a v jednom prípade sa k hapatitíde pridružoval i vysoký krvný tlak. I tu malo užívanie Ganodermy povzbudzujúce výsledky.
Na základe hore uvedených skutočností sa nedajú vyvodzovať všeobecne platné závery, ale pri užívaní Ganodermy sa dá počítať s kladnými výsledkami i v prípade hepatitídy.
V dôsledku nedostatočnosti pečene pacienti ľahko podliehajú únave, toto sa užívaním Ganodermy dá účinne obmedziť.

  5. Musíme zabudnúť na predsudok o "neliečiteľnosti chorôb pečene"

Pečeň je z pohľadu ľudského zdravia najdôležitejším orgánom. Jej činnosť je pomerne zložitá, a práve preto sa usudzuje o obtiažnej liečiteľnosti chorôb pečene. Prakticky jedinou liečebnou metódou západnej medicíny je zavedenie diétneho stravovacieho režimu.
Oproti tomu je Ganoderma schopná optimálne obnoviť zložité procesy funkcie pečene. Praktické výskumy preukázali, že pomocou Ganodermy sa i tu dajú dosiahnuť pozitívne výsledky. Podľa Dr. Shigeru Yuji -ho sa u 10% pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou dostavilo zlepšenie už po dvoch mesiacoch, u 40% pacientov pominuli symptómy a rozmer pečene sa zmenšil a polovica pacientov uvádza zmiernenie príznakov.

6. 1. Liečenie žalúdočných bolestí, žalúdočných a dvanástorníkových vredov je tiež úspešné.

Štúdia - Dr. Taro Tamura z univerzity v Kinki
Pri liečení žalúdočných bolestí, žalúdočných a dvanástorníkových vredov sme aplikovali Ganodermu. Najzaujímavejší prípad bol s pacientom, ktorý bol v mladom veku vyliečný zo žalúdočného vredu, a po dlhšom čase nastala recidíva. Medikamentózna liečba nebola úspešná, ale do týždňa po nasadení liečby Ganodermou začali bolesti podstatne ustupovať. I po znížení počiatočných dávok mal bolesti už len jeden krát denne, občas ani to nie - pritom lieky proti bolesti už boli neúčinné. Táto liečba je úspešná i u pacientov s dvanástorníkovým vredom trpiacich bolesťami hrudníka a nechutenstvom, popr. zoslabnutých a únavovým syndrómom trpiacich pacientov so žalúdočným vredom. Môže znižovať bolestivosť po operácii rakovinného nádoru žalúdka. Po nasadení užívania Ganodermy sa celkový stav mnohých pacientov zlepšil, naštartovali sa i váhové prírastky.

6. 2. Ganoderma je ochranou pri stravovacích poruchách, jednostrannej výžive i pri otrave jedlom.

Prekvapujúce účinky má Ganoderma na úplavicu, zápchu, prekyselenie a vred žalúdka. Dr. Shigeru Yuji referoval o svojich skúsenostiach s podobnými účinkami aké majú najfrekventovanejšie liečivá aplikované v daných prípadoch.
Najdôležitejšou úlohou žalúdka a črevneho systému je vstrebávanie živín z potravy, a po strávení následné odstránenie odpadových látok. Ľudia všeobecne jedia moc alebo nevyváženú stravu, čo má za následok poškodzovanie tráviaceho traktu. Ganoderma je i v tomto prípade účinným ochrancom, optimalizuje činnosť tráviaceho ústrojenstva.

6. 3. Kvôli obezite nie je potrebné začínať s nekalorickou diétou.

Po druhej svetovej vojne boli ľudia chudobní, nebolo dosť potravín. Bolo zbytočné sa zapodievať obezitou, ľudia boli väčšinou veľmi chudí. Vďaka rozvoju lekárskej vedy a zlepšujúcim sa hospodárskym podmienkam už infekčné choroby a chudoba neznamenajú pre ľudstvo taký problém, oproti tomu sa u dospelého obyvateľstva viac a viac rozširujú chronické civilizačné choroby.
Naše výskumy preukázali, že u chudých ľudí, užívajúcich Ganodermu, sa dostavuje váhový prírastok, naopak u obéznych je pozorovateľné chudnutie, pričom vek, pohlavie ani zdravotný stav v tomto ohľade nemá význam. V každom prípade Ganoderma umožňuje zachovanie optimálnej váhy a vzhľadu. Pri pravidelnom užívaní Ganoderma optimalizuje budovacie a odbúravacie procesy organizmu.
Nakoľko Ganoderma môže zastaviť obezitu, ani ľudia s nadváhou nemusia mať starosti s prebytkom váhy a ženy, ktoré viac dajú na vzhľad, sa nemusia trápiť s nekalorickými diétami a vedľajšími účinkami odtučňovacích prípravkov.

  7. 1 Ganoderma môže podstatne redukovať vedľajšie účinky chemoterapie pacientov s rakovinou prsníka, hrubého čreva, žalúdka.

Štúdia Dr. Hiroshi Kawai -a z univerzity v Kinki
Pokusnými subjektami boli pacienti, ktorým sa po operácii zhubného nádoru nedostalo zodpovedajúcej starostlivosti popr. pacienti trpiací vedľajšími účinkami chemoterapie.
Po odstránení prsníka a následnej chemoterapii bola tvár pacientky až cyanotická. Po dvojmesačnom užívaní Ganodermy cyanotickosť pominula.
Jednej pacientke po odstránení prsníka ochrnuli a opuchli obidve horné končatiny. Po jednomesačnom užívaní Ganodermy ochrnutie podstatne ustúpilo.
Niekoľko pacientov užívalo Ganodermu v kombinácii s výťažkami liečivých bylín desať dní po kolostomii (chirurgický vývod z hrubého čreva). Pominulo nočné potenie a dostavila sa chuť k jedlu.
Niektorí pacienti po operácii zhubného nádoru žalúdka trpeli nechutenstvom. Pri užívaní šiestich kapsulí koncentrátu Ganodermy sa ich apetít zlepšil.

S prihliadnutím k vyššie uvedeným výsledkom sa dá konštatovať, že užívanie Ganodermy je účinná podporná terapia pri chemoterapii, nakoľko tlmí jej nepriaznivé vedľajšie účinky.

  7. 2. Zabraňuje tvorbe zhubných metastáz, tíši bolesť a ponúka možnosť dlhšieho života.

Ganoderma patrí medzi huby čeľade Polyporaceae (trúdnikovitých), jej užívanie je v Japonsku, Čine, USA, Kanade, Rusku a Škótsku považované za účinnú liečbu rakoviny. Vo viacerých krajinách renomovaní lekárski odborníci klinicky testovali Ganodermu s použitím najmodernejších vedeckých zariadení, napr. prof. Ta-cheng, člen lekárkeho kolégia tajvanskej národnej univerzity, profesori Cheng Hui-hua a Tung Uic-hi z vysokej školy lekárskych vied v Taipei; výsledky ich pokusov dokazujú, že pri liečbe rakoviny je Ganoderma účinná. Na základe referátov z výskumných prác sa dá konštatovať jej účinnosť z tohto pohľadu:

1. Účinnýmí látkami Ganodermy pri liečbe rakoviny sú polysacharidy a organické germánium.
2. Liečebný efekt je daný súčtom účinkov zložiek. Keby sa aplikovali každá zvlášť, nedalo by sa dosiahnúť žiadúcich účinkov.
3. Zlepšuje odolnosť, posilňuje imunitný systém a obmedzuje rakovinné bujenie v organizme.
4. Po operácii môže pomôcť pacientom s odoperovaným nádorom rakoviny hltanu, žalúdka, prsníka, čriev a maternice.
5. Môže zastaviť hromadenie tekutiny v dutine brušnej (ascites), zlepšuje apetít a ušetrí chorého od bolestí v pokročilom štádiu rakoviny.
6. Dá sa úspešne aplikovať v spolu s inými liečebnými metódami, napr. pri operácii, ožarovaní alebo chemoterapii.
Väčšina ľudí nosí v sebe predispozície k tvorbe zubného kazu, krátkozrakosti popr. k rakovine a to sa môže, ale nemusí časom prejaviť. Keď chceme predísť zubnému kazu, musíme prijímať viac vápnika a vyhýbať sa sladkostiam, zvýšeným prijímaním vitamínu A a nepreťažovaním zraku sa vyhneme krátkozrakosti. Keď chceme obísť rakovinu, užívajme Ganodermu a jedzme vyváženú stravu.

  8. Ganoderma je účinná pri liečbe bolestí bedier, ramien a iných kĺbov.

Štúdia Dr. Taro Kiyobara, plastická a rehabilitačná klinika.                                            

Ganoderma je aplikovateľná pri liečbe bolestivosti v krížovej oblasti chrbta, ako aj bolestí pliec, kolien a rúk.
Ganoderma je významne účinná pri liečbe bolestí, vznikajúcich následkom hematómov (krvných podliatín v tkanivách).

  9. 1. Ganoderma sa osvedčila i pri liečbe gynekologických problémov, napr. menštruačných kŕčov, závratov, klimaktéria.

Štúdia Dr. Yoshinori Imanishi -ho z gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Imanishi
Autor, ako pôrodník a gynekológ, odporúčal užívanie Ganodermy ženám trpiacim menštruačnými kŕčmi, závratmi, nepravidelnou menštruáciou, príznakmi klimaktéria alebo neplodnosťou.
V troch prípadoch mal pozitívne výsledky. Jedna 46 ročná žena za zbavila závratov a bolestí pliec po jednomesačnom užívaní Ganodermy, ďalšiu liečil v tehotenstve so zvieravými pocitmi hrudníka a nechutenstvom - po užívaní sa jej stav zlepšil. Tretia, viac rokov žijúca v manželstve, nemohla otehotnieť napriek pravidelným pokusom. Po trojmesačnej kúre Ganodermou sa prirodzené oplodnenie podarilo.
Ganoderma môže zmierniť symptómy šestonedelia, pretože má i krvotvorné, močopudné a detoxikačné účinky.

  9. 2. Ganoderma je potrebný liek počas tehotenstva a pôrodu.

Keď žena otehotnie, môže mať obavy či smie užívať Ganodermu. U nastávajúcich matiek, obzvlášť u prvorodičiek, je typické kolísanie nálad. Počas tehotenstva sú ženy mentálne i fyzicky citlivejšie na vonkajšie popudy. I keď je to prirodzený jav, ženy ho ťažko znášajú.
V tomto období má Ganoderma tiež krvotvorné, močopudné a detoxikačné účinky a tým napomáha normálnemu vývoju plodu. Podľa prof. Kanatu z univerzity v Tohoku užívanie Ganodermy zlepšuje aj pohlavné funkcie u žien i mužov, zvyšuje aktivitu spermií a reguluje ovuláciu.

  10. Ganoderma môže významne liečiť choroby obličiek.

Ochorenia obličiek patria do kategórie obtiažne liečiteľných, medzi nimi akútne i chronické zápaly, diabetická choroba obličiek, reumatická horúčka - tieto môže vyvolať vysoká hladina cholesterolu alebo cukru v krvi. Obličky sú preťažené a krv sa nedostáva do ich vlásočníc. Ochorenie obličiek môže spôsobiť vodnaté opuchy, zadržiavanie moči, únavu a vážnu urémiu.
Fumio Tsurudani, profesor medicínskeho ústavu univerzity v japonskej Nagoyi pokusne liečil Ganodermou pacientov s chorobami obličiek aby overil jej účinky v tejto oblasti. Dospel k záveru, že znižuje hladinu bielkovín a cholesterolu a normalizuje činnosť obličiek.

  11. Priebeh cukrovky (diabetes) už nie je nezvratný.

Cukrovku spôsobuje nedostatočná produkcia inzulínu slinivkou brušnou (pankreasom). V súčasnosti je jedinou metódou liečby náhradné podávanie inzulínu. I keď inzulín znižuje hladinu krvného cukru, príznaky sa veľmi skoro opätovne objavia a podobne ako u kortizónovej hormonálnej injekcie sa dostavujú sprievodné vedľajšie účinky. Externe podávaný inzulín nedokáže liečiť funkciu slinivky, naviac urýchľuje degeneráciu orgánu.
Medicínsky výskumný ústav univerzity v Kinki zistil po mnohoročných pokusoch že Ganoderma má rovnaké účinky ako inzulín. Tomu zodpovedajúc sa užívaním Ganodermy môžu zmierňovať - bez vedľajších účinkov - príznaky nedostatku inzulínu cestou obnovovania funkcie slinivky brušnej.

12. Ganoderma je účinná i pri liečbe mnohých, menej frekventovaných chorôb

1. Často nie je známa príčina, vyvolávajúca ochorenie (idiopatia)
2. Pokaľ je vyvolávajúca príčina známa, nie vždy je liečiteľná medikamentami, napr. vysoký krvný tlak môže mať rôzny pôvod a lieky na zníženie tlaku síce pomáhajú potlačiť príznaky ale príčiny, vyvolávajúce ochorenie zostávajú často neodhalené.

I. Príloha: Desať hlavných príčin úmrtia

1. Zhubný nádor
2. Krvácanie do mozgu
3. Úraz
4. Srdcová choroba
5. Vysoký krvný tlak
6. Chronická hepatitída (zápal pečene) a tvrdnutie (cirhóza) pečene
7. Katar priedušiek
8. Cukrovka
9. Tuberkulóza
10. Samovražda

II. Príloha: Japonské štúdie

Japonská lékárska veda potvrdila pozitívne účinky Ganodermy.

Lekári na celom svete považujú za dôležité, aby liečivá boli kvalitné. Zvláštne účinky Ganodermy sú označované novým lekárskym výrazom "adaptogénne" (napravuje porušenú rovnováhu).
Dlhodobé výskumy a experimenty, ktoré boli prevádzané v japonských nemocniciach a výskumných ústavoch, potvrdili v každom ohľade pozitívne účinky Ganodermy. Dokázateľne je účinná pri liečení týchto chorôb, ktorých příčinou je niektorá porucha krvného obehu:

1. Nízky a vysoký krvný tlak.
2. Srdcové choroby spôsobené krvným tlakom.
3. Krvácanie do mozgu, vysoká hladina krvného cukru, zúženie ciev.
4. Klimakterické nepravideľnosti, obtiaže pri gynekologických chorobách.
5. Zápcha, zlatá žila.
6. Chronický zápal pečene (hepatitída).
7. Obtiaže pri močení, časté nutkanie na močenie.
8. Žalúdočný vred, vred dvanástorníka.
9. Alergické ochorenia dýchacích ciest.
10. Chronický katar priedušiek, astma.

11.Zápaly kĺbov, reumatické ochorenia

12. Nespavosť, letargia, neuróza

Nakoľko Ganoderma harmonizuje funkcie organizmu, bol u krvného tlaku zistený dvojaký účinok: krvný tlak môže zvyšovať i znižovať. Podporuje prirodzenú samoliečivú schopnosť organizmu, posiľuje jeho obrannyschopnosť (imunitný systém).
Pri užívaní Ganodermy zisťujú niektorí jedinci "záporné" (nepriaznivé) účinky, predovšetkým v počiatočnom období liečby: môžu se prejavovať závraty, pocity slabosti, nutkanie na močenie a stolicu. Toto je normálny jav, ktorý signalizuje že bolo zahájené odstraňovanie nahromadených jedovatých látok z organizmu. Pacienti s cukrovkou môžu stratiť veľa cukru, pacienti s reumatizmom môžu prechodne pociťovať väčšie bolesti. Tento jav je púhym dôsledkom normálneho funkčného prispôsobovania organizmu, a nesvedčí o ničom inom, len o účinnosti Ganodermy. V závislosti na telesnom stave pacientov tieto príznaky odoznejú počas niekoľkých dní.
Nakoľko je ganoderma prirodzenou účinnou látkou, môže sa aplikovat spoločne s obvyklými liekmi a dokonca môže znižovať ich vedľajšie účinky.

 

PRÍRUČKA PRE POUŽÍVANIE GANODERMY

  1. NÁVOD NA DÁVKOVANIE

1. Udržovanie dobrého zdravotného stavu: zo začiatku (prvých pätnásť dní) berieme jednu kapsulu ráno a jednu pred spaním. Po týchto pätnástich dňoch stačí jedna kapsula denne (počas dňa).
2. Pacienti, ktorí si liečia reumatizmus, zápal priedušiek alebo bolesti, užívajú dvakrát denne, a to pred raňajkami a večerou, pokiaľ príznaky ochorenia nepominú. Potom stačí jedna kapsula denne. Pri bolestiach je možné užívať kedykoľvek (vždy po jednej kapsuli).
3. Pacienti so zápalom pečene (hepatitídou), s nádormi alebo cukrovkou užívajú viacej ako trikrát denne, každý krát 1 - 2 tobolky. V prípade potreby je možné užívať 1 - 2 kapsule až 4 - 5 krát denne.

1. ÚČINKY

1. Príznaky ochorenia zaniknú.
2. Pacient pociťuje zvýšenie energie.
3. Zlepší sa apetít, stabilizuje sa telesná hmotnosť.
4. Pacientov spánok se zlepší a prehĺbi. Zníži sa počet hodín spánku, pacient sa však prebúdza odpočinutý.
5. Vyprázdňovanie čriev prebieha úspešnejšie.
6. "Nepriaznivé (nežiadúce) účinky": Je to výraz z čínskej medicíny. Príznaky choroby sa zhoršia prv, než sa začnú zlepšovať, pretože najprv pominie príčina choroby. Tretí deň od začiatku užívania Ganodermy je v niektorých prípadoch možné konštatovať mierne nepriaznivé účinky. Nie sú to vedľajšie účinky, v užívaní sa musí pokračovat. Potvrdzuje to účinok lieku. Nepriaznivé účinky sa pri tom môžu individuálne líšiť. Nepociťuje ich každý pacient, lebo prejavy závisia na množstve jedovatých látok akumulovaných organizmom.

Všeobecne sa dá povedať že keď má pacient precitlivelý organizmus alebo keď berie niektoré lieky vo väčšom množstve, potom u neho tieto príznaky môžu ľahko nastať. V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť žihľavka na tvári alebo na iných miestach povrchu tela, hoci aj v ústach. Tiež sa môžu vyskytnúť opuchy, hnačka, bolesti žalúdka, horúčka, hučanie v ušiach, kolísanie krvného tlaku a zvýšené vylučovanie. Nie sú to vedľajšie účinky a nie je žiaden dôvod k obavám. Pokračujte v užívaní; tieto prejavy sa budú postupne zmierňovať a rýchlo zaniknú.
Niektoré prejavy vznikajúce pri aplikácii prípravkov z liečivých rastlín alebo pri dietetickej liečbe (liečba správnou výživou) sú považované za vedľajšie účinky týchto prípravkov. Pravdou však je, že keď sa takéto prejavy prihlásia, tak sa pacient postupne začína uzdravovať.

  ZÁPORNÁ REAKCIA - TRANSFORMÁCIA NA KLADNÚ REAKCIU

Keď telo prechádza z kyslého do zásaditého stavu, vylučujú sa jedovaté látky z organizmu. Tento prechod môže v danom okamihu vyvolať rôzne reakcie. Typicky k nim dochádza medzi 3 - 10 dňom. Prejavy sú u rôzných osôb rôzne; u niektorých pacientov sú len mierne, u iných môžu byť aj dosť vážne. Akonáhle prejavy pominú, začne pacient pociťovať príliv energie.

                           image

  Keď tkanivá organizmu prejdú do kyslého stavu (vzrástol obsah kyslých látok), vzrastá pravdepodobnosť vzniku chorôb.
Keď je reakcia intenzívna, môžu nastať tieto prejavy:
a. Vzostup obsahu kyslých látok (acidóza)
1. Ospalosť (spavosť).
2. Smäd, sucho v ústach.
3. Nočné močenie, plynatosť.

V prípade nasledujúcich ochorení môžu nastať nižšie uvedené reakcie, avšak len na krátky čas:                                                                                                                                              

a. Vysoký krvný tlak: pocit ?ťažkej hlavy" počas 1 - 2 týždňov.
b. Chudokrvnosť: hlavne u žien môže nastať krvácanie z nosa.
c. Žalúdočné obtiaže: páľava na hrudníku, nechutenstvo.
d. Žalúdočný vred.
e. Hnačka.
f. Choroby pečene: čkanie, vracanie.
g. Cirhóza pečene: krv v stolici.
h. Ochorenie obličiek: môže prudko poklesnúť hladina bielkovín, slabý opuch tváre.
i. Cukrovka: môže se zvýšiť hladina cukru, na končatinách sa vytvorí slabý opuch.
j. Zlatá žila: v niektorých prípadoch môže nastať krvácanie.

  VÝSKYT "ZÁPORNEJ" REAKCIE

1. Táto reakcia nastáva u deviatich pacientov z desiatich.
2. Tí pacienti, u ktorých sa reakcia vyskytne, môžu počítať s tým, že sa úspech dostaví rýchlejšie. Pokiaľ se reakcia nedostaví, znamená to, že ich organizmus reaguje pomalšie.
3. Slabé reakcie môžu trvať 2 - 5 dní, závažnejšie reakcie môžu trvať až
7 - 30 dní.
4. Keď je reakcia silná, tak znížte dávku alebo požiadajte vášho lékára, aby odstránil príznaky a potom pokračujte v užívaní, pokiaľ reakcia pominie.
5. U niektorých pacientov se reakcia dostaví za 3 - 10 dní po zahájení užívania Ganodermy. V ojedinelých prípadoch sa reakcia ohlási až za 2 - 3 mesiace. Reakcia nemusí byť len jednorázová, okrem prípadov úplného uzdravenia.

V ojedinelých prípadoch sa užívanie Ganodermy neprejaví žiadnym účinkom:

Účinky je možné pociťovať väčšinou už po užítí jednej krabičky. Môže sa však stať, že u niektorých pacientov sa nedostavia žiadne účinky.

Môže to mať tieto príčiny:
a. Pacient neužíva v správnom čase alebo nedodržuje predpísané dávkovanie.
b. Pacient preruší užívanie, keď sa objavia "záporné reakcie".
c. Choroba už trvala príliš dlho alebo pacient užíva príliš mnoho rôzných liekov. Jedovaté

    látky nahromadené v organizme sa nedajú úplne odstrániť.
d. Závažnosť choroby kolíše od začiatku liečby. Pacienti strácajú dôveru, a preto užívanie

    preruší. Keď choroba úplne neodoznela, môže nastať kolísanie stavu ale bolesť sa môže

    postupne zmierňovať. Aj v tomto prípade je nutné v užívaní pokračovať.

 DÔLEŽITÉ:

Obsah zhora uvedených informácií sa zakladá na výskumných štúdiach z rôznych krajín. Tieto výsledky výskumu potvrdzujú, že Ganoderma je užitočným doplnkom zdravej výživy.

Ganoderma (čínsky LINGZHI)

Ganodermu, ktorá patrí medzi huby, považujú Číňania po tisícky rokov za jedinečný a zázračný prostriedok, ktorý umožňuje dosiahnutie dlhovekosti. Podrobnosti a rôzne pomenovania sa vyskytujú v historických čínskych knihách o liečiteľstve, napr. "Kniha o liečivých bylinách Shen-Nung" alebo "Prehľad liekov pripravovaných z liečivých rastlín"

. I. Prečo sa Ganoderma doposiaľ v širšom merítku nepoužívala v medicíne?                       

Ganoderma pomáha udržiavať a zlepšovať zdravotný stav. Až do súčasnosti sa však u Číňanov a čínských lékárov jej používanie významnejšie nerozšírilo, a to z týchto dôvodov:

1. Rastlina sa ťažko zbiera. Na Ganodermu sa všeobecne narazí len náhodne a keď sa predsa len nájde, je ľahko možné, že je napadnutá a poškodená hmyzom alebo, že huba kvôli svojmu veku už dávno svoje liečivé schopnosti stratila.
2. Existuje veľmi mnoho podobných druhov a nájdená huba nie je účinná. Počas uplynulých 30 rokov bolo len na Tajvane nazbierané viac než tridsať rôznych druhov Ganodermy.
3. Ganodermy nie je možné nazbierať včas, aby si takto uchovali svoj liečivý účinok . Keď sa Ganodermy najdú, tak vplyvom zostarnutia už nemajú skoro žiaden liečivý efekt. Mladé ganodermy majú horkastú a sladkú chuť, avšak táto chuť sa skoro úplne stratí, keď stvrdnú do kožovitého stavu. Účinné sú len mladé huby, ktoré sú v štádiu rastu.
4. Neexistuje jednotný recept. Techniky a recepty používané čínskými liečiteľmi sa všeobecne zakladajú na informáciach uvádzaných v knihách, napr. Shang-Han-Lun alebo Chin-Juei-Yao-Luch. Avšak ani jedna kniha neposkytuje vhodný recept, pokiaľ sa jedná o ganodermu. Nakoľko je ťažké zbierať divo rastúce ganodermy a existuje toľko jej druhov, zahájili sme za účelom vyriešenia týchto ťažkostí pestovanie väčšieho počtu rôznych druhov. V roku 1973 sme predstavili niekoľko podobných druhov a po celej krajine sme zbierali v hornatých oblastiach divo rastúce vzorky, ako základ pre porovnávanie. Podstupovali sme pri tom riziko otravy, pretože sme osobne všetky vzorky ochutnávali. Po šiestich rokoch sme Ganodermy úspešne vyšľachtili.

  II. Hlavné zložky a ich funkcie

V hube Ganoderma sa dajú, okrem zložiek vyskytujúcich sa i v obyčajných hubách, nájsť dve veľmi dôležité látky:

1. Germánium (Ge) 32. Podľa výskumných štúdií japonského lekára Kazuhiko Asaiho obsahuje Ganoderma 800 - 2000 milióntin germánia. Germánium môže podporovať krvný obeh, a tým zvyšovať schopnosť organizmu prijímať kyslík. Zaistením správnej hladiny krvného kyslíka sa zlepšuje látková výmena a spomaľuje sa degenerácia funkcií. Na základe jedného rozboru lekára Asaiho je germánium hlavným komponentom, ktorý obsahuje Ganoderrma. Je v nej 4 - 6 krát viacej germánia ako v koreni panaxu (ginseng, ženšen).

  2. Polysacharidy  Polysacharidy sa nachádzajú v obyčajných hubách v rôznych množstvách. Japonskí farmaceuti a výrobcovia liečív vylúhovali polysacharidy z huby ?Yun-Yong", patriacej do rovnakej čeľade ako Ganoderma, a pripravili liečivo s názvom PSK. Tento medikament sa tiež využíval klinicky pri imunoterapii pacientov s rakovinou. Zdravotné oddelenie Koseisho ho schválilo ako preukázateľne účinný podporný medikament. Pacientom s rakovinou sa predpisuje na prevenciu ochorenia zhubným nádorom a pri metastázach. Polysacharidy môžu zvyšovať množstvo protilátok, a tým posilovať imunitný systém. Pracovníci z lekárskej sféry prejavili vážny záujem, keď bolo v lekárskych štúdiach po prvý krát zverejnené, že Ganoderma takéto látkové zložky obsahuje vo veľkom množstve. Nakoľko umelé pestovanie je úspešné, nie je potrebné sa obávať jej nedostatku. Japonskí pracovníci, v medicíne a farmácii, priebežne Ganodermu skúmajú a pestujú, a tiež ju uviedli na trh ako zdravie podporujúci doplnok potravy.

  III. Liečivé účinky Ganodermy

Po tisícročia sa na Ganodermu pozeralo ako na ?zázračný prostriedok pre dosiahnutie dlhovekosti". Podobné povesti začali pomaly prijímať ako skutočnosť tí jednotlivci, ktorí ju už vyskúšali užívaním. Keď sa táto rastlina užíva priebežne, dostavujú sa jej vynikajúce účinky. V posledných rokoch niekoľko čínskych a japonských lekárov a výrobcov liečiv študovali jej účinky a používali ju v klinickej praxi. Zaznamenali pri tom tieto účinky: čistí krv a pôsobí močopudne, má detoxikačné účinky (zbavuje jedov), chráni pečeň, optimalizuje činnosť čriev, srdečnú činnosť a krvný tlak, má antibakteriálne účinky, pôsobí proti kašľu a chorobám horných dýchacích ciest, uľahčuje odkašľávanie, má ukľudňujúce účinky a utišuje bolesť. Znamená to, že Ganoderma obsahuje veľké množstvo účinných látok. Tieto látky nie sú účinné jednotlivo ale len pri vzájomnom pôsobení.

Ganoderma sa dá používať tiež na liečenie nasledujúcich chorôb:
Vysoký krvný tlak, choroby srdca, cukrovka, impotencia, symptómy klimaktéria, chronický zápal priedušiek, astma, reumatizmus, strnutie pleca, zápal kĺbov, neuróza, horúčka omladnic (popôrodná horúčka), opuch štítnej žlazy, nepravidelná menštruácia, akné, zlatá žila, kožné zápaly, plešatosť, lupus erythematosus (SLE - chronické autoimunitné ochorenie) a kŕčové žily. Ganoderma je vhodná pre priaznivé účinky pri zmiernení únavy, vyplývajúcej z riadenia automobilu na veľké vzdialenosti, z prípravy na skúšky alebo z vysiľujúcej telesnej činnosti, zmierňuje prejavy spojené s nevyspaním, znižuje vedľajšie účinky liečiv, odstraňuje nepríjemný zápach z úst a mierni bolesti žalúdka. Pri užívaní spoločne s obvyklými liekmi je schopná znižovať ich vedľajšie účinky a zvyšovať ich účinnosť

  IV. Účinky Ganodermy:

Je potrebné venovať pozornosť kvalite a výberu zodpovedajúceho druhu. Pri užívaní Ganodermy môžeme zisťovať nasledujúce skutočnosti:

1. Zníži sa počet hodín spánku, ale spánok se stáva výdatnejším.
2. Zlepší sa chuť do jedla.
3. Odpadné látky se vylučujú ľahko a pravidelne.

ORGANICKÉ GERMÁNIUM

Fakty o organickom germániu:

1. Je to látka, ktorá sa úplne líši od všetkých doposiaľ známych liečiv.
2. Organické germánium je schopné upravovať elektrickú energiu a má magické
elektronické účinky na organizmus.
3. Má doplňovaciu funkciu pre kyslík.
4. Vďaka zlepšenému zásobovaniu orgánov kyslíkom podporuje aktivitu
bunkových stien.
5. Neutralizuje toxické pôsobenie zlúčenín polychlorovaných bifenylov a
zabraňuje otravám z jedla.

I. Ako molekulárne liečivo s kyslíkovým jadrom podporuje germánium dehydrogenizačný proces a môže zvyšovať hladinu kyslíka v organizme.

Organizmus potrebuje veľké množstvo kyslíka k tomu, aby bol schopný sa zbavovať odpadných látok, vznikajúcich počas štiepenia živín.
Nakoľko organická zlúčenina germánia ľahko viaže vodík, napomáha vytvoreniu dehydrogenizovaného stavu. Vodík sa viaže na kyslík a takto sa odstraňuje
z organizmu.Tým sa umožňuje účinnejšie využívanie kyslíku, ktorý zostáva v organizme. V podstate je organické germánium schopné počas 20 - 30 hodín z organizmu úplne sa vylúčiť vo forme hydroxyl germánia. Skúšky, ktoré sa vykonávali po požití organického germánia potvrdzujú, že množstvo kyslíku akumulovaného v organizme významne vzrástlo.

Ďalšie dôsledky :

1. Klesá hustota (viskozita) krvi.
2. Zvýšená hladina kyslíka v krvi zlepšuje krvný obeh mozgu.
3. Je účinné tiež pri otrave kysličníkom (oxidom) uhličitým.
4. Povzbudzuje krvný obeh v končatinách.
5. Vplyvom zlepšeného zásobovania mozgu kyslíkom je účinné i v prípade mozgovej mŕtvice.
6. Zlepšuje výdatnosť a hĺbku spánku.  

II. Dôležité je udržovanie zodpovedajúcej hodnoty pH v organizme. Kyselé prostredie má za následok nedostatok kyslíka.

Je všeobecne známou skutočnosťou, že molekuly kyslíka sú životne důležité, a že nedostatok kyslíka iniciuje škodlivé procesy. Pokiaľ nastane nedostatok kyslíka, môže nastať degenerácia buniek, čo môže následne viesť ku vzniku rakoviny.
Ktoré faktory môžu vyvolávať nedostatok kyslíka ?
Po požití niektorých potravín vykazuje čast splodín procesov látkovej výmeny kyslú reakciu. Keď niekto prijíma potravu len určitého druhu, potom sa v organizme vytvára príliš mnoho kyselín, lebo sa naruší rovnovážný stav medzi kyselinami a zásadami.
Keď nastane prekyslenie, potom to znamená, že sa v tkanivách nahromadí príliš mnoho kladných vodíkových iontov. Vodíkové a kyslíkové ionty sa zlučujú na vodu. Následkom toho môže v organizme nastať nedostatok kyslíka.

III. Klinické pokusy Dr. Chirotaka Tanaku (Chirotaka Tanaka) s organickým germániom

Organické germánium je účinné pri liečení nasledujících ochorení:
skleróza (vápenatenie ciev), mozgové ochorenia (krvácanie do mozgu, mozgová trombóza, mäknutie mozgu), klimakterické problémy, srdcové choroby (napr. angina pectoris), otrava oxidom uhličitým, iné akútne otravy liečivami, žalúdočný vred, ochrnutie polovice tela, epilepsia, otupenosť, chronický reumatizmus, analgézia (celková absencia vnímavosti pre bolesť) v prípade rakoviny, Raynaudov syndróm, atď.                                                               Na základe klinických pokusov sa Dr. Tanaka presvedčil o tom že sa organické germánium v organizme nehromadí

.Má nasledujúce účinky:

1. Zlepšuje regeneráciu buniek.
2. Zabraňuje opätovnému vzniku rakovinového nádoru po jeho operatívnom odstránení. Potlačuje rakovinové bunky a zabraňuje tvorbe metastáz.
3. Lieči krvácanie do mozgu a ochrnutie, zlepšuje krvný obeh v končatinách.
4. Užívanie organického germánia znižuje kolísanie nálady, pocit únavy a umožňuje hlbší spánok.
5. Potlačuje bolesti spôsobené zápalom prostaty.
6. Osoby s dobrým zdravotným stavom môžu užívaním germánia zvyšovať svoju duševnú kapacitu.

Organické germánium nemá žiadne vedľajšie účinky

Nakoľko sa germánium úplne vstrebáva, vylučuje sa v plnej miere z organizmu. Doba, potrebná pre takéto celkové vylúčenie závisí od telesného stavu jednotlivca;
všeobecne je k tomu potrebných 20 - 30 hodín. Nemá vedľajšie účinky.