ŽIVLY

a niečo málo o nich

vzduch       

 Smer: východ

Nástroj: palica

Farba: žltá

Činnosť:myslenie

Zmysel:sluch

Kovy:ortuť, živé striebro

Vôňa:galbánum

Čas:úsvit

Obdobie:jar

Podoba: človek

Archanjel:Rafael

Anjel:Chasan

Živlová bytosť:Sylf

Živlový vládca:Ariel

oheň

Smer:juh

Nástroj: dýka

Farba:červená

Činnosť:cítenie

Zmysel:zrak

Kovy:železo, zlato

Vôňa:olibanum

Čas: poludnie

Obdobie:leto

Podoba:lev

Archanjel:Michael

Anjel:Aral

Živlová bytosť:Salamander

Živlový vládca: Seraf

 voda

 

 Smer:západ

Nástroj:pohár

Farba:čierna, modrá

Činnosť:intuícia

Zmysel:chuť

Kovy:striebro

Vôňa: myrtha

Čas:súmrak

Obdobie:jeseň

Podoba:orol

Archanjel:Gabriel

Anjel: Taliahad

Živlová bytosť:Undina

Živlový vládca:Tarsis

zem    

  image

 Smer:sever

Nástroj:pentakel

Farba:biela, čierna, hnedá

Činnosť:vnímanie

Zmysel:hmat

Kovy:olovo

Vôňa:benzoe

Čas:polnoc

Obdobie: zima

Podoba:vôl

Archanjel:Uriel

Anjel:Forlak

Živlová bytosť:Gnóm

Živlový vládca:Cherub