Tento rozklad je prevzatý z Revelations tarotu od Zacha Wonga. Do stredu položíme nejaký signifikátor – obrázok alebo vec osoby, o ktorej sa potrebujeme niečo dozvedieť. Môžeme použiť aj kartu, ktorá danú osobu bude predstavovať.

Potom začneme z kariet vykladať kruh. Postupujeme proti smeru hodinových ručičiek a začíname na pozícii 8 hodín. Hotový útvar vyzerá nasledovne:

1.            Baran/Vnútro: Popisuje človeka, jeho vnútro, myšlienky a pocity. Predstavuje spôsob, akým k problému pristupuje. Číta sa spoločne so signifikátorom (teda pre toho človeka, ktorému patrí signifikátor.

2.            Býk/Zdroje a financie: Predstavuje finančnú situáciu a postoje pýtajúceho sa k finančným záležitostiam. Ak sú na tejto pozícii Mince, je to dobré znamenie; Poháre na tejto pozícii ukazujú na náš systém hodnôt a presvedčení.

3.            Blíženci/Komunikácia: Táto karta predstavuje komunikáciu s inými, písomný, telefonický a mailový styk, krátke pracovné cesty, prílev nových nápadov a novinky zvonka.

4.            Rak/Domov: Predstavuje rodinné a iné city, domov, rodičov a blízkych ľudí.

5.            Lev/Potešenie, romantika, kreativita: Láska, rozkoš, potešenia, ľúbostné dobrodružstvá i pevné vzťahy a kreativita.

6.            Panna/Zdravie a práca: Veci zdravia (fyzického, spirituálneho i duševného) a denná práca (rutina).

7.            Váhy/Patrnerstvá: Spoločné podnikanie, sobáše, formálne vzťahy a aké naše pocity sa s nimi spájajú.

8.            Škorpión/Sex, smrť a peniaze: Veľké zmeny, úmrtia, sexualita, dedičstvo.

9.            Strelec/Vzdialený horizont: Cesty do vzdialených miest, životná filozofia, vzdelanie a nádeje do budúcnosti.

10.          Kožorožec/Kariéra: Naše ciele, ambície, pracovné možnosti a náš prístup k práci a kariére.

11.          Vodnár/Priatelia: Všetky naše sociálne skupinky, kde sme členom, priatelia, spoločenský život.

12.          Ryby/Skryté veci: Skryté strachy, podvedomé túžby, obmedzenia a bloky, tajomstvá a potlačené city a myšlienky.

 

Tarotové rozklady: Filipova metóda áno/nie

Popis metódy, ako pomocou tarotových kariet získať odpoveď áno/nie.

Tu je:    Je to jednoduché:

Rozložíte si karty zmiešané s Veľkou aj Malou Arkánou na 3 kôpky. Kôpku č. 2 otočíte hore nohami. Keď to máte, karty zozbierate zľava doprava a začnete kartať a samozrejme sa sústredíte na svoju otázku. Potom jednu kartu potiahnete a podľa toho či je obrátená alebo normálne zistíte odpoveď: Áno = Normálna   Nie = Obrátená

 Tarotové rozklady: Akú cestu sme zvolili?

Tento výklad nám ukazuje, akou životnou cestou sa poberáme. Dá sa použiť buď na konkrétnu otázku (niečo, čo chceme dosiahnuť a chceme poznať naše šance), alebo aj všeobecne ako snímka vnútorných rozporov medzi tým, kto sme a kto by sme chceli byť (alebo ako čo sa cítime).

Karta 11 hovorí o tom, čo sa stane, ak budeme pokračovať ďalej vo svojom súčasnom konaní.

11. Výsledok

9 a 10: Naša spiritualita, to, kým sa stávame alebo chceme stať

7 a 8: Kariéra

5 a 6: Vzťahy

3 a 4: Naše myslenie a prístup k svetu okolo nás (sebavidenie)

1 a 2: Naše zdravie (fyzické a emocionálne)

 Rad naľavo popisuje naše vnútro, to, čo zostáva bežne ľudskému oku ukryté. Rad vpravo popisuje to, čo z nášho života ostatní vidia. Vzťah medzi dvojicami kariet vypovedá o napätí, ktoré panuje medzi našimi túžbami a nádejami a vonkajšou “výkladnou skriňou” .

 Tarotové rozklady: Anjelský kríž

Tento rozklad som dostala od anjelov, keď som začala robiť s tarotom. Dovtedy som používala to, čo predpisovali knižky. Keď som začala komunikovať s anjelmi, všeličo ma trápilo na ich vzťahu ku mne. A jedného dňa som položila otázku a kládla karty tak, ako mi napovedala moja intuícia. Pristihla som sa, že si pri tom mrmlem, čo ktorá karta znamená. Samozrejme, nezapísala som si to – a tak dnes v tom, čo znamenajú bočné karty, až tak jasno nemám – a vždy, keď sa na to chcem opýtať anjelov, akosi zabudnem… Takže zrejme to nechávajú na mňa, nech si význam upravujem, ako mi momentálne treba.

Takže samotný rozklad je tu:            

Karty sú označené číslami podľa poradia, v ktorom sa rozkladajú. Najprv zamiešam a sústredím sa na otázku, potom zľava doprava preložím karty na 3 kôpky a znova zľava doprava pozbieram a zvrchu začínam rozkladať:

•             karta 1 je hlavná odpoveď, výsledok, na ktorý je situácia momentálne nastavená (alebo hlavná rada, čo robiť, ak ste položili otázku takto)

•             karta 2 je nastavenie prostredia (mne to hovorievalo, čo robia anjeli v danej veci, ale keď vykladám pre iných, hovorí mi to, ako je nastavené vonkajšie prostredie alebo v partnerských otázkach to popisuje situáciu alebo nastavenie partnera)

•             karta 3 ja moje vlastné nastavenie k danej veci

•             karty 4 a 5 používam ako rady, čo by bolo treba robiť, alebo ako nápoveď, ako sa situácia vyvinie (často s tým, že karta 4 znamená buď tesnú minulosť alebo tesnú budúcnosť okolo dnešku a karta 5 znamená vzdialenejšiu budúcnosť).

 Tarotové rozklady: Hra na vzťahy

                                 

Výklad:

1. místo – nejdůležitejší místo (signifikátor) prozrazuje stav, v jakém se tento vztah nachází, hlavní téma, které ho poznamenává.

Levý sloupec (7., 6. a 5. místo) vypovídá o tazateli/tazatelce, pravý sloupec (2., 3. a 4. místo) o partnerovi/partnerce.

7. a 2. místo

Obě horní karty naznačují úroveň vědomí, na níž se partneři střetávají. To je to, co si každý myslí, tedy rozumový přístup, a jak vědomě hodnotí daný vztah.

6. a 3. místo

Prostřední dvě karty odrážejí duševní úroveň vztahu, tedy co kdo cítí, prožívá nebo po čem touží a čeho se obává.

5. a 4. místo

Spodní karty symbolizují vystupování, projevy navenek, tedy to, co každý z těch dvou ukazuje nezávisle na myšlenkách v pozadí (horní úroveň 7 a 2) nebo na citech (střední úroveň 6 a 3). Někdy jsou i zajímavým upozorněním na to, co se skrývá za fasádou určenou pro okolí.

Tento rozklad používa na svojej stránke aj Alarzach.  On nazýva 7. a 2. pozíciu “Rovina hlavy – takto smýšlejí o vztahu”, 6. a 3. pozíciu “Rovina srdce- city které k sobě partneři chovají” a 5. a 4. pozíciu “Rovina základní- na tomto vztah stojí”:

 Tarotové rozklady: Veštecký vejár

Tento rozklad pochádza z kariet Madame Endora’s Fortune Cards, s ktorými sa mi robí veľmi dobre, ale je vhodný aj pre tarotové karty. Používa sa na predpovedanie komplexnej budúcnosti v nejakej záležitosti, pretože berie do úvahy tak veci zdravia asrdca, ako aj peňazí a osobného rastu.

Vyzerá nasledovne:                          

 

1.            predstavuje nás alebo súčasnú situáciu

2.            predstavuje záležitosti týkajúce sa zdravia a fyzična

3.            predstavuje lásku a priateľstvo (vzťahy hocijakého druhu)

4.            predstavuje bezprostredný problém; najsilnejšie predpovedá budúcnosť

5.            predstavuje spirituálnu harmóniu a veci duchovné

6.            predstavuje otázky materiálne a prosperitu

Tarotové rozklady: Štyri ročné obdobia

Tento rozklad pochádza znova z Madame Endora´s Fortune Cards a hodí sa aj pre prácu s tarotom. Pomáha vyjasniť veci, ktoré súvisia so súčasnou situáciou. Rozmýšľanie o minulosti je užitočné pri príprave budúcnosti a dokáže nám pomôcť prekonávať prekážky, ktoré stoja medzi nami a naším cieľom.

Vyzerá takto:                                     

1.            ZIMA symbolizuje čas rozhodnutí a predstavuje vzdialenú minulosť (východiská).

2.            JESEŇ symbolizuje čas zvažovania minulosti a poučení a predstavuje blízku minulosť (zatiaľ posledný vývoj situácie).

3.            LETO symbolizuje čas konania s predstavuje blízku budúcnosť (čo ešte treba urobiť).

4.            JAR symbolizuje čas rastu a predstavuje vzdialenú budúcnosť (výsledok).

 Tarotové rozklady: Orákulum štyroch vetrov

Toto orákulum pracuje s podobným rozkladom, ako používa Anjelský kríž, iba významy kariet sú trochu posunuté.

Dáva nám snímku toho, aké sily nás súčasne obklopujú alebo sa v nás prejavujú. Dá sa použiť na určenie minulosti, súčasnosti a budúcnosti buď v spirituálnej alebo fyzickej oblasti.

Karty sa rozložia takto:

Interpretácia:

1.            predstavuje nás a našu súčasnú situáciu

2.            SEVER predstavuje oblasť spirituálnu, sny a nehmotné ciele, teda naše túžby

3.            JUH predstavuje oblasť materiálnu a naše denné starosti

4.            ZÁPAD predstavuje zapadajúce slnko, teda to, čo už bolo; pomáha nám poučiť sa z minulých omylov a ich dopadu na budúcnosť

5.            VÝCHOD predstavuje vychádzajúce slnko, teda to, čo ešte len príde; pomáha námpripraviť sa na to, čomu budeme musieť čeliť (hoci niektorým veciam sa možno aj vyhnúť, ak ich vhodne vopred ošetríme).

Ak potrebujeme ešte podrobnejšie informácie, môžeme dokladať ešte ďalšie karty na štyri voľné pozície. Potom to vyzerá nasledovne:

 

Interpretácia je potom nasledovná:

1.            predstavuje nás a našu súčasnú situáciu

2.            SEVER predstavuje oblasť spirituálnu, sny a nehmotné ciele, teda naše túžby

3.            JUH predstavuje oblasť materiálnu a naše denné starosti

4.            ZÁPAD predstavuje zapadajúce slnko, teda to, čo už bolo; pomáha nám poučiť sa z minulých omylov a ich dopadu na budúcnosť

5.            VÝCHOD predstavuje vychádzajúce slnko, teda to, čo ešte len príde; pomáha námpripraviť sa na to, čomu budeme musieť čeliť (hoci niektorým veciam sa možno aj vyhnúť, ak ich vhodne vopred ošetríme)

6.            SEVEROZÁPAD predstavuje minulé spirituálne a emocionálne záležitosti

7.            SEVEROVÝCHOD predstavuje to, čo nás v oblasti duchovna a emocionality čaká v budúcnosti

8.            JUHOZÁPAD predstavuje minulé otázky financií, zdravia a majetku

9.            JUHOVÝCHOD predstavuje budúcnosť v oblasti majetku, financií, zamestnania, bývania, zdravia a zabezpečenia.

 Tarotové rozklady: Rímsky rozklad (s cvičením)

Rímsky rozklad, patrí k všeobecným rozkladom, ktoré nemusia (ale môžu) pracovať s konkrétnou otázkou. Môžme ho robiť výlučne s kartami Velkej Arkány alebo (a to sa mi zdá výpovednejšie) s oboma Arkánami súčasne. Predpovedá budúcnosť na pol roka dopredu. Rozklad vyzerá nasledovne:

 

A tu je význam kariet ešte raz:

•             1, 8,15 – nedávna minulosť

•             2, 9 ,16 – city a láska

•             3, 10 ,17 – túžby

•             4 ,11, 18 – to, čo príde

•             5,12, 19 – to, čo nepríde

•             6,7,13,14,20,21- to, čo sa podarí v najbližších 6 mesiacoch.

Karta 11 dáva charakter a význam celému rozkladu.

 
 
TOPlist