História Tarotu

 Pôvod Tarotu sa stráca v hlbinách minulosti, avšak najstaršia zmienka pochádza zo starovekého Egypta. Tarot ako ho poznáme dnes predstavuje súhrn západnej ezoterickej tradície a obsahuje astrologickú, kabalistickú i alchymistickú symboliku. Najstaršia dochovaná sada tarotových kariet je tzv. Viscontiho tarot asi z roku 1450. Dosť používaný je tzv. Crowleyho tarot, ktorý vznikol v dobe činnosti rádu „Zlatého úsvitu“. Členom tejto skupiny boli aj Arthur Edward Waite (tvorca Rider Waite Tarotu) a Aleister Crowley (1875-1947). Waite zvolil pre svoj Tarot skôr súčasné symboly, zatiaľ čo cieľom Crowleyho bolo ísť späť ku koreňom. Za obrazovú podobu vďačia tieto karty Lady Friede Harris (1877-1962). Karty v dnešnej podobe vyšli po prvý krát v roku 1969.

Čo obsahuje

Tarot obsahuje 78 kariet, rozdelených na

22 kariet veľkej arkány (0-XXI)  a

56 kariet malej arkány.

V Egypte mala veľká arkána 22 kariet, dnes je 22 ako 0. V stredoveku bolo v malej arkáne 56 symbolov rozdelených symbolicky na základe spoločenských stavov.

Meče = rytieri,

kalichy = duchovenstvo,

mince = obchodníci, 

železá, alebo palice = roľníci.

Pri kanastových kartách je to železá – kríže, mince – kára, kalichy – srdce, meče – piky.

Čo  tarot prináša

     Od nepamäti snažili dozvedieť niečo viac o sebe, o svete okolo nás, či nazrieť do budúcnosti. Tak ako zrkadlo slúži na skúmanie zovňajšku, Tarot je zrkadlom našich duší. Otvára nám cestu k nášmu skutočnému Ja. Často si nahovárame, že sami seba veľmi dobre poznáme, avšak v skutočnosti vynakladáme množstvo energie na to aby sme si udržali naše vlastné iluzórne svety, ako obranu pred pravdivou realitou, pred ktorou máme strach. Otázky, ktoré si kladieme sú obrazom nášho podvedomia a karty nám vždy hovoria len to čo, už niekde vo vnútri vieme. Neexistujú žiadne „dobré“ alebo „zlé“ karty, maximálne sa dajú označiť prívlastkami „príjemné“ a „nepríjemné“. Všetko je relatívne, všetko má dve stránky. Naše pocity nie sú určované ani tak skutočnými udalosťami, ako skôr významom, ktorý im pripisujeme. Zlá bolestná skutočnosť je to, čo nás očisťuje a vedie k múdrosti. Každá karta je výzvou, ktorú by sme mali prijať takú akou je. Nejedná sa ani tak o výklad budúcnosti, ako o cestu, ktorá zdokonaľuje intuitívne vnímanie. Môžeme znovu nájsť zmysel života, a odhaliť nielen naše poslanie a pôvodný zámer, ktorý väčšina z nás zatiaľ nechápe. Cestu života, si každý z nás volí sám. Tarot je pomocným prostriedkom pri rozhodovaní, či ujasňovaní si vzťahov s ostatnými ľuďmi, pričom zároveň predstavuje účinný prostriedok pre rozvoj osobnosti

Ako funguje

Vytiahnutie určitej karty môže byť vysvetlené pojmom synchronicita.  Autorom tohto pojmu je C.G.Jung, ktorý svoj život venoval skúmaniu archetypov ľudského správania a symbolom duše. Počas svojich dlhoročných štúdií experimentoval s Knihou Premien (I-ťing), pričom pozoroval fenomén nevysvetliteľných zhôd okolností medzi udalosťami, ktorých súvislosť nemohla byť logicky vysvetlená. Každému z nás sa už určite stalo, že sme na niekoho mysleli a on nám v tej chvíli zavolal. Alebo sme mali znenazdania predtuchu, ktorá sa v zápätí splnila.

Vesmír je priestorom, ktorý všetko neoddeľuje, ale spája. A práve tento priestor je nositeľom informácií, ktoré sme schopný zachytiť naším vnútorným zmyslom. Často ich však nedokážeme dekódovať. Tarot môže byť práve tým kľúčom, ktorý nám otvorí cestu k nášmu rozšírenému vnímaniu, tiež nazývanému intuíciou. Obrazy a symboly Tarotu plnia funkciu prostredníka, pričom každá karta môže mať pre rôznych ľudí a rôzne situácie iný význam. Náš vonkajší a vnútorný svet sú navzájom prepojené a v tomto zmysle si v každom okamihu vytvárame svoju vlastnú realitu. Každá karta obsahuje symboly vyjadrujúce určitý druh energie a mi si zvolíme vždy práve tú, ktorá je synchrónna s naším momentálnym energetickým vyžarovaním. Inak povedané, karta, ktorú si v danom okamihu vyberieme, zrkadlí náš aktuálny duševný stav a energiu. Preto keď sa pýtame Tarotu na nejakú otázku tak odpoveď neprichádza od náhodného kúsku papiera ale z nášho vlastné ho vnútra. Obrazy kariet slúžia iba ako médium, ktoré nám uľahčuje prístup k našej intuitívnej múdrosti.

Ako sa pýtať

Keď sa chceme niečo dozvedieť najpodstatnejšia je otázka. Premyslená a jasne formulovaná. Nekladieme ju tak, aby odpoveď znela áno, alebo nie ale pýtame sa jednoznačne. Napríklad: „Ako vyzerá moja vnútorná situácia teraz?“; „Čomu som v tomto období vystavený?“; „Čoho sa mám vyvarovať v tejto situácii?“

Otázka môže byť smerovaná aj do minulosti, zhodnocovať a správne pomenovávať naše myslenie (postoje), alebo prácu. Otázky môžu byť akékoľvek: „Čoho sa mám vzdať?“ „Ako som sa mala, z tohto vzťahu ponaučit?“; „Čo urobiť aby som uzavrel neukončené záležitosti?“

Odpovede na otázky týkajúce sa budúcnosti môžu byť radou, treba ich formulovať opatrnejšie. Napríklad otázka na vzťah: „Aký význam má pre mňa vzťah k tomuto človeku?“; „Čo mi tento človek prinesie?“; „Čomu sa môžem naučiť?“; „Ako sa voči dotyčnému zachovať?“; „Alebo, čo sa stane, keď sa tejto úlohe budem, alebo nebudem venovať?“; „Akú životnú lekciu mi toto rozhodnutie prinesie?“; „Ako by som mal k tomu pristúpiť?“ a pod.

Otázky na neprítomné osoby môžeme klásť tiež: na svojich blízkych v pokolení priamom. Na súvislosti týkajúce sa vzájomných vecí. A z etických aj morálnych dôvodov by tarotman nemal povedať pýtajúcemu sa odpovede, ktoré by zasahovali do súkromia či intimity riešenej osoby.

Pri kladení otázok i interpretácii významov jednotlivých kariet, je treba získať určitú prax, na základe ich overovania v každodennom živote. Karty nikdy neklamú len ich buď nepoužívame správne, alebo nerozumieme tomu čo nám hovoria.