KYVADLO

Kyvadlové diagramy

Pri práci s kyvadlami podľa systému odpovedí ano-nie sú možnosti kyvadlára obmedzené. Ak chcete napríklad z množstva liečivých prostriedkov vybrať najlepší, musíte podľa tejto metódy preskúmať každý z nich. Takýto postup si vyžaduje veľa času. Problém vyrieši používanie kyvadlových tabuliek.

Rôzne varianty odpovedí v tabuľkách sú rozvrhnuté do sektorov zoradených do kruhu, resp. výseku kruhu. Jediným obmedzujúcim faktorom býva nedostatok miesta na papieri J. Počet variantov odpovedí môže byť prakticky nekonečný. Ponuka diagramov v literatúre o kyvadlách je obmedzená ale ak vám nevyhovuje, môžete si ľahko vyhotoviť vlastné diagramy. 

Na začiatku si vypracujte zoznam zamýšľaných možností voľby. Základným pravidlom je  že polkruhový diagram by nemal mať viac ako 20 oddielov, inak budú priúzke a neumožnia presne určiť výsledok. Na záver nakreslite polkruh a pomocou uhlomeru ho rozdeľte priamkami (uhly vypočítate zo základu 180) a vpíšte jednotlivé odpovede. Ak si chcete ušetriť námahu použite prázdny diagram rozdelený na 20 sektorov (na obrázku dole). Urobte si ľubovoľný počet kópií a vpíšte odpovede podľa potrieb.

Pohybovanie kyvadla na diagramami

Pred položením otázky priblížte kyvadlo k ťažiskovému bodu (východiskovému bodu sektorov) diagramu. Potom sa sústreďte na danú tému a položte otázku. V tomto prípade však nejde o vyhranenú otázku áno-nie, ale o cieľavedomé vyhľadávanie odpovedí v diagrame. Pri práci s vitamínovým diagramom si napríklad položte otázku: „Ktorý vitamín by som mal/a užívať v najvyšších dávkach?“ otázku sformulujte presne. Kyvadlo sa napokon vychýli k jednému sektoru a v určitom zmysle vám ukáže správnu odpoveď.

Rozšírené kyvadlové znamenia

Zložitejšie znamenia sú kombináciou základných pohybov, resp. vznikajú prechodom z jedného pohybu do druhého. V rámci systému odpovedí podľa schémy áno-nie ste si sami so sebou dohodli kód možných odpovedí; pri určitých formách uplatnenia ich môžete nahradiť rozšíreným kódom.

Pri definovaní systému kódov musíme brať do úvahy symboliku. Pravotočivé pohyby symbolizujú mužský princíp, jang, aktivitu, nebo, pozitívnu polaritu, sympatiu, zdravie, svetlo. To isté platí pre mužský symbol priameho vertikálneho výkyvu. Naopak, ľavotočivé pohyby symbolizujú ženský princíp, jin, pasivitu, zem, negatívnu polaritu, antipatiu, chorobu a tmu.

Uplatnenie základných pohybov a rozšírených kyvadlových znamení vytvára                       

podmienky na definovanie systému kódov. Ide o rozšírený systém odpovedí, v ktorom ku každému variantu odpovede priradíme určitý pohyb kyvadla. Výhoda tohto systému spočíva v mnohonásobnom rozšírení variantov odpovedí tak, že nie sme pritom odkázaní na ďalšie pomôcky. Tento systém je vynikajúcim prostriedkom na zisťovanie zdravotného stavu človeka, alebo niektorého telesného orgánu. Kyvadlár sa sústredí na vybranú časť tela, senzorom ruky zvýrazní pociťovanie energetických impulzov a položí si otázku: „V akom stave sa nachádza tento orgán?“ Na základe systému kódov (jeho príklad vidíte na obrázku) potom získa príslušnú odpoveď.

Pred začatím práce so systémom kódov treba absolvovať intenzívny tréning. Prácu s množstvom variantov odpovedí musíte precvičovať dovtedy, kým nenadobudnete stopercentnú istotu. Len vtedy dosiahnete spoľahlivé výsledky. Na vyvinutie individuálneho systému kódov si vyhraďte dostatok času a starostlivo zvážte výber symbolov pre odpovede. Stabilizovaný systém kódov bude vašou veľkou oporou v príslušnej oblasti. Systém kódov zjednodušuje a zvyšuje efektivitu práce s kyvadlom.

City

Ľudský život je riadený emóciami. Kladní a povzbudivé pocity upevňujú psychickú a fyzickú pohodu, záporné ju oslabujú. Negatívne pocity spočiatku blokujú energetické toky a oslabujú telo iba v energetickej rovine. Ustálenie týchto pocitov v podobe chronických myšlienkových stereotypov vyúsťuje do organickej choroby. Pri včasnom objavení sa dá týmto problémom zabrániť harmonizáciou citov. Navyše v rannom štádiu sa energetická nerovnováha odstraňuje oveľa ľahšie.

Kyvadlové diagramy umožňujú presné určenie emócií. Po ich zistení si ich treba uvedomiť, precítiť a akceptovať a proces uzdravovania môže začať. Ďalším krokom na ceste k harmonizácii je zmena negatívneho pocitu na jeho protiklad. Použite na to pozitívne a povzbudzujúce formulácie, ktoré vyslovíte niekoľko krát za sebou s pevným odhodlaním. Ak napríklad zistíte že príčinu problému je strach, jeho protikladom je nádej, teda si opakujte napr. vetu Som plný/á nádeje.

City a vzťahy

City tvoria základ všetkých medziľudských vzťahov. Negatívne city vo vzťahoch vidieť navonok iba zriedka, väčšinou pôsobia ako motor konfliktov iba v podvedomí. Pomocou kyvadla môžete tieto zistiť a odstrániť. Formuláciu otázky treba prispôsobiť problematike. Napríklad: aký pocit vedie k neustálym hádkam s mojím partnerom? Aký pocit chýba v našich vzťahoch? Aký pocit je príčinou našich konfliktov?

                                       

Čakry

   Prvým krokom určenia miesta blokády býva otázka: Má tento človek zablokovanú niektorú z čakier? Ak je odpoveď kladná, položte ďalšiu otázku: Ktorá čakra je zablokovaná? Kyvadlo sa vychýli smerom k postihnutej čakre. Ďalším krokom bude zistenie blokády v percentách na základe vnútorného diagramu.

                                                        

Sny

Sny sú oknom do sféry podvedomia. Každý sníva – bez snov by sme nemohli existovať. Tí, čo zdanlivo nemávajú sny, si ich vlastne iba nepamätajú. Vo väčšine prípadov sa nevieme dovtípiť, čo nám podvedomie prostredníctvom sna chce vlastne povedať. Bola to konfrontácia so zážitkami z predchádzajúceho dňa? Alebo ma chcelo podvedomie týmto spôsobom varovať? Kyvadlová tabuľka vám to pomôže vyriešiť. Otázka by preto mohla znieť: Aký význam má pre mňa tento sen? (sektor retrospektíva sa spája s predchádzajúcimi životmi).

Objasnenie symboliky

Pri výklade symbolov snov sú snáre dosť nespoľahlivými pomocníkmi. Význam symbolov sa mení od prípadu k prípadu, pretože symbolická reč podvedomia závisí od úrovne  a charakteru skúseností každého jednotlivca. Snár preto používajte iba ako zdroj inšpirácií a pokúste sa v kombinácii s vlastnou intuíciou nájsť správne vysvetlenie (pri každom variante sa môžete spýtať kyvadla: Vystihuje tento symbol skutočný zmysel môjho sna?).

Vitálna energia

Vitálna sila alebo vitálna energia nás udržuje pri živote, zabezpečuje dynamiku životných procesov a udržiava nám zdravie. Je hybnou silou fyzických, psychických a duchovných procesov. Táto energia je prítomná v každej látke a ľudia ju prijímajú prostredníctvom vzduchu, vody, potravín a slnečného svetla. Pulzuje v našom tele a ovplyvňuje všetky telesné funkcie.

Väčšina kultúr má vlastné pojmy na označenie vitálnej energie. Napríklad Číňania ju nazývajú či, Japonci reiki, v Indii sa používa výraz pranah. V našich zemepisných šírkach väčšinou používame pojmy životná energia alebo sila, bioenergia.

Fyzik A. Bovis zostavil stupnicu, na základe ktorej možno merať hladinu životnej energie (diagram dole). Priemerná hodnota všetkých ľudí sa pohybuje okolo 5500 bovisových jednotiek a pred prácou s kyvadlom sa treba naladiť na túto hodnotu. Nízke až negatívne hodnoty na stupnici poukazujú na prítomnosť geopatogénny zón.

Regulácia energie pomocou kyvadla

Táto jednoduchá metóda vám v prípade slabosti umožní dočerpať energiu na úroveň optimálnej osobnej hladiny. Cieľom metódy nie je dosiahnuť maximálnu možnú hladinu energie, ale zabrániť ďalším stratám. Zaveste kyvadlo tesne nad ľavú dlaň obrátenú smerom nahor (čakra ruky). Kyvadlo začne krúžiť. Nezasahujte do tohto pohybu, nechajte kyvadlo voľne pôsobiť. V ľavej ruke pravdepodobne pocítite mierne mravčenie alebo nával tepla. To je energia, ktorá z kyvadla prechádza do ľavej čakry ruky. Nechajte kyvadlo krúžiť do vtedy, kým sa znova neustáli. V tejto chvíli sa tok energie zastaví a základná energetická hladina sa vyrovná.

Bachove kvety

Keďže Bachove kvety už opísali a charakterizovali iný, nebudem sa opakovať a uvádzam odkazy priamo na stránky venujúce sa tejto problematike: http://www.bachovaterapia.skhttp://www.bachovaterapie.cz   

Pomocou kyvadlových diagramov určíte základné množstvo, druh výťažkov a počet kvapiek. Predtým položte tieto otázky:

Aké základné množstvo potrebujem?(vnútorný okruh),

Koľko esencií z tejto tabuľky budem potrebovať?(prostredný okruh), v oboch  tabuľkách

Ktorá esencia bude prvá, druhá...?(vonkajší okruh),

Koľko kvapiek tejto esencie potrebujem?(prostredný okruh).

Výsledky si priebežne zapisujte a na základe nich zostavte požadovanú zmes.

 

                                                    

 

Aromaterapia

Čo je aromaterapia?

Aromaterapia je jednou z metód prírodnej (naturálnej) medicíny. Aplikáciou silíc (éterické oleje) lieči rozličné ochorenia. V siliciach sú totiž látky, ktorých vynikajúce liečivé účinky sú dlhodobo sledované a úspešne sa používajú v mnohých vyrábaných liekoch. V vhodnú silicu na daný problém nájdete ľahko pomocou kyvadla.

Čo sú silice?

Silice (éterické oleje) sú zmesi prchavých látok prírodného pôvodu. Sú nositeľmi vône a často hlavnou účinnou zložkou v liečivých rastlinách. Získavajú sa z čerstvých rastlín destiláciou vodnou parou, lisovaním, alebo extrakciou. Nakoľko sa v rastlinách nachádzajú v malých množstvách ich získavanie je veľmi nákladné, a preto si pri ich kúpe treba dať pozor či sú 100% prírodné, do odparovacej nádoby na vodnú hladinu nakvapkáme 1 až 7 kvapiek (podľa vlastného uváženia a veľkosti miestnosti) éterického oleja.

Vône a ich účinky(uvidela som iba vône nachádzajúce sa v kyvadlovom diagrame (dole), silíc existuje omnoho viac):

Aníz: upokojuje, podporuje trávenie, rozpúšťa hlien, proti kašľu, prechladnutiu, zažívacím ťažkostiam, podráždenosti

Bazalka: povzbudzuje, posilňuje, zmierňuje zápalové procesy, proti depresiám, prechladnutiu, žalúdočným ťažkostiam

Borovica: vzpružuje, povzbudzuje, zmierňuje zápaly, proti únave, zápalu dýchacích ciest, nádche

Citrón: povzbudzuje, posilňuje, ničí choroboplodné zárodky, proti nesústredenosti, infekciám dýchacích ciest, na dezinfekciu miestností

Citrónovník bergamontový: obnovuje harmóniu, upokojuje, zmierňuje zápaly, proti depresiám, stresu, zápalu hrdla

Cyprus: harmonizuje, posilňuje, pôsobí antisepticky, proti roztržitosti, vnútornému nepokoju

Čajovník: ničí choroboplodné zárodky, zmierňuje zápal, hojí rany, proti infekčným ochoreniam, plesniam

Eukalyptus: povzbudzuje, pôsobí antisepticky, uvoľňuje hlien, proti zápalom dýchacích ciest, malátnosti, podráždenosti

Fenikel: upokojuje, vzpružuje, uvoľňuje hlien, proti stresu, zažívacím ťažkostiam, zápalom horných dýchacích ciest

Kajeput: upokojuje, pôsobí antisepticky, uvoľňuje kŕče, proti nepokoju, nervovému vypätiu

Klinčeky: povzbudzujú, posilňujú, dezinfikujú, proti bolestiam zubov, slabosti, zažívacím ťažkostiam

Levanduľa: harmonizuje, očisťuje, posilňuje, hojí rany, zmierňuje zápaly, proti nervozite, stresu, depresii, zápalom, prechladnutiu a kožným chorobám

Mäta pieporná: posilňuje, pôsobí antisepticky, uvoľňuje hlien proti nesústredenosti, prechladnutiu, bolestiam hlavy

Medovka: harmonizuje, ochraňuje, posilňuje, proti melanchólii, depresii, migréne, problémom s krvným obehom

Myrta: očisťuje, dodáva inšpiráciu, pôsobí antisepticky, proti strachu, pocitom zúfalstva, ochoreniam dýchacích ciest

Pomaranč: harmonizuje, zlepšuje náladu, zohrieva, proti strachu, nervozite, kožným chorobám

Rozmarín: povzbudzuje, premáha nesústredenosť, pôsobí antisepticky, proti výpadkom pamäti, vyčerpanosti, zápalom

Rumanček: upokojuje, uvoľňuje, zmierňuje zápaly, proti hnevu, mrzutosti, zápalu žalúdka, čriev a nadúvaniu

Ruža: harmonizuje, stabilizuje, zaceľuje rany, proti bôľu, smútku, na poranenia

Slamienka: uvoľňuje kŕče, upokojuje, zmierňuje zápaly, proti kožným chorobám, prechladnutiu, zápalom žalúdka a čriev

Tymian: posilňuje, uvoľňuje kŕče, zmierňuje zápal, proti infekciám dýchacích ciest, kašľu

Vôňovec levanduľový: vzpružuje, premáha nesústredenosť, povzbudzuje, proti únave, slabosti

Ylang-ylang: obnovuje rovnováhu, erotizuje, znižuje krvný tlak, proti vnútornému nepokoju, sexuálnej pasivite, vysokému krvnému tlaku

Železník lekársky: povzbudzuje, vzpružuje, dodáva inšpiráciu, proti malátnosti, nervozite, poruchám trávenia

Príčiny chorôb

Choroby vznikajú z rôznych príčin a za rôznych okolností.  Vo väčšine prípadov sa ignoruje psychická zložka, čo môže po prechodnom úspechu viesť k recidíve choroby. Kyvadlo je jedným z mála prostriedkov, ktoré umožňujú odhaliť príčinné súvislosti diagnózy. Tu sú krátke charakteristiky políčok diagramu uvedeného dole (v zátvorke sú uvedené príklady vhodnej liečby):

Výživa: nedostatočná alebo jednostranná výživa vedie k nedostatku alebo nadbytku určitých látok. Sem patrí aj nedostatočné množstvo tekutín alebo kvalita pitnej vody (zmena jedálneho lístka, diéta).

Nedostatok výživných látok: nesprávny výživa, obmedzená alebo nadmerná spotreba vitamínov, minerálov v konečnom dôsledku spôsobuje nedostatok výživných látok (zmena jedálneho lístka, vitamínové/minerálne prípravky).

Telesná konštitúcia: chorobu môže vyvolať telesná alebo dedičná dispozícia (homeopatia, biorezonančná terapia, akupunktúra).

Fyzická porucha: do tejto kategórie patria čisto fyzické príčiny chorôb, ako sú infekcie vyvolané baktériami, vírusmi, otravami, plesňami... (klasická/alternatívna medicína). 

Fyzická záťaž: nadmerné a jednostranné zaťažovanie tela a jednotlivých orgánov jedmi, napr alkoholom (pečeň), liekmi (obličky), zaťažením pohybového aparátu (sedavé zamestnanie), dlhotrvajúcou fyzickou námahou, nesprávnym držaním tela (vyhýbať sa záťaži, klasická/prírodná medicína, cvičenie, chiropraxia).

Prítomnosť ohniska: v organizme sa nachádza ohnisko choroby, ktoré ustavične rozosieva po celom tele toxíny a choroboplodné zárodky. Najčastejšími ohniskami bývajú korene zubov a mandle (odstránenie ohniska).

Stres: organizmus nie je schopný ďalej čeliť náporu vonkajších vplyvov a stresových faktorov (Bachove kvety, liečba farbami, joga).

Citová rozladenosť: ochorenie môžu vyvolať problémy v citovej rovine a negatívne pocity (Bachove kvety, liečba drahými kameňmi, farbami).

Citová záťaž: príčinou ochorenia môže byť nadmerná citová záťaž spôsobená napríklad neschopnosťou vyrovnať sa so smrťou blízkeho (Bachove kvety). 

Problémové vzťahy: príčinou ochorenia môžu byť nevyriešené problémy v partnerskom vzťahu (dôkladné objasnenie príčin problémov a ich odstránenie, párová terapia).

Rodinný problém: chorobu môžu vyvolať nevyriešené problémy v rodine (podrobné objasnenie príčin a ich odstránenie, rodinná terapia).

Problémy v zamestnaní: chorobu môžu vyvolať nevyriešené problémy na pracovisku (objasnenie príčin a ich odstránenie, skupinová terapia).

Zážitok z detstva: chorobu môže vyvolať „nestrávený“ zážitok z detstva. Tieto zážitky sa väčšinou nachádzajú pod prahom vedomia a pacient si na ne nevie spomenúť. Predpokladom liečby je prenesenie tohto zážitku do vedomia, konfrontácia s ním (hypnóza, terapia, Bachove kvety).

Zemský magnetizmus: organizmus bol dlhší čas vystavený výraznému vplyvu geopatogénneho vlnenia (vyhnúť sa zóne).

Technické vlnenie: organizmus bol zaťažený poľami technického vlnenia (vyhnúť sa zóne).

Karma: ochorenie vyvolala karmická záťaž, karma = zákon príčiny a následku, chápaný v zmysle viny a trestu (náhradné úkony na neutralizáciu karmy, modlitby, joga).

Disfunkcia čakry: ochorenie môže vyvolať nerovnováha energetických tokov, najmä v čakrách (liečba drahými kameňmi, aromaterapia, liečba farbami).

                                                        

Medicínske kyvadlá

Kyvadlo je takmer ideálny prostriedok na vyšetrenie zdravotného stavu človeka. Pomocou neho možno určiť diagnózu a stanoviť príslušné liečebné metódy. Okrem toho môžeme kyvadlo využívať na preventívne účely. Hroziaca choroba sa tak môže zachytiť v počiatočnom štádiu. Cieľom kyvadlovej diagnózy nie je len zistiť aktuálny zdravotný stav, ale aj odhadnúť ďalší vývoj. Tým sa vytvára priestor na účinnú prevenciu chorôb. Do diagnózy a liečby je okrem fyzickej roviny potrebné zahrnúť aj psychicko-duševné a bioenergetické aspekty (aura, čakry). K celkovému a trvalému uzdraveniu možno dospieť iba obnovením fyzickej a psychickej harmónie – a kyvadlo býva v tomto procese nenahraditeľným pomocníkom. 

Diagnóza

Počas vyšetrenia treba dbať na postupnosť otázok. Na úvod je najlepšie začať otázkou „Je tento človek úplne zdravý?“ a po zápornej odpovedi pokračovať spresňujúcimi otázkami:

Trpí organickou chorobou? (áno)

Má zdravé všetky orgány tráviacej sústavy? (áno)

Má zdravé všetky dýchacie orgány? (áno)

Má zdravé všetky orgány krvného obehu? (nie)

Má zdravé srdce? (nie).

Po lokalizovaní chorého orgánu začneme určovať presnú diagnózu. Základný predpokladom zvládnutia tohto kroku sú solídne vedomosti z oblasti medicíny. Ako pomôcky môžeme použiť kyvadlové diagramy, anatomické tabuľky alebo systémy kódov.

V súvislosti s prevenciou treba položiť túto otázku: „Prejavuje sa u tohto človeka sklon k určitej chorobe?“ po kladnej odpovedi treba diagnózu špecifikovať a lokalizovať. Najvýznamnejším aspektom kyvadlovej liečby je samozrejme objavenie vhodného lieku, dávkovanie a dĺžku liečby. Pri ľahších ochoreniach prichádza do úvahy najmä homeopatia, Bachove kvety, liečivé rastliny a éterické oleje.

Vždy si najprv položte otázku či sa hľadaný liek nachádza v užšom výbere (diagrame, tabuľke) a pri kladení otázok sa zaujímajte o najúčinnejší prostriedok. Aj tu sú samozrejme dôležitou časťou úspechu odborné znalosti  o vlastnostiach jednotlivých liečiv.

 Zdroj: Kyvadlá stručne a prakticky – Reinhard Lehner