TALIZMANY

Tvorba a zasvätenie talizmanu

Talizmanje umelo vytvorený predmet vybavený magickými schopnosťami, ako odvracať zlo alebo naopak prinášať šťastie. Najväčšiu silu má talizman, ktorý si človek vytvorí sám. Talizman, ktorý vyrobil niekto iný aj keď špeciálne pre vás nebude mať nikdy takú silu. Vytvoriť magický predmet možno zasvätením alebo nápisom (tzv. Sila slova) a môže mať akýkoľvek tvar a byť z akéhokoľvek materiálu (papier, drevo, sklo, striebro, kamene,...) ale niektoré látky sú vhodnejšie ako iné. Mágovia oddávna tvrdili, že kov si pamätá moment liatia a preberá v tom okamihu pôsobiace informácie z vesmíru i Zeme preto je tiež dôležitý deň kedy talizman vytvoríme.

 

 

 Deň

Príslušná planéta

Príslušný kov

Účel

Pondelok

Mesiac

striebro

obchod, sny, krádež

Utorok

Mars

železo

manželstvo, vojna, nepriatelia, vezenie

Streda

Merkúr

ortuť, hliník

dlhy, strach, strata

Štvrtok

Jupiter

cín

česť, bohatstvo, priania, odev

Piatok

Venuša

meď

láska, priateľstvo, cudzinci

Sobota

Saturn

olovo

život, stavba, doktrína, ochrana

Nedeľa

Slnko

zlato

šťastie, nádej, peniaze

 

Z príslušnej tabuľky teda vyplýva že ak si chceme vyrobiť talizman na lásku mal by byť z medi a vyrobený v piatok.

Najbežnejšou formou talizmanu je kovový disk, ktorý sa nosí na retiazke ako prívesok. Na jednej strane sú vyznačené osobné údaje (meno/iniciálky, dátum narodenia, symbol znamenia či vládnucej planéty) a na druhej cieľ (vytvorený symbolmi alebo znak vytvorený z numerologických štvorcov).

 Numerologické symboly

Podľa numerológie každému písmenu prislúcha určitá číselná hodnota, teda každé slovo sa dá vyjadriť aj číselne. Ukážeme si to na slove ochrana. Nájdeme si číselnú hodnotu jednotlivých písmen podľa tabuľky:

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 Teda: O = 6

           C = 3

           H = 8

           R = 9     a vypočítame tiež ich spoločný súčet: 6+ 3+8+9+1+5+1 = 33 = 3+3 = 6

           A = 1

           N = 5

           A = 1

Teraz si nakreslíme magický štvorec pozostávajúci z čísel 1 – 9 usporiadaných tak že ich súčet vodorovne i zvisle dáva číslo 15; to je 3 x 15 = 45, 4 + 5 = 9

4

9

2

3

5

7

8

1

6

 

 Do tohto štvorca začneme vpisovať písmená tak že začneme malým krúžkom na políčku 6, ktoré označuje písmeno O, odtiaľ pokračujeme na číslo 3 odpovedajúce písmenu C. Takto pokračujeme až po posledné písmeno A tiež s krúžkom, ktorý označuje koniec. Ako posledné vyznačíme malý štvorček na políčku 6 ktoré odpovedá súčtu slova. Ak sa v slove nachádzajú vedľa seba dve písmená s rovnakou hodnotou (konce5n5trácia) nakreslíme na poli daného čísla symbol dvoch písmen :   

                                                       

                                     Konečný symbol by mal vyzerať asi takto:

     Zasvätenietalizmanu

Rituál zasvätenia živlom

Potrebujeme: sviečku, svätenú vodu, vonnú tyčinku, misku s hlinou, rydlo, 4 sviečky na

                      vytvorenie kruhu

Vytvoríme okolo seba kruh – na každú svetovú stranu postavíme sviečku a pri jej zapaľovaní privolávame živly:

Východ – Volám ťa vzduch, buď prítomný aktivácii môjho predmetu/talizmanu.

Juh – Volám ťa oheň, buď prítomný aktivácii môjho predmetu/talizmanu.

Západ - Volám ťa voda, buď prítomná aktivácii môjho predmetu/talizmanu.

Sever - Volám ťa zem, buď prítomná aktivácii môjho predmetu/talizmanu.

 Potom zapálime sviecu, vonnú tyčinku a pripravíme si svätenú vodu a misku s hlinou. Pretiahneme predmet nad plameňom sviece odriekajúc:

Oheň, daj prosím môjmu predmetu svoju silu a rýchlosť.

Pokropíme predmet svätenou vodou a odriekame:

Voda, daj prosím môjmu predmetu moc lásky.

Pretiahneme predmet cez dym vonnej tyčinky a odriekame:

Vzduch, daj prosím môjmu predmetu múdrosť.

Ponoríme ho do hliny a odriekame:

Zem, daj prosím môjmu predmetu stálosť a pevnosť.

 Potom naň rydlom zobrazíme numerologický znak a osobné údaje alebo iniciály a odriekame aktiváciu (teda účel na, ktorý má predmet slúžiť) Pri vysvätení pentagramu napr. odriekame:

Moc a tvoja sila na moju ochranu

Nech smeruje

Žiadna kliatba, kúzlo čiernej mágie mi neublíži

Pokiaľ ťa u seba mám som chránená

Buď požehnaný

A tak sa staň

Poďakujeme živlom za prítomnosť a zhasneme sviece. Predmet je potrebné nosiť na tele najbližších 24 – 48 hodín.

Chemické vlastnosti použitých materiálov ako aj žiarenie tvarov sú príčinou toho že amulety prijímajú od nášho organizmu záporné fluidá a odstraňujú ich čo sa prejavuje rôznym správaním materiálu (napr. medené predmety sa pokrývajú medenkou). Takúto vrstvu treba odstrániť pri každom novom mesiaci čistidlom na kovy (alebo trochou zubnej pasty). Meď sa doporučuje umyť soľou a octom a opláchnuť vodou. Pri častých reakciách na amulete sa odporúča prestávka (asi 1 deň) v nosení amuletu, aby sa vybila v ňom nahromadená záporná energia z organizmu.

Počas splnu je dobré vystaviť talizman priamemu mesačnému svetlu (nie cez okná) pod dobu 5 min z každej strany a myslieť pri tom na jeho pôvodný účel čím sa „dobíja“. (nevadí ak je zamračené a mesiac nevidieť)

 

Zdroj : Veľká učebnica čarodejníctva a mágie – Ray Buckland