Astrologický lexikon
Astrologie je disciplína stará jako samotné lidstvo. První hmatatelné důkazy o existenci astrologie existují již z dob Mezopotámie. Proto nemůže být divu, že se z astrologie během několika tisíc let stal natolik košatý obor. V astrologii existuje velké množství technik i několik různých směrů. Nezřídka se stává, že se zájemce o astrologii začne při studiu brzy ztrácet. Jakožto plnohodnotná disciplína disponuje astrologie nepřeberným množstvím pojmů, které nezasvěcený zájemce nezná. A právě proto Vám přinášíme lexikon základních astrologických pojmů. Najdete zde ty základní astrologické termíny, které se běžně v astrologických textech objevují. Prostudování těchto pojmů Vám usnadní proniknutí do světa astrologie. Do světa, který Vám umožní poznat zákonitosti vesmírných sil.
A
Ascendent
Stupeň ekliptiky vycházející v určitém momentu nad obzor. Jedná se o průsečík ekliptiky s místním horizontem na východě. Jedná se o jeden z nejpodstatnějších prvků horoskopu, který vypovídá o tom, jak zpracováváme celý horoskop.
Aspekt
Úhel, který mezi sebou svírají na ekliptice dva prvky horoskopu. Hlavními aspekty jsou konjunkce (0°), sextil (60°), kvadratura (90°), trigon (120°) a opozice (180°).
Astrokartografie
Astrologická disciplína zkoumající vliv různých míst na zrozence. Pomáhá určit, kde na světě člověk nejsnáze dosáhne svých cílů – např. v oblasti kariéry či partnerství.
Astrologie
Obor zkoumající souvztažnosti mezi jevy na nebeské báni a životem na Zemi.
C
Čas
V astrologii hraje klíčovou roli. Pro astrologické rozbory je nezbytné znát co nejpřesnější čas narození. Setkáme se s časem hvězdným, místním, pásmovým, slunečním nebo světovým. Mnoho zemí rozlišuje čas letní a zimní.
D
Decumbitur
Horoskop vytvořený pro moment začátek nemoci, moment ulehnutí nemocného na lůžko. Z tohoto horoskopu lze vyčíst pravděpodobný průběh onemocnění.
Descendent
Stupeň ekliptiky zapadající v určitém momentu pod obzor. Jedná se o průsečík ekliptiky s místním horizontem na západě. V horoskopu tento bod vypovídá o našich vztazích a o našich partnerech.
Direkce
Prognostická metoda. V praxi se používají především direkce sekundární (vychází ze vztahu mezi rotací Země kolem osy a rotací Země kolem Slunce) a primární (různé postupy).
Dobrodějové
Planety s příznivým vlivem. Typický představitel je Venuše (přezdívané „malé štěstí“) a Jupiter („velké štěstí“).
Domicil
Planeta nacházející ve znamení, ve kterém vládne (je tzv. „doma“).
Domy
Dvanáct oblastí horoskopu, ve kterých se realizuje vliv planet. Existuje několik systémů výpočtu astrologických domů, mezi nejčastěji používané patří systém Placidův či topocentrický.
Dračí hlava
Též se setkáme s pojmem severní lunární uzel. Z astronomického hlediska místo, kde se protíná lunární dráha s ekliptikou a kde vystupuje do severní části. Dračí hlava a ocas spolu svírají úhel 180°. Dle některých astrologů v horoskopu reprezentuje budoucí karmu.
Dračí ocas
Též se setkáme s pojmem jižní lunární uzel. Z astronomického hlediska místo, kde se protíná lunární dráha s ekliptikou a kde vystupuje do jižní části. Dračí hlava a ocas spolu svírají úhel 180°. Dle některých astrologů v horoskopu reprezentuje karmu z minulých inkarnací.
E
Efemeridy
Tabulky obsahující polohy planet v určitých obdobích. Slouží jako podklad pro ruční výpočet horoskopu.
Ekliptika
Zdánlivá dráha Slunce kolem Země.
Elekce
Astrologická metoda, která má za cíl vybrat nejvhodnějšího moment k uskutečnění určité záležitosti (např. operace, nastěhování do domu, svatba, apod.). Vybraný moment by měl zajistit co nejlepší vývoj.
Elevace
Planeta nacházející se nejblíže M.C., získává tak na síle.
Exil
Planeta nacházející se v protilehlém znamení, než v jakém vládne.
H
Hermova váha
Astrologická metoda sloužící k upřesnění času narození. Vychází z předpokladu existence vztahu mezi Lunou a osou Ascendent/Descendent u horoskopu početí a zrození.
Horární astrologie
Též hodinová či dotazová. Horoskop vzniku otázky v sobě skrývá i odpověď na otázku, tudíž tato metoda podává konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.
Horoskop
Grafické zobrazení pozice nebeských těles v daný okamžik.
I
I.C. (Imum coeli)
Nebo-li hlubina nebe. Průsečík ekliptiky s místním poledníkem pod obzorem. V horoskopu reprezentuje náš domov a zázemí.
J
Jarní bod
Průsečík roviny ekliptiky s rovinou rovníku. Slunce se do tohoto bodu dostane v den jarní rovnodennosti (cca 21.3.) a vstupuje tak do znamení Berana. Tento bod je považován za počátek zodiaku.
Jupiter
Vládne znamení Střelce. Představuje expanzi, spravedlnost i otevřenost.
K
Kvality
Dělení znamení na základní (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh), pevná (Býk, Lev, Štír, Vodnář) a proměnlivá (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby).
L
Luna
Vládne znamení Raka. Představuje city a vztah k lidem.
M
M.C. (Medium Coeli)
Nebo-li střed nebe. Průsečík ekliptiky s místním poledníkem nad obzorem. V horoskopu reprezentuje náš domov a zázemí.
Mars
Vládne znamení Berana. Reprezentuje průbojnost a odvahu.
Merkur
Vládne znamení Blíženců a Panny. Hlavním významem jsou myšlení a komunikace.
Mužská znamení
Reprezentují schopnost prosadit se. Jsou to znamení ohnivá a vzdušná (Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář).
N
Nativita
Jiné označení horoskopu zrození.
Neptun
Vládne znamení Ryb. Reprezentuje citlivost, intuici, ale i vztah k duchovním záležitostem.
O
Orbis
Jedná se o rozsah působnosti aspektu. Tento údaj není fixně daný, astrologové se v názorech na míru orbisu liší.
P
Pád planety
Planeta nacházející se ve znamení, kde je v oslabení.
Pluto
Vládne znamení Štíra. Představuje schopnost pracovat s podvědomím, hloubavost i vztah k ezoterice.
Polarity
Rozdělení znamení na mužská a ženská.
Povýšení planety
Planeta nacházející se ve znamení, kde nabývá na síle.
R
Radix
Jiné označení horoskopu zrození.
Rektifikace
Postupy sloužící ke zpřesnění času narození. Existuje několik metod.
Retrogradita
Zdánlivý zpětný pohyb planet na obloze. Jedná se o iluzi, která vzniká tím, že se na planety díváme ze Země. Retrográdní pohyb se projevuje u všech planet (kromě Slunce a Luny) a opakuje se vždy po určité době.
Rovnodennost
Nastává v moment, kdy se Slunce na své pouti po ekliptice dostane na místo průsečíku ekliptiky s rovníkem. Den a noc jsou stejně dlouhé. Jarní rovnodennost nastává kolem 21. 3., podzimní kolem 23. 9.
S
Saturn
Vládne znamení Kozoroha. Hlavním významem je vytrvalost, serióznost a trpělivost.
SEČ
Středoevropský čas.
SELČ
Středoevropský letní čas.
Slunce
Vládne znamení Lva. Reprezentuje životní energii a velkorysost.
Slunovrat
Moment, kdy se Slunce dostane na ekliptice na nejsevernější část (letní slunovrat) či nejjižnější část (zimní slunovrat). Během letního slunovratu (kolem 21. 6.) Slunce dosáhne obratníku Raka a na severní polokouli je nejdelší den. Během zimního slunovratu (kolem 21. 12.) Slunce dosáhne obratníku Kozoroha a na severní polokouli je nejdelší noc.
Solární horoskop
Horoskop spočítaný pro moment, kdy se Slunce dostane na obloze na stejné místo, kde bylo v moment narození. Takový moment nastává přibližně v době narozenin. Horoskop vypovídá o tom, jaký bude daný rok.
Stelium
Konstelace, kdy se v těsné blízkosti na ekliptice nakupí tři a více planet.
Synastrie
Astrologická metoda, která srovnává horoskopy dvou osob. Horoskopy obou osob se položí na sebe a zkoumá se, jak jednotlivé prvky mezi sebou kooperují, či naopak zda nedochází mezi nimi ke tření.
Škůdci
Planety s nepříznivým vlivem. Typičtí představitelé jsou Mars a Saturn.
U
Uran
Vládne znamení Vodnáře. Klíčovými pojmy jsou nezávislost, svobodomyslnost a originalita.
V
Venuše
Vládne znamení Býka a Vah. Klíčovými slovy jsou radost ze života, láska a vztah k umění.
Z
Znamení
30-ti stupňové výseče ekliptiky. Znamení začínají v bodu jarní rovnodennosti a střídají se v tomto pořadí: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby.
Ženská znamení
Prezentují akcent na receptivitu, schopnost reagovat na podněty. Ženská znamení jsou znamení spadající vodnímu a zemskému živlu (Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh, Ryby).
Živly
Znamení se dělí dle živlů na ohnivá (Beran, Lev, Střelec), zemská (Býk, Panna, Kozoroh), vzdušná (Blíženci, Váhy, Vodnář) a vodní (Rak, Štír, Ryby).
 
Připravili astrologové Pavel Hanzal a Vít Kuntoš.