Táto kniha je zameraná na pochopenie podstaty a príčin kvality nášho života. Ponúka spôsob na vytváranie si životných postojov, formovanie názorov a konania, ktoré sú ukazovatelom kvality nášho života, ako aj zdravia. Jej cieľom je napomôcť duchovnému rastu u každého z nás skvalitnenie duševného prežívania a tym aj upevnenia zdravia, ktoré je následkom našej vnútornej harmónie či rozháranosti

Z OBSAHU:

Nejako začať treba, tak prečo nie takto:

       Všetko má svoj začiatok aj koniec, aspoň my ľudia to takto vnímame lebo chápeme svet trojrozmerne, aj keď on ma viac rozmerov a tak chcem začať aj ja od začiatku. Sprvoti bolo nekonečno ničoho a potom prišiel veľký tresk a v okamihu vzniklo všetko. Je to také jednoduché no nevieme si to ani predstaviť. Skúsme si to predstaviť na príklade, keď spermia prerazí obal vajíčka a začne sa proces vznikania buniek a ich bujnenie a formovanie do samostatného životaschopného jedinca v tele ktorého vzniká mnoho buniek rôzneho typu. Tie majú svoju základnú štruktúru predsa len rovnakú, skladajú sa z množstva atómov ktoré sa skladajú z elektrónov obiehajúcich okolo jadra, ktoré tvoria protóny a aj keď človek ešte nemôže dokázať že štruktúra elektrónov a protónov je tomu podobná, najskôr to tak bude. Nepripomína vám to veľký tresk? A teraz poďme od tých najmenších čiastočiek späť k tým obrovským. Nepripomína vám to slnečné sústavy a galaxie a postupne celý vesmír, nie je to taký malý vesmír, ktorý prechádza do stále väčšieho a väčšieho? Už tu môžeme vnímať dimenzie, ktoré sú navzájom prepojené a majú na seba vzájomný vplyv. Teda sme súčasťou vesmíru a vesmíru vesmírov a aj keď si myslime že naše konanie nemôže mať odraz a vplyv na tom obrovskom mechanizme, je to omyl, sme síce drobnou až nepatrnou no aktívnou súčasťou toho nekonečna. Myslím, že túto obrovskú silu môžeme nazvať akokoľvek no najčastejšie ju nazývame Boh. Áno je to sila poriadku a rovnováhy na ktorú vplývame a ona vplýva spätne na nás. Funguje to tak ako keď hodíme kameň do vody, záleží od veľkosti od váhy, od tvaru od sily ktorou ho hodíme, ale aj od úmyslu akým ho hodíme. Na vode sa vytvoria kruhy, ktoré sa rovnomerne v kruhu rozpínajú až sú neviditeľné a zaniknú. Zdanlivo zaniknú, to iba my ich už nedokážeme vnímať, oni sa rozpínajú do nekonečná. Takto sa šíria naše myšlienky a skutky v priestore a čase a ovplyvňujú cely nekonečný vesmírny systém, ktorý sa následkom toho čiastočne zmení a vráti nám to tým spôsobom akým sme túto zmenu vyvolali, teda náš úmysel. A to je podstatou pozitívneho myslenia, všetko čo robíme by sme mali robiť s pozitívneho popudu a s úmyslom prispieť k všeobecnej rovnováhe a blahu. O tom hovorí výrok - miluj blížneho svojho ... .  A potom sa nám vráti práve takáto energia a stane sa nám podobné dobrodenie.  Toto je pravidlo: čo zaseješ to zožneš.

V tom spočíva vlastný princíp nášho prežívania a programovania kvality nášho života na ktorom má veľký podiel naše vedomie.

      Vedomie ovláda mnoho veci v našom živote, môže mnohé meniť, kvalitu života ktorej následkom je zdravie aj  starnutie. Naše vedomie môže uzdravovať, ale aj ničiť. Rozdiel je v tom, aké návyky či postoje poskytujeme svojmu vedomiu. Je veľmi dôležité, ako ho programujeme v rôznych situáciách, v našich presvedčeniach a reakciách.  Ak máme naše postoje a myslenie negatívne, čiže deštruktívne, myseľ nás podvedome vedie k deštruktívnemu chovaniu. Naše chovanie k nám pritiahne ľudí a situácie podobného druhu a zrazu sa nachádzame v negatívnom svete plnom zla a deštrukcie. Ak sú naopak, pozitívne -  konštruktívne, motivuje nás to ku konštruktívnemu chovaniu, ktoré nás pozdvihuje na vyššiu úroveň. A samozrejme sa ocitáme v pozitívnom svete lebo podvedome pritiahneme podobných ľudí a situácie. Teda sme si sami strojcami toho v akom svete budeme žiť a ako.

      Po našom narodení, na začiatku bolo naše vedomie ako čistý nepopísaný papier a bolo pripravene, aby sme na neho začali vpisovať svoje prežité skúsenosti naše postoje a pocity. Bolo teda čistým poľom informácie a energie. Treba podotknúť, že naše vedomie je schopné myslenia skôr, než sa zrodí skutočná myšlienka. Je to samozrejmé, veď práve ono ju vytvorí. Má schopnosť vytvárať nekonečné kombinácie udalostí, ktoré nie sú závislé na čase ani priestore a predtým sa nikdy neobjavili a preto môžeme konštatovať, že je silnejšie ako akákoľvek jednotlivá myšlienka, lebo je schopné vytvárať nové mentálne impulzy ktoré zase vytvárajú nové biologické informácie. Jednoducho povedané je zárodkom, zasiatym semienkom budúcej udalosti. Tak ako semienko nie je síce plodom, no bez neho by plod nevznikol, tak myšlienka je takým semienkom pre to čo sa následne stane. A to jak v rámci našej bytosti vnútorne, tak aj navonok. Teda z toho je zrejmé, že máme schopnosť si svoj život organizovať a tvoriť sami a nie len to, aj to robíme aj keď o tom najčastejšie nevieme.

     Preto je veľmi dôležité žiť dynamicky, tvorivo a v rovnováhe a tak si udržiavať tento kreatívny potenciál, ktorý je zdrojom vitality a zdravia. Ak žijeme strnulo a rozhárane kvôli svojim neplodným presvedčeniam, postojom, zvykom, rituálom či skostnatenému správaniu vystavujeme organizmus starnutiu, chorobám aj nezdaru.

Jedno staré ázijské porekadlo hovorí : „Všetko čo je pružné a prúdi, má tendenciu rásť, všetko čo je tuhé, nehybné a ohraničené, podlieha skaze a zahynie“.  Teda potvrdzuje to aj porekadlo, že „to čo nepoužívaš o to prídeš“.

                                                                                                        

CENNÍK :

poštovné je účtované podľa tarify pošty!

1 ks   .......................... á  3.50 € + poštovné a balné 

5 ks a viac .................. á  3.00 € + poštovné

10 ks a viac ................ á  2,50 €  + poštovné

25 ks a viac ................ á  2,00 €

Objednat si ju môžete tu, alebo cez e-mail, či telefonicky (kontakt na úvodnej strane) a bude vám zaslaná na dobierku.      


Formulár

Meno a priezvisko *
Poštová adresa - Ulica + číslo, PSČ + Mesto  *
e-mail / telefón *
Počet kusov *
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona *
 
Odpíšte číslo