HOROSKOP

 

 

Je to súhrn našich schopností a daností pre život, ovplyvnený kvalitou času narodenia

 

Vyberte si hore na lište druh horoskopu a podľa návodu si vypočítajte a potom prečítajte svoj horoskop