image

I - TING

Veštba

Potrebujeme tri rovnaké mince

     Lícová strana má číselnú hodnotu      – 3

     Rubová strana má číselnú hodnotu                             – 2
     1 - rozhoďte všetky tri mince a pozorujte ako dopadnú – spočítajte ich hodnotu
     2 – Znaky (čiary) jednotlivých súčtov zapisujeme od spodnej po vrchnú
            -súčet 7 = čiara jang                      __   (2x rub, 1x líce)
           - súčet 8 = čiara jin                         _  _ (2x líce, 1x rub)
           - súčet 6 = premenná  čiara jin     -x-  (3x rub)
           - súčet 9 = premenná čiara jang  -o-  ( 3x líce)
     3 – Hody opakujeme 6x – vznikne 6 čiar nad sebou
     4 – Podľa tabuľky stanovte č. hexagramu  (3 horné čiara – Horný znak)
                                                                              (3 spodné čiary – Spodný znak)
     5 – Prečítať si jeho význam. Pochopiť ho a správne vyložiť
           Premenné čiary sa menia na  ( -x-  na __)  a ( -o-  na _  _)

                                                        image

                                                    Doplňujúce paralely

I. Spôsobenie (vodcovstvo)                                 XVI. Dozrievanie, zrelosť
   (1,2,13,7)                                                                (10,15,46,25)
II. Čistota, ochrana (múdrosť)                           XV. Sloboda, duchovnosť  
  (43,23,44,24)                                                         (58,52,6,36)     
III. Spoločenské uplatnenie, prosperita            XIV. Spoločenská závislosť a odlúčenosť
  (14,8,28,27)                                                           (38,39,47,22)                              
IV. Vnútorná sila, (kráľ)                                      XIII. Spolucítenie, starostlivosť o iných
  (34,20,50,3)                                                           (54,53,64,63)         
V. Realizácia, lojálnosť                                        XII. Životné skúsenosti, pochopenie
  9,16,32,42)                                                             (61,62,40,37)
VI. Spoľahnutie, nádej                                        XI. Prekonanie prekážok a obmedzení
  (5,35,57,51)                                                            (60,56,59,55)
VII. Dovŕšenie, pokrok                                        X. Jas, svetlo
  (26,45,48,21)                                                          (41,31,29,30)
VIII. Harmonizácia, vyváženie                              IX. Snahy, túžby
  (11,12,18,17)                                                           (19,33,4,49)

                                                     image       

                                       TABUĽKA  VÝZNAMOV TRIGRAMOV

                     

image

VÝZNAMY   SYMBOLOV

 

1- Tvorivosť/ČIEN/prináša zaručený úspech. Odporúča sa vydržať.

      Kto pozná tajomstvo zákonov začiatku, ukončenia, vzniku a zániku, musí sa vedieť povzniesť nad skutočnosť, že všetko na tomto svete je pominuteľné. Po každom dni nasleduje nový, nezávisle od zákonov oblohy. V tom sa snaž viesť svoj príklad. Buď silný a odhoď od seba všetko nesprávne.

      Kto získa túto odpoveď  tomu je naklonený úspech z prahlbín svetového diania. Vydržať v spravodlivosti, v tom hľadaj svoje šťastie

2  Pasivita (odovzdanosť, ochota prijať osud)/KUN/Odovzdanie sa prinesie dokonalý úspech. Keď ušľachtilý niečo podniknúť a dostane tento znak, mal by podnikať, pretože by sa zmýlil. Podriadiť sa vedeniu bude lepšie. Pokojná výdrž prinesie úspech.

      Práve tak ako zem prijíma stále vplyvy nebies, tak mame veľkodušne vzdelať svoj charakter, aby sme boli schopní  znášať veci aj ľudí. Nemáme v ješitnej činorodosti chcieť všetko sami od seba vykonávať, ale počkať na podnety, ktoré pramenia v hĺbke tvorivých síl. Nechcieť byť vodcom, ale dať sa viesť je naša úloha. Nie slepo prerážať dopredu, ale všímať si okolnosti, sledovať obraty osudu a vnímať čo od nás osud žiada. Máme niečo urobiť a k tomu potrebujeme priateľov a spolupracovníkov, aby sme uplatnili už hotové dielo. Ale okrem tejto práce musí človek ostať vecný a nedať sa falošne ovplyvniť mienkou druhých.

3  Počiatočné problémy/ČUN/počiatočné ťažkosti prinesú úspech, keď vydržíte, Zatiaľ nič nerobiť, radšej nasadiť spolupracovníkov

      Každá doba prináša pre nový vznik problémy. Veľa vecí je potrebné urobiť naraz. Všetko je v pohybe, ale nejasné a temné. Aj keď je výhľad na úspech, je potrebne sa chopiť všetkého veľmi opatrne, aby nevznikli chyby. Je veľmi dobré keď človek nie je sám, ale má niekoho, kto mu pomôže prekonať tieto počiatočné problémy. Netreba sa však spoliehať len na neho. Je to prevažne vaše dielo a je tu treba priložiť ruku k dielu, aby z počiatočného chaosu vnikol poriadok a systém.

4 Nerozvážnosť mladosti/MENG/nezrelosť má predsa len úspech. Nie ja hľadám mladého blázna, ale on hľadá mňa. Pri prvej veštbe - odpoviem. Keď sa pýta dvakrát, trikrát – je to nepríjemné. Keď naďalej obťažuje, neodpoviem. Len vydrž !

      Nerozvážnosti mladosti sú určitým chaosom, ktorý sa časom vyjasní a nie sú ničím mimoriadnym. Rôzne vlastnosti človeka ešte nie sú vyvinuté. K tomu patrí: 1. - že poznáme vlastnú neskúsenosť  2.  - je treba vyhľadať skúseného učiteľa, to je správny postup. Potom učiteľ počká až sa žiak dostaví. Iba takto je žiak schopný prijať patričné poučenie. Cesta k vytvoreniu charakteru je trpezlivosť, výdrž a dôslednosť. Tak ako voda vypĺňa medzery a jamy neustálym tokom, ani človek nemôže chcieť niečo preskočiť. Ak to pochopí, bude mať úspech.

5  Čakanie/HSŨ/Ak si úprimný, budeš mať svetlo a úspech. Odporúča sa skrížiť veľkú vodu (nebezpečenstvo)

      Čakať znamená nepokračovať, Nie je to márna nádej, ale človek má istotu že dosiahne cieľ.

Keď je obloha zamračená, bude pršať. Nemôžeme ho však vynútiť, musíme ho vyčkať.  Keď máme pred sebou nebezpečenstvo, ktoré treba prekonať, tak nám slabosť a netrpezlivosť nepomôžu. Iba silný bude môcť s pomocou vnútornej istoty vytrvať. Táto sila sa však prejavuje neúprosnou pravdivosťou. Na veci je potrebne sa dívať bez faloše s tvrdou a prísnou zaťatosťou, bez sebaklamu. Iba tak zdoláme nebezpečenstvo. Kým ešte neprišiel pravý čas, nechci vlastným zásahom vytvárať budúcnosť. Len pokojne zhromaždiť sily a s jasným duchom sa pripravovať na prijatie osudu.

6   Hádka/SUNG/Si úprimný, ale máš prekážky. Uvážlivo počkať uprostred, ti prinesie úspech. Doviesť spor do konca je zle.

      Hádka vzniká vtedy, keď s pocitom pravdy narazíme na odpor. Bez tohto presvedčenia sa odpor zmení na zákernosť, alebo násilie. Ak sme úž do hádky zapletení, máme byť ochotne pripravení kedykoľvek hádku ukončiť. Doviesť hádku do konca je zlé aj keď sme v práve, pretože nepriateľstvo zostane. Pokiaľ chceme spor šťastne skončiť, je dobré prijať nestranného, nezaujatého človeka, aby spravodlivo rozhodol, alebo šťastne skončil náš spor. Po dobu hádky je nutné vyhnúť sa iným činnostiam, najmä takým, ktoré od nás vyžadujú úplné sústredenie sa. Práve prvý začiatok (príčinu) je potrebné starostlivo zvážiť. Ak sú povinnosti a právo presne stanovené, sú príčiny hádok už  týmto odstránené

7  Armáda/ ŠI/Armáda potrebuje výdrž a silného vodcu

      Každý sedliak sa stane počas vojny vojakom. Po skončení vojny sa vráti späť k svojmu pluhu. Tak vzniká vojenská masa, uprostred ktorej musí vládnuť poriadok a poslušnosť, aby ju bolo možné úspešne nasadiť. Túto disciplínu nie je možné dosiahnuť iba drilom a násilím, ale je potrebný taký muž, ktorý vie vzbudiť nadšenie uprostred más. Vojnu si však môže dovoliť len hospodársky silný národ, keď chce uspieť. Je potrebné sa vopred starať, aby takýto národ hospodársky zdatný bol a to hospodárskymi vzťahmi a ľudomilnou vládou. Vojna je však vždy niečo nebezpečné. Prináša len škody, ničenie umeleckých pamiatok, stavieb a môže priniesť úplnú skazu. Na vojnu je možné myslieť iba v najhoršom prípade, keď nemáme spravodlivý dôvod a jasný cieľ, ako je ju možné využiť, aby bola čo najúspešnejšia. Keď sa potom za tento cieľ národ vedome postaví, tak získa víťazstvo silou vlastného presvedčenia. Ale ani víťazstvo nás nesmie viesť k nespravodlivosti, ktorá by nenašla porozumenie u väčšiny. Spravodlivosť a trvalosť mieru sú podmienky, aby všetci boli spokojní.

8   Súdržnosť/PI/Prinesie úspech. Opýtaj sa najprv sám seba, či si statočný a vieš vydržať. Neistí sa postupne pridajú. Kto príde neskoro bude škodný.

      Keď sa mnoho ľudí  združuje, aby si vzájomne pomáhali, podporovali a dopĺňali, musia mať stredobod. Byť týmto stredobodom vyžaduje vnútornú veľkosť a silu. Kto chce iných okolo seba zhromažďovať, ten musí najprv skúmať, či je schopný byť takýmto stredobodom, pretože inak spôsobí viac zmätku ako úžitku. Keď sa jedná o skutočný stredobod, prídu tí neistí pomaly i s tímy váhavými  a pripoja sa. Na súdržnosť je potrebné čakať na správnu dobu. Kto príde neskoro a už sa nemôže pripojiť, bude ľutovať. Kto však sám nemôže byť stredobodom, má povinnosť zapojiť sa inde. Tak, ako voda sa nakoniec spája v mori, musí sa spojiť aj ľudská spoločnosť, aby sa každý mohol cítiť ako jednotka celku.

9  Skrotiť niekoho( zdolať)/HSIAO HSŨ/Budeš mať úspech pri tomto skrotení, zdolaní.

      Slabý drží na uzde silnejšieho. Ešte nenastal správny čas. Obraz: husté mraky, ale ešte žiaden dážď. Je tu výhľad úspechu. Ale ešte sú prekážky na ceste a iba malé veci je možné vykonať v prospech záležitosti, akési prípravy. Musíš byť nežný a vytrvalý, ak chceš presadiť svoju vôľu. Premýšľaj, v čom sa budeš musieť aj prispôsobiť, aby si uspel.

10 Nevhodné konanie/LŨ (topánky)/Nevhodné konanie (stúpiť tigrovi na chvost. Neuhryzne človeka. Úspech.

      Nevhodné konanie slabšieho človeka proti silnejšiemu nie je nebezpečné vtedy, keď sa tak deje s veselosťou a bez drzosti tak, že silnejšieho nedráždite a on to láskavo prijíma. Tento vzťah je vlastne nebezpečný. Slabí kríva za silnejším. Stojíme proti nevhodným ľuďom a dosiahneme svoj cieľ, iba ak použijeme dobré spôsoby. Príjemné spôsoby vystupovania si získajú aj dráždivý ľudia. Ale sú v tom výškové rozdiely. Všeobecná rovnosť je nemožná, ale rozdiely nemôžu byť náhodné a nespravodlivé, aby nevznikla závisť a triedny boj. Keď je však vnútorná dôstojnosť mierou ako sa chovať, zostáva spoločnosť na úrovni.

11  Mier/TAI (najviac) /Mier. Malé odchádza, veľké prichádza. Úspech a prospech

       Obloha a zem sa spájajú vo vnútornej harmónii, tým vzniká mier pre všetky bytosti. Pre ľudí to tiež znamená obdobie vnútornej harmónie. Slabí sa musia podrobiť vplyvu silných. Tak vzniká obdobie úspechu a rozkvetu. Lenže tento prírastok sily musíme dostať do pevnej ruky, aby sme ho mohli zadeliť. Z tohto obdobia musíme ušetriť aj pre horšie roky. Tým vlastne získavame omnoho viac. Celkovo znamená tento znak víťazný vzostup, pokorenie zla.    

12  Uviaznutie/PI/Zlí ľudia nepodporujú výdrž ušľachtilého. Šťastné obdobie odchádza, zlé prichádza

      Všetky okolnosti ustrnuli, vládne zmätok a neporiadok. Spôsoby hrubých sa uplatňujú, ale ušľachtilí sa tým nedajú ešte zmiasť. Zostávajú verní svojim zásadám, uťahujú sa do úzadia, aby sa nedostali do ťažkostí. Keď následkom takéhoto vplyvu vznikne vzájomná nedôvera vo verejnom živote, tu sa nedá plodne pôsobiť, pretože chýbajú k tomu predpoklady. Za takýchto okolností sa nesmiete dať zviesť skvelými ponukami byť činný na verejnosti a prijať spôsoby hrubých, pretože by to bolo veľmi nebezpečné. Človek skryje svoju hodnotu a stiahne sa.  

13 Rôzne vzťahy medzi ľuďmi/TUNG ŽEN/Spoločnosť s ľuďmi všeobecne. Úspech. Je treba si deliť úlohy. Ušľachtilý má vydržať.

      Nie sú zvláštne úlohy jednotlivcov, ale spoločné ciele prinášajú trvanie spoločnosti medzi ľuďmi. Pri takejto jednote je možné vykonať ťažké úlohy. Aby sme vytvorili takéto spoločenstvo, potrebujeme vodcu, ktorý má vznešené a jasné ciele a vie ich aj uskutočniť. Aj pri takejto spoločnosti je potrebné organizačne usporiadanie a rozlišovanie, aby sme udržali poriadok.

14 Majetok/TA JOU/Vlastniť niečo veľké. Pekný úspech

      Kto zostane na vysokom mieste skromný a zdvorilý, získa všetko. Sila a jasnosť sa spájajú. Vlastniť niečo veľké je vám osudom určené a zodpovedá to dobe. Sila sa prejavuje jemne a zvládnuto, čo prináša nádherný úspech a bohatstvo. Ušľachtilý krotí zlo, podporuje dobro a plní tak vôľu nebies. Aj z majetkom je potrebné vedieť správne zaobchádzať.

15  Skromnosť/ČIEN/Skromnosť vám pomôže. Ušľachtilý zmenší čoho je veľa a zväčší čoho je málo. Zvažuje a vyrovnáva.

      Osud leží v rukách človeka podľa toho, či sa vystavuje žehnajúcim, alebo ničivým silám - vlastným konaním. Keď je človek vysoko postavený a podáva/ správa sa skromne, svieti ako svetlo múdrosti. Keď vo svojej poníženosti predsa ostáva skromný. Nie je možné si ho nevšímať. Pýcha odpudzuje, skromnosť získava lásku. Ušľachtilý skončí svoje dielo, ale dopredu sa nechváli. Vyrovnáva sociálne rozdiely, ktoré sú prameňom nespokojnosti a vytvára spravodlivé vzťahy. 

16 Oduševnenie/JŨ/Nadšenie. Je dobré dosadiť pomoc a vyslať armádu.

      Keď významný človek cíti  s národom, je s nim v jednote spriaznený , je v stave vyvolať oduševnenie, nadšenie. Zákony, ktoré nemajú svoj pôvod v národnom podvedomí, sa nepresadia alebo vzbudia pohoršenie. Oduševnenie však pomôže získať rovnako zmýšľajúcich, teda sa nemusíme obávať spätných účinkov. Oduševnenie spôsobí spoločné cítenie uprostred más, ako napr. počas vojny.  Zanietenie srdca sa bezprostredne ukazuje v tanci, alebo speve. Oddávna považovali moc hudby za záhadu, ktorá vie zbaviť každého napätia. Preto považovali hudbu za niečo sväté, čo očisťuje city ľudí. Aj v chráme sa približovali bohom so spevom a hudbou, z čoho sa neskôr vyvinulo divadlo.

17 Dôsledok našich činov/SUI/Dôsledok bude mat zdar. Je potrebné vydržať.

      Myšlienka na dôsledok našich činov s prispôsobením sa na to, čo vyžaduje doba, je veľká a dôležitá. Aby človek niečo dosiahol, musí sa vedieť prispôsobiť. Iba službou sa dostaneš k vláde a tak získaš súhlas tých, ktorí o následku rozhodujú.  Keď si chceme vynútiť výsledok úskokom, alebo násilím, intrigou alebo straníckosťou, vždy narazíme na odpor, ktorý pokazí dobrovoľný výsledok.  

18  Práca na pokazenom/KU/Práca na pokazenom bude mať úspech. Ušľachtilý potrasie s ľuďmi a posilní ich ducha.

      Čo bolo pokazené vinou ľudí, sa môže opraviť zase prácou ľudí. Skazu spôsobuje vždy zneužitie ľudskej slobody. Preto je tu nádej na zlepšenie, lebo je v súlade s možnosťami doby. Nie je nutné sa ničoho ľakať, ale je potrebné energicky zasiahnuť. Najprv je nutné poznať príčiny skazy a iba potom napravovať, preto pozor na začiatku. Treba sa postarať, aby sa zlo nevrátilo. Nové koľaje treba svedomite vyskúšať, preto pozor na dobu začiatku. Namiesto ľahostajnosti a lenivosti musí nastúpiť rozhodnosť a energia.

19 Zbližovanie/LIN/Zbližovanie má vynikajúci úspech. No ak príde 8. mesiac prinesie neúspech.

      Tento znak označuje čas plný nádejí. Teraz je nutné rozhodne a vytrvalo pracovať, aby sa využila priazeň doby. Je treba si uvedomiť, že takáto doba netrvá večne, raz dôjde k zmenám. Tie je nutné si včas uvedomiť. Keď ho stretneme skôr než sa dostaví, tak ho zvládneme. Tento znak znamená aj zblíženie vysokopostaveného, proti nižšie postavenému. Bohovia sú nevyčerpateľní v svojej ochote ľudstvo poučovať, aj keď ide o kohokoľvek. 

20 Úvaha, rozjímanie/KUAN, (TAO KUAN)/Už pominulo umývanie no ešte nie obetovanie. Plní dôvera vzhliadajú k nemu

      Obetné činnosti v Číne začínali umývaním. Potom prinášali obeť. Chvíľa medzi tým bol okamih najväčšieho sústredenia. Tak je i rozjímanie o prírode spojené so svätou vážnosťou. Rozjímanie o božskom zmysle svetového diania, dáva človeku, ktorý je povolaný pôsobiť na ľudí, možnosť tento účinok vyvolať. K tomu potrebuje vnútorné sústredenie, ale toto sústredenie sa vyjadruje v celej jeho bytosti. Z jeho osobnosti vychádza duševná moc, ktorej sa ľudia podrobujú bez toho, že by si to uvedomovali. Moc nadriadenej osobnosti prehliadne ľudí, ako v skutočnosti myslia a nedá sa ničím pomýliť. Ďalej bude táto osobnosť ľudí riadiť tak, že sa budú podľa nej riadiť tak, ako sa pohybuje tráva podľa vetra.

21 Prehrýzť sa/ŠI HU/Prehrýzť sa, bude mať úspech. Dobre by bolo, keby zasiahol súd

     Keď je spojenie ohrozené, je nutné energicky zakročiť. Treba len vedieť ako. Prekážky samé o sebe nezmiznú. Súd či trest sú potrebné na ich odstránenie. Byť iba tvrdým by bolo veľa, byť mäkkým by bolo málo. Keď spojíme oboje dosiahneme správnu mieru. Zákon používa trest, ale zodpovedajúci veľkosti previnenia. Spravodlivý trest vyvoláva v ľuďoch rešpekt. Keď sú tresty nejasné a nedáva sa zreteľ na ich uskutočnenie, stáva sa, že sa pomaly nedá spoločne žiť.

22 Pôvab/PI/Pôvab prináša úspech. V malom sa dá niečo podniknúť

      Pôvab ne je podstata veci, iba ozdoba. Preto je ho potrebné iba málo používať. Keď vôľa mlčí, hlási sa svet obrazotvornosti, ktorý je krásny a ušetrený boja o existenciu. Toto je svet umenia.  Ale vôľa sa tým neuspokojí. Z tohto zážitku vytriezvieme a na krásu spomíname ako na chvíľu vytrženia.  Pôvab síce skrášľuje a povznáša,  ale nerieši dôležité otázky. K tomu je potrebné viac vážnosti.

23 Roztrúsenosť/PO/roztrúsenie znamená rozklad (hniloba). Neodporúča sa niekam ísť.

      Je obdobie kedy sa bezcharakterní dostávajú do popredia a predchádzajúcich mocných a ušľachtilých odoženú do pozadia. Pretože nejde o ľudské machinácie, ale o dobové úkazy, podľa božského zákona prinášajú hojnosť a prázdnotu, je najlepší spôsob správne sa zachovať, byť ticho a prispôsobiť sa. To nie je zbabelosť, keď nič nerobíme, ale múdrosť, že nič nerobíme. Aj tí hore si udržia svoje postavenie len bohatými darmi.

24 Návrat/FU/Návrat. Úspech. Príchod a odchod bez chyby. Bezchybní priatelia. Siedmy deň bude návrat. Je dobré, keď máš kam ísť.

      Nič nie je možné zničiť s konečnou platnosťou. Všetko sa pohybuje v kruhu. Nie je potrebné nič preháňať. Po dobe rozpadu príde nový obrat. Ide o pohyb, ktorý je celkom prirodzený, pretože vychádza sám zo seba. Zbavíme sa starého, zavedieme nové. Rovnako mysliaci sa stretnú. Všetko sa deje verejne, zodpovedá to dobe a preto sa vylučujú egoistické zámery. Ešte ide iba o začiatok, preto je potrebné udržať pokoj, aby sme predčasne nevyplytvali silu. Dotýka sa to všetkých okolností, ako je zdravie po nemoci, porozumenie po roztržke, vždy je potrebné na začiatku postupovať opatrne a nežne, aby sa návrat podaril.

25 Nevinnosť (práve to nečakané)/VU VANG -bez vypočítavosti/Keď niekto nemá pravdu, prinesie mu to nešťastie. Odporúča sa vôbec nič nepodnikať

      Človek je v podstate dobrý. Ak sa odovzdá dobru, získa nevinnosť, ktorá inštinktívne robí to správne. Bez tohto vedomia prinesie neuvážený čin iba nešťastie. Majster Kungtse hovorí: „Kto sa odťahuje od nevinnosti, kam sa dostane? Požehnanie, súhlas a vôľa nebies je v jeho činoch.“ Podobne to robia aj mocnári. Vnútorným bohatstvom sa starajú o život, o kultúru a o všetko, čo s tým súvisí v pravej dobe.

26  Veľká sila krotiteľa/TA ČU/Odporúča sa vydržať. Nejesť doma prináša úspech. Iba dennou sebakontrolou si udržíme silu na úrovni.

      V pokojnej dobe nám pomáha sila zvyku, aby sme si udržali poriadok. Ale v časoch nepokojných zvíťazí sila osobnosti. Pretože mocnári poverujú svojich splnomocnencov vedením, je lepšie prijať zamestnanie a tak si zarábať. Nachádzame sa v súlade s nebom a preto sa nám podaria aj ťažké a nebezpečné úlohy. V slovách a činoch minulosti je ukrytý poklad, ktorý môžeme použiť na upevnenie a posilnenie nášho vlastného charakteru. Keď sa však neuspokojíme s historickými vedomosťami, ale ich obrátime na skutok.     

27 Kútiky úst – výživa/JI/Sleduj výživu a to čo ješ

      Keď chceš niekoho spoznať, dívaj sa komu venuje náklonnosť, ktoré stránky svojej osobnosti pestuje a vyživuje, ktoré považuje za najdôležitejšie. Telo má ušľachtilé a menej ušľachtilé časti. Aby sa niečo dôležité podarilo, nemusíme to ušľachtilé poškodiť,  alebo zanedbať. Kto pestuje menej dôležité časti svojho tela je menej ušľachtilý. Kto pestuje ušľachtilé, je snaživý človek.

28 Veľká prevaha/TA KUO/Trámy sa prehýbajú. Bolo by dobre mať kam ísť. Inak úspech.

      Mimoriadna doba veľkej prevahy potrebuje aj mimoriadne pravidlá na zdolanie, pretože sama je výnimkou  doby. Musíme myslieť podľa možností, nájsť prechod, konať – to sľubuje úspech. Napriek tomu je silné v prevahe, nachádza sa uprostred, a preto nie je potrebné obávať sa revolúcie. Násilím nič nedosiahneme. Úvahou musíme pochopiť situáciu a nájsť z nej východisko. K tomu je potrebné veľkú prevahu. Snaživí sa netrápi aj keď je sám a nezúfa, keď sa musí zriecť sveta

29 Nedohľadno/KAN/Opakované nedohľadno. Len keď budeš úprimný, budeš mať v srdci úspech. Takto cestuje ušľachtilý v trvalej cnosti

      Ide o objektívne nebezpečenstvo, na ktoré je potrebné si zvyknúť a nie o subjektívne myslenie. Nebezpečenstvo subjektívneho myslenia znamená šialenú odvahu, alebo zákernosť. Opakovaním nebezpečenstva si na neho zvykneme a ak za každých okolností ostaneme verní sami sebe, spôsobí to, že vo svojom srdci toto rozpoloženie pochopíme. Keď sme sa stali pánmi situácie, podarí sa nám, že vonkajšie konanie bude mať úspech. Aj v nebezpečenstve musíme byť dôkladní, aby sme z neho vyviazli a nezahynuli.

30 Oheň/LI/Oheň, svetlo sa zdvíha 2 krát. Obava o kravu prináša úspech.

      Všetko svietiace na tomto svete je závislé od toho, na čo svieti. Lipne na tom ako slnko a mesiac na nebi a strom a tráva na zemi. Takto dôležité je práve to pre spravodlivého človeka, pretože nim usporadúva svet. Keď sa človek drží dobra a harmonických síl, bude mať úspech. Krava je symbolom najkrajšej poddanosti. Keď človek pestuje v sebe túto poddanosť a dobrovoľnú závislosť, dosiahne jasnosť, bez ostrosti a nájde svoje miesto vo svete.

31 Pôsobenie/HSIEN/Odporúča sa vydržať. Vziať si dievku prinesie úspech.

      Každý úspech spočíva vo vzájomnej príťažlivosti. Silný muž berie ohľad na slabé dievča. Dvorenie sa takto líši od zvádzania. Táto príťažlivosť je zákon prírody. Takto pôsobí mudrc na svoje okolie a svet nájde svoj mier. Z rôznych príťažlivostí môžeme spoznať podstatu všetkých bytostí. Človek by mal stáť nižšie a byť prístupný dobrým radám. Kto všetko vie lepšie tomu už nikto neporadí.

32 Trvanie/HENG/Hrom a vietor sú obrazom trvalosti. Ušľachtilý nezmení smer a ostane pevný

      Trvalosť nie je stav pokoja, pretože zostávať stáť, znamená zostať vzadu. Ide o pohyb podľa pevných zákonov. Pri každom konci nasleduje nový začiatok, ako pri nádychu a výdychu. Aj ročné obdobia majú pevné zákony a tak aj ušľachtilý musia mať pevný cieľ na svojej ceste. Všetko sa s dobou mení a odchádza s ňou. Trvalý ostáva iba smer. Vnútorný zákon bytosti, ktorý určuje jej konanie. Vydržať na svojej ceste prinesie úspech. Pretože cesta je kruh, nasleduje po každom konci začiatok. Pohyb plodí pokoj, je to rytmus diania. U ľudí je to manželstvo. Muž sa pohybuje navonok, žena udržiava pokoj vo vnútri.

33 Ústup/TUN/ Pod oblohou je hora, obraz ústupu. Nehodného je treba držať od tela nie zlostne, ale odmerane.

       Ústup znamená bočiť. Nie je to vynútený útek slabocha, ale dobrovoľný ústup silného. Nepriaznivé sily pokročili priaznivou dobou. Namiesto toho, aby sme sa pustili do zúfalého boja, pripravíme ústup včas. Úspech spočíva v tom, že ústup správne prevedieme. Neopustíme svoje miesto iba tak, ale sťažujeme post protivníkovi tým, že trváme ešte na všeličom. Týmto spôsobom už pri ústupe pripravujeme prevrat. Tak sa má vlastne zachovať ušľachtilý k nehodnému. Duševne sa od neho dištancuje. Nie, žeby ho nenávidel , pretože nenávisť je vnútorná účasť, spojenie s nenávideným, ale svoju silu ukáže tak, že odmeranosťou ho umlčí.      

34 Moc veľkého/TA ČUANG/ Hrom na oblohe je obraz moci Veľkého. Ušľachtilý sa nedá cestou, ktorá nie je spravodlivá.

      Ide o obdobie keď sa vnútorná hodnota dostane k moci. Je tu nebezpečenstvo, že sa na svoju moc spoľahneme a zabudneme na spravodlivosť a na správny čas. Skutočná veľká moc nevyústi do násilia, ale ostane verná zásadám pravdy a spravodlivosti. Keď pochopíme, že veľkosť a spravodlivosť musia byť nerozlučne spojené, tak pochopíme aj pravý zmysel svetového diania. Preto sa ušľachtilý v období  Veľkej moci vyhne všetkému, čo nezodpovedá poriadku a právu.

35 Pokrok/ČIN/ Mnoho koní. Jedného dňa ťa príjmu trikrát.

      Človek v závislom postavení podporuje pokrok. Tento človek má vnútorný jas, nezneužije svoju moc, ale pracuje k prospechu svojho pána. Tento pán nežiarli, obdaruje ho a ťahá ho do svojej blízkosti. Pravá podstata človeka je dobrá, ale v súvislosti zo zemou je kalená a preto potrebuje vedenie, aby zažiarila v pôvodnom jase.

36 Zatemnenie svetla/MING/Práve v biede nezúfajme. Ušľachtilý žije takto: ukryje svoj jas a predsa ostane jasný

      Za nepriaznivých okolností sa nesmieme dať zdeptať. Zostaňme vnútorne jasný a navonok poddaný. Týmto spôsobom a  postojom sa dá prekonať aj najväčšia bieda. Je pravdou, že musíme svoje svetlo ukryť, aby sme mohli cez všetky ťažkosti vydržať. V dobách temna musí byť človek opatrný a zdržanlivý. Bezohľadným vystupovaním by sme si vytvorili mocných nepriateľov. Nemusíme sa oddávať všetkým zvyklostiam nepriateľa, ale nesmieme ich ani kritizovať. Tiež nemáme chcieť všetko vedieť. Nie je potrebné sa všetkého dotýkať, alebo vyzvedať.

37 Rod/ČIA ŽEN/ Dôležitá je tu výdrž ženy. Základom rodu sú vzťahy medzi mužom a ženou. Miesto ženy je vo vnútri, miesto muža vonku. To zodpovedá prírodným zákonom.

      V rode je potrebná pevná autorita – to sú rodičia. Keď je rod v poriadku, aj vzťahy medzi sebou sú v poriadku. Rod je zárodočná bunka ľudstva, základ všetkých morálnych povinností cez prirodzenú náklonnosť. Účinok tu musí prechádzať cez vlastnú osobu na druhých. Aby sme boli schopní takéhoto pôsobenia, musia mať slová silu. Len ak slová spočívajú na niečom skutočnom a vecne a jasne sa vzťahujú na určité pomery, môžu mať účinok. Všeobecné reči a napomínania sú bezcenné. Slová musíme podoprieť vlastným konaním. Pevné a konzekventné chovanie pôsobí na druhých tak, že sa budú podľa toho chovať. Ak slová a skutky nie sú v súlade, nemáme úspech.

38 Protiklad/KUJ (odcudzenosť/V malých veciach úspech. V pospolitosti je potrebné zachovať svoju zvláštnosť 

       Keď ľudia žijú v protikladoch a v odcudzení, nie je možné vytvoriť spoločné dielo. Nie je vhodné postupovať tvrdo, tým by sa protiklad ešte zväčšil, ale je treba sa obmedziť na postupné pôsobenie v malom. Je tu ešte možné očakávať úspech, pretože protiklad nevylučuje každé dorozumenie. Protiklad má aj dobré stránky, pretože ich pôsobením vznikne nový život, ktorý umožňuje nový druh zvláštností, ktoré prinesie svetu poriadok. Oheň a voda sa nikdy nezmiešajú. Ušľachtilý si má uchovať svoju prirodzenosť i v styku z ináč zmýšľajúcimi ľuďmi.    

39 Prekážka/ČHIEN/ Pokračovať je nebezpečné, vrátiť sa nemožné. Vzadu neprekročiteľná hora vpredu priepasť.

      Proti nebezpečenstvu, ktoré nemôžeme priamo prekonať, je múdre zostať stáť a stiahnuť sa. Je to len príprava na prekonanie nebezpečenstva. Je potrebné sa spojiť s rovnako rozmýšľajúcimi a dať sa pod vedenie človeka, ktorý je na úrovni situácie. Tak sa zbavíme prekážok. Ale rozumne uvažovať musíme práve vtedy, keď zdanlivo odbočíme od cieľa. Prekážky, ktoré netrvajú dlho, použijeme na vytváranie vlastného charakteru, pretože nás to núti o sebe premýšľať. Zatiaľ čo nehodný vidí chybu iba u druhých, ušľachtilý hľadá chybu v sebe a tým sa stáva vonkajšia prekážka príčinou obohatenia

40 Oslobodenie/ČIE/ Pohyb (konanie) umožňuje vystúpiť z kritickej situácie.

      Napätie sa uvoľňuje. Obdobie takéhoto uvoľnenia pôsobí podnetne a oslobodzujúco na život. Ale víťazstvo nesmieme preháňať. Nesmieme ísť dopredu viac, ako je potrebné. Keď dosiahneme oslobodenie, musíme sa vrátiť k poriadku života a to prinesie úspech. Ak je ešte potrebné spracovať nejaké resty, je nutné ich vyriešiť rýchlo, aby sa veci do nekonečna nepreťahovali. Podobne sa ušľachtilý vysporiadá s chybami ľudí, ktoré vyvolávajú stavy napätia. Všetko čo sa ujasní, oslobodzuje. Neúmyselné chyby prehliadne a úmyselné odpustí.

41 Úbytok/SUN/ Úbytok spojený s pravdivosťou prináša úspech. Je však potrebné niečo urobiť. Ako?  Dve malé kľúče vedú k obeti.

      Úbytok neznamená vždy niečo zlé. Množenie a úbytok prichádzajú, keď nadíde ich doba. Chudobu nesmieme ukrývať prázdnym zdaním. Keď takáto doba vynesie na povrch vnútornú pravdu, nie je potrebné sa hanbiť za prostotu, pretože ona nám prepožičiava vnútornú silu, s ktorou môžeme niečo robiť. Aj prostotou môžeme vyjadriť myslenie srdca. Na druhej strane sa obraz svojvoľne zväčší na zlosť a vášeň a tie sa potom vyvíjajú na úkor života. Tu musíme ubrať zlosť a vášeň. Týmto uberaním z nižších duševných síl sa môžu obohatiť hodnotnejšie stránky duše.

42 Zveľaďovanie/JHI/Ak ušľachtilý vidí dobro, napodobní ho. Keď má chyby, zbaví sa ich.

      Pravé vládnutie musí byť služba, obeť vládnuceho čo zveľaďuje ľud. To vyvolá v ľude náladu a vďačnosť. Keď je ľud svojmu vodcovi naklonený, dajú sa uskutočniť veľké veci. V takejto dobe je potrebné čas využiť, pretože doba zveľaďovania netrvá večne. Keď uvidíme u iných niečo dobré, je treba to napodobniť. Ak však u seba vidíme niečo zlé, máme sa toho zbaviť, tak sa zbavíme zla. To je najlepšie zveľaďovanie osobnosti.

43 Prelom/KUAI/ Je potrebné obrátiť sa na príslušné miesto podľa pravdy. Aj vlastných ľudí je potrebné zasvätiť. Ale nie so zbraňou v ruke.   

      Prelom znamená rozhodnosť. Mocný sa obracia proti slabým. Ak na vedúcom mieste sedí iba jeden nehodný, bude statočných utláčať. Keď má človek len jedinú vášeň, môže mu zakaliť mozog. V boji proti zlu potrebujeme 4 pravidlá: 1. Rozhodnosť spočíva v jednote sily a priateľstva. 2. Kompromis so zlom nie je možný, ale ani vlastné chyby nesmieme zakrývať. 3. Boj nesmieme viesť násilím, pretože by sme ťahali kratší koniec. Ak by sme proti vlastným chybám bojovali priamo, sily zvíťazia. 4. Najlepší spôsob, ako premôcť zlo, je energicky robiť dobro. Kto hromadí bohatstvo iba pre seba a nemyslí na druhých, zle skončí. Ušľachtilý od samého začiatku vie aj trochu rozdávať a pri vytváraní vlastného charakteru nestvrdne  vo svojvôli a záleží mu na mienke druhých.

44 Ísť v ústrety/KOU/ Dievča je mocné. Také dievča si neberte.

      Mysleli sme, že sme temný princíp odstránili, ale vrátil sa tajne a neočakávane. Z mužov vychádza ženskosť. Vychádza nám zlo v podobe drzého dievčaťa, ktoré sa ľahkomyseľne zahadzuje, aby tak strhlo vládu na seba. Nebolo by to možné, keby jej niekto nešiel v ústrety. Ona pôsobí tak nevinne a pútavo, že si myslíme, že nie je nebezpečná. Tak sa vlastne presadí, lebo sme jej od začiatku nevideli do kariet. Niekedy to môže mať aj dobré stránky. Princípy, ktoré sú na seba odkázané si musia ísť v ústrety. Ale musia byť zbavené nečistých myšlienok.

45 Zhromaždenie/CUJ/Úspech. Král sa blíži k svojmu chrámu. Je potrebné si všimnúť, ktorý človek je na výške. Veľké obete prinášajú úspech. Odporúča sa niečo urobiť.

       Zhromaždenie ľudí je prirodzené, ako v rodine, alebo umelé, ako v štáte. Tam, kde sa ľudia spolčujú je potrebný morálny základ a vodca, ktorý musí byť sústredený a mať morálnu silu, pretože len cez ňu môže svet držať pohromade a zanechať veľké dielo. Ak sa ľudia zhromažďujú vo veľkom počte, vznikajú spory a hádky. Ak sa zhromažďujú majetky, vznikajú krádeže. Proti tomu je potrebne sa zariadiť, pretože utrpenie na zemi prichádza nečakane, hlavne keď človek nie je pripravený.   

46 Vyšvihnúť sa, dostať sa hore/ŠENG/Snaha dostať sa hore bude mať úspech. Je potrebné vyhľadať veľkého človeka. Neboj sa vydať sa na juh, prinesie to úspech.

      Vyšvihnutie sa hore nenarazí na prekážky, pretože spôsob nie je násilný, ale skromný, nesie nás priazeň doby. Je nutné vyhľadať potrebných ľudí a dať sa do práce pretože činnosť (dať sa na juh) prinesie úspech.

47 Ohrozenie, problémy/KUN/Treba vydržať. Ak chceme niečo povedať, neveria nám. Doba úspechu je opak neúspechu, ale môžete mať úspech, keď narazíte na správneho človeka.

       Silný človek aj napriek nebezpečenstvu a biede zostane veselý a táto veselosť je základom neskorších úspechov. Je stálejší a pevnejší, ako osud. Kto sa nechá biedou zlomiť, nebude mať úspech. Koho len ohne, tomu dá silu vzdorovať. Nehodný to nedokáže. Práve v čase biedy musíme byť silní a mlčať   

48 Studňa/ČING/ Človek môže zmeniť miesto, ale nie studňu. Vody v nej neubúda a nepribúda. Všetci prichádzajú a odchádzajú a čerpajú zo studne. Keď sme skoro dosiahli hladinu vody, ale lano až tak ďaleko nesiaha, alebo keď rozbijeme kanvu to prináša neúspech

      Studňa je obraz spoločenského zriadenia ľudí s ich najprimitívnejšími životnými požiadavkami.  Všetko sa môže zmeniť, ale ľudský život s jeho požiadavkami ostáva večný. Pokolenia prichádzajú a odchádzajú a všetci používajú život v jeho nevyčerpateľnej hojnosti. Pre dobrú organizáciu ľudí je nutné zostúpiť až k základom života. Každá povrchnosť, ktorá nechá najhlbšie požiadavky života neuspokojené je nedokonalá. Práve tak ako nedbalosť, ktorou sa rozbije džbán je zlá. Keď štát dovolí, aby došlo k vojne, ktorá rozbije moc štátu – rovná sa to rozbitiu džbánu. Ale aj pre jednotlivca prichádza toto znamenie do úvahy. Nech sú povahy a vzdelanie ľudí akékoľvek, základ ľudskej povahy je zakaždým rovnaký a každý môže čerpať z nevyčerpateľnej studne  božej prírody. Hrozia tu dve nebezpečenstvá. Buď, že zo svojim vzdelaním zostaneme trčať v konvencii, takáto polovzdelanosť je práve tak zlá, ako žiadna, alebo, že vzdelanie vlastnej osobnosti zanedbáme.

49 Prevrat/KO/Jedného dňa nájdeš vieru. Keď vydržíš budeš mať úspech. Ľútosť zmizne

      Prevrat znamená odstránenie starého. Časy sa menia a s nimi požiadavky. Človek sa stane pánom prírody, keď spozná pravidelnosť zmien zodpovedajúcich časovému behu.  Tak sa môžeme vopred pripraviť na požiadavky rôznych dôb. Každý prevrat je ťažký a je nutné veľmi opatrne postupovať správnym spôsobom, bez sebeckých cieľov.

50 Kotlík/TING/Báječný úspech. Ušľachtilý opraví postavenie osudu tým, že niečo uzná

      Kotlík z bronzu sme plnili jedlom pri slávnostiach a v kostoloch. Ako nádoba kultúry znamená prijímanie niečoho nového jemného. Všetko viditeľné sa musí stupňovať až do neviditeľná. Tým sa usadí vo svetovom dianí.  Vrchol kultúry je náboženstvo. Vôľu Božiu musíme prijať, pretože tak vznikne vnútorné osvietenie a správne chápanie sveta. Človeku dáva silu jeho osud. Keď sa nám podarí život a osud dostať na správne miesto, upevníme svoj osud tým, že život bezprostredne dostaneme do súzvuku s osudom.

51 Drásajúce/DŠEN), ČEN/Otras príde: Hu, Hu. Smiech ha, ha. Tento otras vydesí sto míľ, ale pritom nepustí z ruky ani obetnú lyžicu, ani paličku

      Keď sme sa vnútorne naučili čo znamená strach a otras, sme zabezpečení voči každému otrasu vonkajšími vplyvmi.  Napriek burácaniu hromu, môžeme vnútorne ostať pokojný. Takáto vážna hlboká sústredenosť, pri ktorej všetky vonkajšie hrôzy odpadnú, je duševný pokoj, aký majú vodcovia ľudstva. Ušľachtilý musí stáť v obave, keď sa bohovia prejavujú a upraví svoj život. Úcta je skutočný základ pravého, pravdivého usporiadania života.

52  Zastavenie/KEN (GEN/Tak budeme držať chrbát, že už ani svoje telo neucítime. Ideme do svojho dvora a nevidíme svojich ľudí.

      Je nutné dosiahnuť pokoj srdca, ale pokoj srdca sa dosahuje ťažko. Zastavenie znamená zastaviť sa vo svojom vnútre. Skutočný pokoj je ten, keď sa zastavíme, keď to doba dovolí. To je pokoj a pohyb v súlade s požiadavkami života. Tento znak je začiatok a koniec každého pohybu. Keď sa človek vnútorne upokojí , vtedy sa opäť môže obrátiť na vonkajší svet. Nebude tam už vidieť boj a hádky jednotlivých bytostí, pretože sám našiel pravý pokoj. Taký ktorý chápe zákony svetového diania a podľa nich koná. Srdce myslí ustavične. Ale pohyby srdca by sa mali obmedziť len na prítomný životný stav. Všetko, čo ide skrz, to srdce len zraňuje a týra.

53 Trpezlivosť, vývoj/ŤIEN/Dievčatko sa vydá (Vývoj)

      Pomalý vývoj ktorý vedie k tomu, že muž si odvedie dievča do svojho domu. Tento pomalý vývoj je možné preniesť na všetky prípady, keď sa jedná o korektnú spoluprácu. Unáhlený postup nie je dobrý. Keď chceme mať vplyv na druhých, musíme myslieť na to, čisto rečnícky vplyv nestačí trvalo. Práve trpezlivosť pri vývoji je nutná, aby sme vyvolali trvalosť, iba tak náš pomaly pokrok sa nerozplynie v piesku. Aj na vlastnej osobe musíme pracovať stále a trpezlivo, aby sme si zachovali vlastnú morálnu hodnotu.

54 Dievča sa vydáva/ KUI MEI/Akcia prinesie neúspech. Nič čo by sa mohlo podariť

      V Číne platilo zásadné právo jedného vzťahu, ktoré sa uzatváralo za prísnych pravidiel. Ale muž si udržal právo venovať pozornosť aj nežným sklonom, pretože manželstvo sa týkalo menej než tých dvoch, viac celej rodiny. Je to dokonca najkrajšia povinnosť ženy, byť nápomocná mužom a dievča, ktoré si privedie do rodiny, malo by sa skromne začleniť ako mladšia sestra manželky. Dievča, ktoré príjmu do rodiny bez toho, aby bola hlavná pani, musí byť mimoriadne opatrné a zdržanlivé. Nesmie chcieť domácu pani vyštvať, pretože by to prinieslo neudržateľné vzťahy. Toto sa vzťahuje na všetky voľné vzťahy medzi ľuďmi. Zatiaľ čo právne usporiadanie pomerov prináša pevný vzťah medzi povinnosťami a právomocami, všetky ostatné vzťahy, ktoré sú vytvorené iba náklonnosťou, spočívajú na taktnej zdržanlivosti. Preto každé spojenie medzi ľuďmi prináša nebezpečenstvo, že sa vtisnú nedorozumenia, ktoré môžu viesť k nekonečným nedorozumeniam a nezrovnalostiam.  Tu je nutné vždy myslieť na koniec. Keď sa niekto nechá hnať tak, že sa dá s niekým dohromady a za chvíľu sa zase rozíde, ako to náhoda prinesie. Ak však niekto má na zreteli koniec, podarí sa obísť všetky útesy.

55 Hojnosť/FENG/Hojnosť má úspech. Král ju dosiahne. Nebuď smutný. Musíš byť ako slnko na poludnie.  

       Je to obdobie najvyššej kultúry. Tu nám príde na myseľ, že tento stav hojnosti nemôže trvať večne. Len málo ľuďom sa podarí získať tento stav najvyššej hojnosti. Toto obdobie býva však krátke. Tu by človek prišiel do pokušenia zosmutnieť. Smútok je však nepatričný, pretože len človek vnútorne vyrovnaný, zbavený všetkých starostí a trápenia, môže priniesť to obdobie takejto hojnosti. Musí byť, ako slniečko na poludnie, čo ožaruje a teší všetko, čo sa nachádza pod nebeskou klenbou.    

56 Pútnik/LŨ/Úspech v malom. Pútnikovi pomôže iba výdrž.

      Cudzina a rozchod sú osudom pútnika. Nesmie veľa chcieť, alebo byť nezdvorilý. Nemá veľký okruh priateľov, a preto sa nesmie vychvaľovať. Musí byť zdvorilý voči ostatným, aby dosiahol úspech. Ulica je jeho domov. Preto sa musí postarať, aby bol vnútorne správny a bdel na správnych miestach a stýkal sa len s dobrými ľuďmi. Tak bude mať úspech a nikto ho nenapadne, keď pôjde vlastnou ulicou. ( Prechodné stavy by sa nemali preťahovať, tak ani procesy a tresty. Vezenia nemajú byť obytné domy, ale len prechodné miesta pobytu.)    

57 Nežnosť/HSŨN/V malom úspech. Je dobre mať kam ísť.

      Nežné vnikanie prepožičiava charakteru schopnosť ovplyvniť okolie a dostať ho do rúk. Moc vplyvu spočíva v tom, že človek chápe veci a bytosti podľa vnútornej podstaty a nepotrebuje sám vystúpiť do popredia. Prenikanie vytvára postupné a nepatrné účinky neprerušovaným ovplyvňovaním. Ale tieto účinky sú trvalé, ako dedične získané. Je nutné mať jasný cieľ, aby vplyv účinkoval vždy rovnakým smerom. Malé môže len vtedy niečo dosiahnuť, ak sa podriadi veľkému. Aj pri dávaní rozkazov ide o to, aby prenikli do vedomia podriadeného. Musí  byť jeho chápanie prispôsobené a musí sa opakovať, aby mali účinok.

58 Jasnosť/TUI/Ušľachtilý sa spojí s priateľmi, aby sa dohodli.

      Jasnosť znamená radosť. Radostná nálada je veľmi nákazlivá a preto má úspech. Radosť nesmieme prehnať do roztopašnosti. Pravda a sila musia byť v srdci, zatiaľ čo navonok ukazujeme nehu a mäkkosť. Ak sa nám podarí láskavosťou získať srdce ľudí, môžeme všetko dosiahnuť.  Takúto moc má radosť nad ľuďmi. ( Ivo vede je to podobné)  Veda má byť živá, osviežujúca sila. Môže sa ňou stať len v styku s rovnako zmýšľajúcimi, s ktorými je možné sa zhovárať a dohodnúť sa o jej použití. Takto sa veda stane mnohostrannou a dostane ľahkosť, zatiaľ čo veda samotára je niečo ťažké a jednostranné. 

59 Vylúštenie/HUAN/Kráľ sa blíži svojmu chrámu.

      Tento znak má dvojaký zmysel. 1-  rozpustenie niečoho čo stvrdlo, 2- rozdeľuje váš egoizmus, po ktorom môže nasledovať možnosť znova sa spojiť. Účasť na spoločnom diele, nejakej veľkej akcii prinesie znovu zjednotenie. To, čo vás delí bude rozpustené vôľou mocnej osobnosti, ktorá má prevahu egoizmu. Nemá teda žiadne vedľajšie snahy, alebo myšlienky. Prísnosťou a veľkou morálkou stvrdne srdce národu. Egoizmus a hrabavosť izolujú ľud a v tejto izolácii sa jeden od druhého vzďaľuje. Túto tvrdú izoláciu premôžu len - svätá hrôza večnosti, ktorá nám dá tušiť, tým otrasom, nájsť znova spoločného tvorcu. 

60 Obmedzenie/ČIE/Veľmi tvrdé obmedzenie nie je na dlhý čas znesiteľné.

      Zábrana je ťažká vec, má svoj zmysel, ale nesmieme to požadovať stále. Spravodlivosťou sme vybavení pre obdobie núdze. Zdržanlivosťou sa vyhneme hanbe. AJ príroda má svoje obmedzenia. Ibaže je potrebné poznať mieru v obmedzovaní. Keby sme sami sebe chceli klásť veľké obmedzenia stále, trpeli by sme pod týmto tlakom. Ak to budeme žiadať od druhých, vzbúria sa. Má veľký význam poznať mieru obmedzenia. Povinnosti, ktoré aj tak máme sú dosť ťažké, je treba sa časom uvoľniť a dopriať si oddych a trochu zábavy. Tak sa posilníme. Tak sa môže človek osvedčiť, ako slobodný duch.

61 Vnútorná pravda/ČUNG FU/Človek, ktorého srdce je plné jasu a pravdy. Prasa a ryby. Úspech.

      Prasa a ryby sú najhoršie ovládateľné zvieratá, hlavne ako astr. Znaky. Keď stojíme proti takému človeku, tajomstvo úspechu spočíva v tom, že nájdeme k nemu ten správny prístup. Len keď mu rozumiete a stojíte v úzkom vzťahu, získate nad nim vládu. Alebo moc, ako mu pomôcť. Keď sa vám zdá, že nie je už žiadnej prekážky medzi vami, môžete podniknúť aj tie najodvážnejšie záležitosti. Len je nutné vedieť v čom spočíva sila vnútornej pravdy.  To nie je len spolužitie, alebo styk s niekým. Každé spolužitie, alebo styk na základe spoločných záujmov je možné iba po určitú dobu. Niekedy sa priateľstvo obráti v pravý opak.  Napríklad nenávisť. Základ vášho vzťahu musia obe strany cítiť ako čistú pravdu, skutočnú náklonnosť, vzťah ta môže zostať pevný, že pretrvá naveky. Musíte sa snažiť vniknúť do vnútra človeka, aby dokázal láskyplne posúdiť povahu toho druhého.  V starej Číne platilo pravé pochopenie, ako odpustenie.  Odpustenie platilo, ako najvyššia spravodlivosť. Morálny vplyv bol taký mocný, že nebolo nutné sa báť zneužitia tejto láskavosti ako slabosti, ale ako nariadenie jasnosti.                   

62 Prevaha malého/HSIAO/Malé veci môžeme robiť, nepúšťajme sa však do veľkých. Letiaci vták donesie posolstvo. Nie je na mieste chcieť sa dostať hore, je nutné zostať dole.

     Len mimoriadna skromnosť a svedomitosť môže mať úspech. Nie je potrebné sa zahadzovať, ale vystupovať zo skromnou hrdosťou., nemusíme sa ani pred nikým plaziť. Je nutné si všímať, aké sú požiadavky doby, ak sa nám podarí nájsť správne doplnky za nedostatky doby, budeme mať úspech. Bohviečo sa nám nepodarí, zatiaľ nám chýba sila a nesmieme sa tlačiť do popredia. Tiež si musíme uvedomiť, že za žiadnych okolností nesmieme stratiť zo zreteľa , čo je naša povinnosť! A držať sa v pozadí. Zostať na strane malých bude pre nás výhodné.

63 Po skončení/ČI/V malom úspech, nakoniec zmätok.

      Sú v živote také okolnosti, kde je na oko všetko v poriadku, pretože sily sa zdajú byť vyrovnané, pekne spolupôsobia. Len múdry pozná ono nebezpečenstvo, ktoré sa mu podarí spoznať ešte včas. Práve pri úplnej rovnováhe sa môže všetko premeniť na zmätok. Keď všetko ide svojou cestou, môže nás práve to zviesť k tomu, aby sme nespoznali, že nám hrozí rozklad. Veci necháme bežať bez toho, aby sme sa o niečo starali. V tom je to nebezpečenstvo, takáto ľahostajnosť bola už mnohokrát zneužitá. Len ustavičnou bdelosťou je možné ešte s pomocou opatrnosti zabrániť najhoršiemu.

64 Pred dokončením/VEI ČI/Keď malá líška takmer dosiahla druhý breh (bežiac cez ľad), ale chvostom uviazne vo vode, neznamená to nič dobrého.

      Pomery sú ťažké, úloha veľká a zodpovedná, pretože svet je nutné previesť späť zo zmätku do poriadku. Tu je nutné zo začiatku postupovať opatrne a ticho, ako stará líška, čo prechádza cez ľad. Mladá líška by bežala smelo, trúfalo, a vtedy sa môže stať, že spadne do vody a každá námaha bola zbytočná. Keď chceme niečoho mimoriadneho dosiahnuť, musíme postupovať najprv veľmi opatrne, vyskúšať podstatu síl, prichádzajúcich do úvahy. A o aké miesto ide. Keď záležitosť nasadíme na správnom mieste v správny čas,   len potom môžeme mať úspech. K tomu musíme mať najskôr sami správne stanovisko.