PYRAMÍDA

Energetický generátor

Základné informácie:

      Pyramídy sú známe monumentálne stavby, ktoré nás fascinujú svojou tajomnosťou. Pyramídy nachádzame rozmiestnené po celom svete. Boli stavané, ako hrobky panovníkov a ich hlavné poslanie bolo zachovať jeho telesnúschránku v čo najlepšom stave, lebo verili, že duša sa doň vráti. Poznatky o pyramídach sa objavujú v starých písomných dokumen- toch, ktoré uvádzajú, že  pyramída je súhrnom astronomických, aritmetických aj geomet- rických poznatkov. Preto má schopnosť koncentrovať neobyčajnú energiu. V   Egypte je najznámejšou Cheopsová  pyramída s uhlom steny 51°51´. Pre podmienky Európy, (podľa nemeckého pyramidológa  Manfreda Keppelera) je vhodnejší uhol steny  65°

      Využitím schopnosti pyramídy, svojim tvarom kumulovať v jej vnútri zemské magneti- cké pole s koncentráciou energie v 2/7 svojej výšky (kde sa nachádzala aj hrobka faraóna). V tom priestore nakumulovaná energia vyvoláva dehydratáciu, ničí hnilobné baktérie a.p. Pyramída ďalej koncentruje biokozmickú energiu a pôsobí podobne, ako  veľký akumu- látor na uskladnenie tejto energie, ktorá do pyramídy vniká, v nej sa sústreďuje ale opač- ným smerom unikať nemôže. Kozmická energia tzv. orgon, pretransformovaná v pyramíde sa volá pyrén.   ( z toho názov pyramída) Pyramída musí byť orientovaná severnou stenou presne na sever!  

 POUŽITIE:

Malá pyramída

  • na prípravu energeticky obohatenej vody ( minerálky )
  • na doplnenie bioenergie potravín, ovocia, zeleniny a.p.
  • na obohatenie bio hodnoty kozmetických prípravkov

     V pyramíde je možné prevádzať ekologické sušenie ovocia s udržaním farby, chuti a vône. Chlieb udržiava svoje vlastnosti až 2 mesiace, rozmrazené potraviny obnovujú svoju prírodnú chuť. Môžeme pod ňu dať rôzne potraviny, ovocie, zeleninu, chlieb, kozmetické výrobky, čajoviny, môžeme v nej prevádzať aj sušenie kvetov. Hmyz z okolia pyramídy opúšťa a do nej ani nevchádza. Mäso pod pyramídou dehydruje, ale nepokazí sa. Káva po 20 min. zlepšuje chuť, taktiež čokoláda dezerty a.p. Zušľachťuje chuť piva, vína, likérov. Víno začína pracovať a mení sa na perlivé. Voda mení svoju molekulárnu štruktúru, zosiluje sa jej bioenergetická hodnota a takto pripravená voda má aj liečebné vlastnosti

( piť 3x denne )

  • voda po 1/2 hod. zvyšuje hodnotu 5x, po 2 hod. 12x.

 PYRAMÍDA je konštruovaná z drevených profilov vytestovaných na polohu sever – juh – východ – západ so 65° uhlom steny. Jej účinná výska 2/7 v ktorej je pôsobnosť najvýhodnejšia je na profiloch vyznačená a doplnená rozkladacím stolčekom. Bežná doba nabíjania vody energiou je 1/2 hod. pri dlhšej expozícii ( napr. Cez noc) môže u citlivých ľudí podráždiť žalúdočnú kyselinu, alebo zvýšiť peristraltiku nad normál.   

      Pyramída musí byť vyznačenou stenou otočená na sever, je na presnú orientáciu veľmi citlivá !

   Spracované podľa:  Ing. arch. Jaroslava Stockmanna

H A R A  Košice     kontakt:   +421 (0) 903627022