GEOPATOGÉNNE ZÓNY

 geopatogénne zónysú súčasťou prírodných úkazov, kedy dochádza k poruchám elektromagnetického vlnenia, ktoré vzniká vďaka zlomom v zemskej kôre, a vytvárajú sa tak nepriaznivé odchýlky. Nie všetky zmeny geomagnetického poľa sa prejavujú negatívne na ľudský organizmus. Okrem geopatogénnych zón totiž existujú aj také, v ktorých je vyrovnané pole, a ľudia ich vyhľadávajú, vôbec si to neuvedomujúc. Aj keď sa to môže zdať trochu mystické, geopatogénne zóny tu sú a sú až príliš reálne. Neraz dokážu ovplyvniť naše životy bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli. Geopatogénne zóny nie sú viditeľné. V starovekej Číne, ich nazývali „dračie žily“. Sú to miesta so škodlivým zemským žiarením, ktoré sa podieľajú na vzniku rôznych zdravotných problémov. Môžu to byť ložiská nerastov, tektonické zlomy a trhliny, podzemné vodné prúdy, dutiny, ale aj ľudské diela - kanalizácia, elektrické a plynové rozvody. Štruktúra zemského povrchu, je magneticky orientovaná zo severu na juh. Tam, kde sa miesta krížuiú, sa dá pozorovať rušivý účinok na väčšinu ľudí a zvierat.

Negatívny vplyv geopatogénnych zón je silnejší pred splnom mesiaca, okolo polnoci a pri búrke, ale aj pôsobením feromagnetických stavebných materiálov.
Geopatogénne zóny pôsobia na niektorých ľudí nepríjemne, no väčšina z nás si to dáva do súvislosti so svojím zdravotným  stavom. Výskum však potvrdil, že dlhodobý pobyt nad rušivou zónou môže vyvolať rôzne choroby. Dokonca, keď sa človek lieči z nejakej choroby, vyliečenie je pomalšie ako obvykle. Zlá energia na nás pôsobí pomaly a vytrvalo. Dôležitá je intenzita geopatogénnej zóny, dĺžka pobytu v nej, odolnosť organizmu a imunitného systému. Ľahké zdravotné problémy sa prejavia po dvoch až piatich rokoch, vážnejšie do desiatich rokov. Geopatogénny zóny môžu spôsobovať okrem porúch spánku, chronickej únavy, nervozity, podráždenosti aj migrény, depresie, bolesti chrbtice a problémy s kĺbmi, poruchy imunitného systému, ale podieľajú sa aj na vzniku neplodnosti, leukémie či cukrovky. Dračie žily negatívne pôsobia aj na zvieratá a rastliny. Stromy majú vývojové poruchy, sú krivé, slabo rodia, zvieratá chorľavejú, nepriberajú.

Rovnako nebezpečný ako geopatogénne zóny je elektrosmog . Vytvárame ho my sami. Vyžarujú ho všetky domáce spotrebiče, vrátane počítačov a televízorov, modemy, mobilné telefóny, satelit, alarm či podlahové kúrenie. Nachádza sa aj v blízkosti vedenia vysokého napätia, transformátorov, elektrických rozvádzačov. Na ochranu pred pôsobením elektrosmogu sa používajú rôzne biorezonančné prístroje, ionizátory, soľné lampy a kaktusy.
Ako tieto zóny zistiť?
Prístrojmi to zatiaľ možné nie je, no skúsený prútikár s virguľou toho schopný je. Rôzne pokusy potvrdili, že prútikári sú mimoriadne citliví na elektromagnetické a geomagnetické pole. Virguľa zachytí zmeny horizontálne a prútik aj vertikálne.
Niektoré zvieratá disponujú vzácnou schopnosťou a geopatogénne zóny dokážu „vycítiť“. Vyhýbajú sa im napríklad psy a kravy, ale ako magnet priťahujú mačky, mravce či včely. Už naši predkovia si všimli, že ak chcú zdravo a pokojne spávať, musia dôverovať „psiemu úsudku“. Škodlivý vplyv zón dokážu zmierniť aj baranie kožušiny.
Geopatogénnym zónam sa dá zabrániťtzv. tieničmi alebo rušičkami, ktoré dokážu harmonizovať vonkajšie prostredie. Podľa geobiológov by sa mali dávať do základov, ak to už nie je možné, umiestňujú sa aj do interiéru - presne na svetové strany. Vtedy tam však nesmie byť vysoká koncentrácia železných predmetov, a vedľa nich sa nesmú nachádzať silné magnetické polia a materiály s elektrostatickým nábojom.
U rušičiek a tieničiek sa však musí neutralizovať aj elektrická energia, a postačí na to hocijaký uzemnený vodivý materiál, ale aj stromy, či kríky. Potom je okolité prostredie bez rušivých vplyvov do šírky tridsať metrov a výšky i hĺbky deväť metrov.

Geopatogénne zóny sa dajú rozdeliť do štyroch skupín:

1-Geologické anomálie – tektonické zlomy, poklesy a dotyky hornín, rádioaktívne oblasti. Tieto anomálie sa nachádzajú na celom povrchu zeme, vo väčších, alebo menších intenzitách.

2-Podzemné vodné toky, ale aj miesta v blízkosti vodných tokov, mokrín.

3- Inžinierske siete, elektrické, plynové, rozvody, kanalizácie a iné.

4- Atzv. Hartmannove a Curryho pásy. Tie vznikajú narušením homogenity geomagnetického pola zeme. Sú kozmického pôvodu.

 Vplyv geopatogénnych zón na človeka.

Rozhodujúca je zdravotná odolnosť organizmu a imunita. Je treba zohľadniť intenzitu geopatogénnej zóny a dĺžku pobytu v nej. Najviac ohrozený sú tí, ktorí sa v daných zónach dlhšie zdržiavajú, alebo v nich priamo spia.

Príznaky.

- pocit malátnosti, únavy, pocit chladu

- budenie zo spánku, bolesti hlavy, oslabenie pamäti

-oslabuje sa imunitný systém, komplikácie v pooperačných stavoch

- poruchy srdečného rytmu

- zápal vaječníkov u žien a lymfatických uzlín

- neplodnosť, samovoľné potraty, pobytom v zóne počas tehotenstva vzniká riziko   poškodenia plodu

- u malých detí sa môže prejaviť napr. oslabenou imunitou

- onkologické a nádorové ochorenia

- ťažké zdravotné stavy napr. skleróza multiplex, ťažké duševné stavy, pomätenosť …

- rovnaké onemocnenia na tých istých miestach

- zhoršenie akéhokoľvek ochorenia