ČO JE AURA

 Aura je jav, o ktorom sme všetci už niekedy počuli. Je to energetické pole alebo energetický obal, ktorý obklopuje všetky živé organizmy ako je človek, zviera alebo rastlina. Z fyzikálneho hľadiska, je aura priestor s elektrickým nábojom okolo každého živého organizmu, ktorý môžeme merať pomocou elektrických alebo magnetických interakcií.

 Aura človeka je prejavom jeho životnej energie. Dá sa vyhodnotiť z hľadiska toho aký má tvar, farebnosť, sýtosť, intenzitu a aké je jej rozloženie okolo povrchu ľudského tela. Aura siaha do vzdialenosti 10 - 40 cm od povrchu tela. Táto vrstva je dôležitá, nakoľko podáva dôležité a významné informácie o celkovom zdravotnom stave organizmu, či organizmus trpí nejakým ochorením a konkrétne, ktorý orgán je postihnutý ochorením. Aura odzrkadľuje tiež našu osobnosť, náš charakter, náš spôsob života, naše emócie a naše momentálne duševné rozpoloženie.

O aure, alebo o akejsi životnej energii, ktorá obklopuje všetky živé organizmy sa hovorí už od nepamäti. Aura bola znázorňovaná už pred tisícročiami, ako o tom svedčia rôzne kresby a obrazy pochádzajúce zo starého Egypta, antického Grécka, z čias starobylej Indie alebo Ríma. Všetky veľmi podobne zobrazujú postavy obklopené svetlom alebo svetelnými čiarami a lúčmi, ktoré vyžarujú z ich hlavy a tela. Neskôr, v rannom kresťanstve na náboženských obrazoch je aura znázorňovaná v podobe žiarivého prstenca vystupujúceho okolo hlavy určitých osôb, na znak ich svätosti. O aure nájdeme zmienky v posvätných knihách všetkých civilizácií. Všetky tieto skutočnosti siahajúce hlboko do histórie ľudstva potvrdzujú, že už v dávnych časoch existovali jedinci, ktorí boli mimoriadne citliví

(dnes by sme ich nazvali senzibilmi) a vedeli toto vyžarovanie, tento jav vnímať a zachytiť.

Aura a vzťahy:Aura odráža aj vzťahy medzi ľuďmi. Pri každom stretnutí s iným človekom alebo tiež pri našej vzájomnej komunikácii, sa naša aura automaticky dostáva do vzťahu s aurou iného človeka. Človek tak teda pôsobí vždy, či už vedome alebo nevedome, na inú ľudskú auru a tým na iného človeka. Tieto skutočnosti sa výrazne premietajú aj do vzájomných partnerských vzťahov! Ak sú dvaja ľudia v partnerskom vzťahu, ktorí sa majú veľmi radi, ich aury sa vzájomne prelínajú a intenzívne žiaria. Ak sú dvaja ľudia zamilovaní, určite ste to zažili, akú úžasnú žiarivú náladu prinášajú. Ak máme niekoho radi, naša aura sa otvorí a umožní aure partnera alebo priateľa, aby sa s tou našou prelínala. Preto je najkrajšia a najžiarivejšia aura u zamilovaných ľudí.         

Opačne sa aura alebo tiež biopole správa pri styku s ľuďmi, ktorých prítomnosť je nám nepríjemná, alebo ktorých nemáme radi. Pri takomto stretnutí alebo vzájomnej komunikácii sa naše aury vzájomne odpudzujú, čím vzniká aurický nesúlad alebo disharmónia. Negatívne pôsobia tiež partnerské nezhody, hádky, osočovania, preklínania a neušľachtilé myšlienky, ktoré v danej chvíli výrazne vplývajú na auru druhého človeka. Využívanie vlastnosti aury človeka je dôležité tiež pri výchove detí a v celom procese pedagogického pôsobenia alebo pri ovplyvňovaní poslucháčov rečníkom a ovplyvňovaní kolektívu napríklad vedúcim pracovníkom.

 Ak si vyberáme miesto v nejakom priestore, kde je viacej ľudí, kam a ku komu si sadneme alebo vedľa koho sa chceme postaviť, býva naša voľba ovplyvňovaná pocitom, či určitá osoba má „žiarivú auru“. Zatiaľ, čo niekto iný je menej „žiarivý“ a preto pôsobí menej príjemne. „Malá nevýrazná“ aura naopak, pôsobí ako určitý „plášť neviditeľnosti”. Ľudia sa nebudú o vás zaujímať, nebudú si schopní spomenúť, že sa už s vami niekedy stretli. Napríklad čašník v reštaurácii si vás z nevysvetliteľných dôvodov ani nevšimne a predavačka v obchode obslúži ľudí, ktorí prišli až po vás, napriek tomu, že ste už dávno mali byť na rade. Dotieraví rozdávači rôznych letákov vnútia papier do ruky asi každému, len vám nie. Alebo ak stretnete známeho, ten vám ani neodpovie na pozdrav (akoby vás ani nevidel). Malú alebo veľkú auru je možné odfotografovať Kirlianovou fotografiou aury.

 Existujú ľudia, ktorí sú určitými psychickými upírmi a odčerpávajú energiu z vašej aury aby dobili tú vlastnú. Energiu s iných odčerpávajú vedome alebo nevedome. U takýchto ľudí je často problematická ich vlastná sebaúcta. Po stretnutí s takýmto jedincom môžete mať pocit určitého vyčerpania, ste unavení alebo vás bolí hlava... Máte pocit, akoby vás vysal a netúžite sa s ním v skorej dobe stretnúť. Aj takúto formu môže mať energetický vampirizmus. Je potom dosť zložité, ak zistíte, že je to vaša kolegyňa v práci, s ktorou zdieľate jednu kanceláriu, ale je to vaša dobrá priateľka s ktorou sa stretávate často... Aj v takýchto prípadoch je nám nápomocná analýza aury pomocou Kirlianovej fotografie, ktorá takýto stav dokáže identifikovať. V takýchto prípadoch je dobré vedieť, ako je možné svoju auru správne harmonizovať.

Deti:Deti do veku štyroch rokov majú schopnosť auru vidieť, v neskoršom veku sa im však táto schopnosť stráca. A taktiež, že aura sa nestráca hneď po smrti človeka, ale je detekovateľná ešte tri až štyri dni po jeho smrti (tak to uvádzajú niektorí autori). 

 Senzibili:Sú to ľudia s mimoriadnymi schopnosťami, ktorí sú schopní auru vidieť a vnímať vo farbách alebo v rôznych stupňoch intenzity svetla a rozpoznávať v nej zmeny. Ďalšia skupina senzitívnych ľudí vníma auru cez svoje ruky (rôzni liečitelia) a na základe pocitov je schopná registrovať poruchy aury (biopoľa) v okolí človeka.

Zvieratá:Auru intenzívne vnímajú aj zvieratá, výrazne vnímavé sú mačky. Mačka je typickým vysávačom „negatívnej“ energie. Vyhľadáva miesta, kde je veľmi intenzívna geopatogénna zóna. Ak je človek unavený alebo má nejaké zdravotné problémy, často sa stáva, že mačka si na neho sadne alebo ľahne, a ako keby doslova z neho vyťahovala „negatívnu“ energiu. Má totiž schopnosť túto energiu spracovať a využiť vo svoj prospech. V prípade, že používame ľadvinový pás pri bolestiach v krížoch, určite by mal byť z mačkovitej šelmy. Pomôže omnoho lepšie ako „ľadviňák“ zo psa, zajaca, alebo iného druhu zvieraťa.

Čakry:Ak hovoríme o aure človeka, dôležitú úlohu tu majú aj energetické centrá ľudského tela, ktorým sa podľa ajúrvedskej medicíny hovorí čakry. Základných čakier je sedem a sú lokalizované v oblasti pozdĺž miechy a mozgového kmeňa. Energia vo vnútri každej čakry rotuje v špirále, čím vzniká akýsi lievik, ktorý vibruje na určitej frekvencii, čo senzibili vnímajú ako farbu. Čím je čakra „otvorenejšia,“ tým viac je človek v spojení s energiou duše a s duchovnými vlastnosťami, ktoré sú pre danú čakru typické. To, do akej miery je čakra otvorená a zároveň aktívna, závisí od úrovne duchovného vedomia človeka. U dokonale vyrovnaného človeka čakry vibrujú a rotujú „správnym“ smerom, čím sa aktívne prenáša životná energia do celého tela.

Západná i ázijská tradícia vychádza zo siedmych hlavných čakier, ktoré sa označujú v poradí zdola nahor nasledovne:

ČAKRA                                                       UMIESTNENIE

1. Koreňová (Muladhara)               v dolnej časti chrbtice, kostrč 

2. Krížová (Svathisthana)                            asi 2 cm pod pupkom

3. Solar plexus (Manipura)              pod výbežkom hrudnej kosti

4. Srdcová (Anahata)                                  v strednej časti hrude

5. Krčná (Vishuddha)              medzi krčnou jamkou a ohryzkom

6. Tretie oko  (Ajna)                                         nad koreňom nosa

7. Korunná  (Sahasrara)                            v oblasti temena hlavy