Uzdrav svoje telo

                 

- Louise L. Hay

      Všetky tzv. NEMOCE, si v tele vytvárame sami. Telo, rovnako ako všetko ostatné, zrkadlí naše myšlienky a presvedčenia. Neustále sa nám prihovára, musíme si však urobiť čas a načúvať mu. Každá bunka v tele reaguje na každú myšlienku, ktorá nám prebehne hlavou, a na každé slovo, ktoré vyslovíme. 

HLAVA nás reprezentuje. Je tým, čo ukazujeme svetu. Podľa nej nás svet spoznáva. Problémy v oblasti hlavy väčšinou signalizujú nejaký zásadný problém. Bolesťou hlavy trpia ľudia, ktorí sami sebe ubližujú. Ak vás bude nabudúce bolieť hlava, zamyslite sa, kedy a ako ste si ublížili. Odpusťte si a bolesť hlavy sa rozplynie v ničotu, z ktorej prišla. Migrény si spôsobujú ľudia, ktorí chcú byť za každú cenu dokonalí a vyvíjajú na seba silný tlak. Príčinou je i silný, nahromadený a potlačovaný hnev. Je zaujímavé, že túto bolesť môže takmer vždy zmierniť masturbácia, ak začnete hneď, keď ucítite, že na vás ide migréna. Sexuálne uvoľnenie zmierňuje napätie a bolesť.

VLASY predstavujú silu. Keď sme nervózni a máme strach, často sa spútavame „oceľovými obručami“: vedú od ramenných svalov na temeno hlavy. Niekedy siahajú až dole k očiam. Vlas vyrastá z vlasového váčku. Pri nadmernom napätí v pokožke hlavy sa vlasový váčok môže stiahnuť tak pevne, že vlas nemôže dýchať, odumiera a vypadáva. Pokiaľ napätie trvá, koža sa neuvoľní, váčok zostává stiahnutý a znemožní nový rast vlasov. Výsledkom je holohlavosť. Prospelo by nám viac uvoľňovať telo, mnohí by mali uvoľňovať pravé pokožku na hlave. Skúste to hneď. Povedzte si, že uvoľňujete kožu na hlave, a uvedomte si, či cítite nejaký rozdiel.

UŠI predstavujú schopnosť počuť. Ušné problémy väčšinou napovedajú, že odmietame niečo počuť. Bolesť uší symbolizuje zlosť nad tím, čo počujeme. Bolesti uší sú bežné u detí: mnohokrát musia vypočuť veci, ktoré počuť nechcú. Domáci poriadok im často nedovoľuje, aby sa spontánne prejavili, a ich bezmocnosť sa prejaví bolesťami uší. Hluchota je spôsobená dlhodobým odmietaním načúvať druhým. Všimnite si, že ak má jeden z partnerov poškodený sluch, ten druhý často nepretržite hovorí.

OČI predstavujú schopnosť vidieť. Problémy s očami naznačujú nechuť niečo vidieť, či už sa to týka nás samých, alebo niečoho v našom minulom, prítomnom či budúcom živote. Ak nosia okuliare deti, väčšinou sa u nich doma deje niečo, na čo sa nechcú dívať. Ak to nemôžu zmeniť, radšej rozostria zrak. Mnohým ľuďom sa prekvapivo ľahko vrátil ostrý zrak, keď sa odhodlali k návratu do minulosti a zbavili sa toho, na čo sa odmietli dívať. Odmietate niečo, čo práve prebieha? Pred čím uhýbate? Bojíte sa ostro vnímať prítomnosť či budúcnosť? Čo by ste uvideli, keby to šlo? Unesiete pohľad na to, ako sa k sebe chováte? Skúste sa nad tým zamyslieť.

PROBLÉMY S DUTINAMI (predovšetkým v okolí nosa) znamenajú, že nás urazil niekto blízky. Niekedy ako by nám bolesť až podrážala nohy a tlačila nás k zemi. Zabúdate, že situácie si vytvárame sami, a potom sa vysiľujeme tím, že z vlastnej frustrácie obviňujeme druhých. Nikto a nič – žiaden človek, miesto ani vec – nemajú nad nami moc. Svoju myseľ ovládame len my. My sami si vytvárame svoje zážitky a svoju realitu. Ak vytvoríme mier, harmóniu a rovnováhu vo svojej mysli, nájdeme ich i v živote.

ŠIJA predstavuje schopnosť pružne uväzovať, vidieť druhú stránku veci a všímať si názorov druhých. Problémy s krčnou chrbticou obvykle znamenajú, že tvrdošijne trváme na svojom poňatí situácie. Kedykoľvek vidím niekoho v sadrovom brnení, viem, že je to veľmi zatvrdnutý a neústupný človek, ktorý odmieta vypočuť si cudzí názor a vidieť tiež druhú stranu veci.

KRK predstavuje schopnosť vysloviť sa, požiadať, o čo chceme. Krčné problémy obvykle naznačujú, že nie sme schopní stáť za svojimi požiadavkami. Bolesť v krku znamená hnev. Ak sa pridá nachladenie, je v tom i mentálny zmätok. LARYNGITIDA obvykle znamená hnev tak silný, že nám až zabraňuje hovoriť. Krk tiež predstavuje tvorivý prúd v tele. V ňom prejavujeme svoje tvorivé schopnosti. Ak sú potlačené, nastávajú krčné problémy – väčšinou u ľudí, ktorí celý život žijú len pre druhých a nikdy sa nedostanú k tomu, čo sami chcú. Neustále sa snažia vyhovieť matke (otcovi, manželovi, milencovi, nadriadeným).

MANDLE a ŠTÍTNA ŽĽAZA sú príznakom frustrovanej kreativity. V energetickom centre v krku – piatej čakre – sa odohrávajú všetky zmeny. Ak ich odmietame alebo ich práve prežívame či sa o ne snažíme, krk je vždy veľmi citlivý. Dávajte pozor, keď vy alebo niekto iný zakašlete. O čom sa práve hovorilo? Na čo reagujete? Je to odpor a tvrdošijnosť, alebo sa práve začalo niečo meniť?

PAŽE predstavujú schopnosť obsiahnuť životné skúsenosti. Horná časť paží súvisí s našimi možnosťami, predlaktie so schopnosťou ich realizovať. V kĺboch ukladáme staré city a lakte predstavujú pružnosť v zmene smeru. Ste pružní, keď máte zmeniť smer svojho života, alebo vás staré pocity držia na mieste?

RUKY slúžia k uchopeniu, držaniu a zovretiu. Nechávame veci prekĺznuť medzi prstami, niekedy sa držíme ako kliešť. Sme zruční, máme tvrdé päste, otvorené dlane, deravé ruky, dlhé prsty. Môžeme rozdávať plnými hrsťami a dokážeme vziať rozum do hrsti. Keď vezmeme vec do vlastných rúk, zvládneme to ľavou rukou. Niekedy máme obe ruky ľavé. Podávame niekomu ruku, ideme ruka v ruke. Niečo nám hrá na ruku alebo sa nám to z rúk vymyká. Podávame pomocnú ruku. Ruky môžu byť jemné alebo tvrdé, s kĺbmi opuchnutými od prílišného premýšľania či zdeformované z kritickosti. Chamtivé ruky sú zo strachu. Strachu zo straty, z toho, že nikdy nebudete mať dosť, že nič neudržíte, ak to nebudete pevne zvierať. Keď jeden z partnerov pevne udržuje vzťah, väčšinou len privedie druhého k zúfalstvu: pevne zovreté ruky nemôžu píjať nič nového. Voľné pretrasenie rúk v zápästí prináša pocit uvoľnenia.

PRSTY - každý má svoj význam. Problémy s prsty naznačujú, kde je treba sa uvoľniť. Ak sa porežete do ukazováka, potom zrejme nedávno došlo k situácii, ktorá vo vašom egu vyvolala hnev a strach. Palec je mentálny, predstavuje obavy. Ukazováčik súvisí s egom a strachom, prostredník so sexom a hnevom. Pokiaľ sa hneváte, chyťte sa za prostredník a pozorujte, ako váš hnev ustupuje. Keď sa hneváte na muža, chyťte sa za pravý prostredník, keď na ženu, za ľavý. Prstenník má súvislosť so zväzkami a zármutkom. Malíček súvisí s rodinou a predstieraním.

CHRBTICA je oporný systém. Problémy v oblasti chrbta signalizujú, že necítite pevnú oporu. Príliš často sa domnievate, že našou oporou je práca, rodina alebo príbuzní. V skutočnosti nás bezvýhradne podporuje Vesmír, život sám. Problémy s hrudnou chrbticou súvisia s pocitom nedostatku citovej opory. Manžel, manželka, milenec, priateľ, nadriadený vám podľa vášho názoru nerozumejú alebo vás nepodporujú. Problémy v oblasti bedrovej chrbtice signalizujú vinu. Bojíte sa obzrieť, čo je za vami, alebo to dokonca skrývate za chrbtom? Máte pocit, že vám niekto vrazí nôž do chrbta? Ste na mizine, máte finančné problémy alebo sa svojou finančnou situáciu príliš zaoberáte? Potom vás možno bolí v krížoch. Mnohí z nás sa domnievajú, že peniaze sú najdôležitejšie veci v živote a že bez nich sa nedá žít. Nie je to pravda.

DYCH je to najcennejšie čo máme. Napriek tomu úplne samozrejme predpokladáme, že po výdychu bude nasledovať ďalší nádych. Bez nadýchnutia by sme neprežili ani tri minúty. Sila, ktorá nás stvorila, nám dala dosť dychu na celý život. Nemáme snáď právo veriť, že všetko ostatné, čo potrebujeme, dostaneme tiež?

PĽÚCA predstavujú schopnosť prijímať a vydávať život. Pľúcne problémy obvykle poukazujú na strach píjať realitu alebo na pocit, že nemáme právo žít naplno. Je nutné naučiť sa plný dych – zapojiť pri dýchaní brucho, pľúca i kľúčne kosti. Týka sa to predovšetkým žien, ktoré väčšinou dýchajú iba pľúcami (tzv. povrchové dýchanie). Spínanie pľúc a silné fajčenie znamenajú popieranie života. Maskujú hlboko zakorenený pocit, že nie sme hodní existencie. Výčitkami sa nikto fajčiť neodnaučí. Najprv musíme zmeniť svoje presvedčenie.

PRSIA predstavujú materský princíp. Problémy s nimi obvykle poukazujú na prehnanú starosť, či už o osobu, miesto, vec či zážitok. Súčasťou materskej opatery je nechať dieťa vyrásť. Musíme vedieť, kedy povoliť opraty a už sa o dieťa nestarať. Človek zahrňovaný prílišnou opaterou potom nie je pripravený zvládnuť vlastné životné skúsenosti. Niekedy naše panovačné postoje doslova dusia slobodný rast druhých. Rakovina pŕs je dôsledkom hlbokého odporu. Zbavte sa strachu a uvedomte si, že Vesmírna Inteligencia sídli v každom z nás.

SRDCE predstavuje lásku. Krv znamená radosť. Srdce s láskou rozvádza radosť do celého tela. Keď si odopierame radosť a lásku, srdce usychá a chladne. Krv nakoniec zlenivie a my sa pomaly blížime k ANÉMII, ANGINE PECTORIS INFARKTU. Väzíme až po uši v problémoch, ktoré si najviac vytvárame sami. Zabúdame prežívať a všímať si krásy života. Celé roky zo srdca vytesňujeme radosť, až sa nakoniec doslova zrúti bolesťou. Ľudia so srdečnými príhodami si neurobia čas, aby mohli oceniť radosti života, a pripravujú si tak pôdu pre ďalší záchvat.

ŽALÚDOK zaživa všetky nové myšlienky a skúsenosti. Koho alebo čo nemôžete stráviť? Čo vám leží v žalúdku? Žalúdočné problémy väčšinou naznačujú, že nevieme, ako stráviť nové skúsenosti. Bojíme sa ich.

ŽALÚDOČNÉ VREDY nie sú nič iného než strach. Nesmierny strach z toho, že neobstojíme v roli rodiča alebo nadriadených. Neznášame sami sebe. Nemôžeme stráviť, kto sme. Zo všetkých síl sa snažíme vyjsť oproti druhým, bez ohľadu na to, ako dôležitá je naša práca. Sami seba si málo vážime. Máme strach, že na to ostatní prídu. Odpoveďou na tieto problémy je láska. Ľudia, ktorí si sami seba vážia a majú sa radi, nikdy žalúdočnými vredmi netrpia. Buďte k dieťaťu v sebe nežní a láskaví a doprajte mu úplnú pomoc a podporu akú ste potrebovali v detstve vy.

GENITÁLIE predstavujú mužský a ženský princíp. Ak nie ste spokojní v roli muža či ženy a odmietate svoju sexualitu a svoje telo ako čosi nečistého, väčšinou trpíte problémami v genitálnej oblasti. Málokedy sa stáva, že niekto vyrastal v prostredí, kde sa genitálie a ich funkcie nazývali pravými menami. Všetci sme vyrástli v zajatí najrôznejších eufemismov.

Podobné príčiny majú problémy s MOČOVÝM MECHÚROM, ANÁLNE a VAGINÁLNE problémy či problémy sPROSTATOU alebo PENISOM. Pramení zo skreslených predstáv o tele a jeho funkciách. Každý orgán a jeho špecifické funkcie sú dokonalým vyjadrením života. Oči ani pečeň predsa nepokladáme za nečisté. Prečo si to teda myslieť o genitáliách? Konečník je rovnako krásny ako ucho. Bez neho by sme sa nezbavili všetkého, čo už telo nepotrebuje. Čakala by nás istá smrť. Každá časť tela a jeho funkcie sú dokonalé a prirodzené. Pohlavné orgány boli stvorené k rozmnožovaniu a k tomu, aby nám prinášali rozkoš. Popierať to znamená vytvárať bolesť a trest. Sex je normálny, krásny a rovnako prirodzený ako dýchanie. Naše sexuálne problémy pramenia z toho, že nemáme radi sami sebe a pristupujeme k sebe s odporom. Preto sa k sebe i k druhým chováme zle. UROLOGICKÉ ŤAŽKOSTIväčšinou vyvolávajú konfliktné partnerské vzťahy. Rozčuľuje nás niečo, čo súvisí s naším ženstvom alebo mužstvom. Ženy mávajú tieto problémy častejšie než muži, pretože majú silnejší sklon tajiť svoje utrpenie.

ZÁPAL POCHVY väčšinou pramení z romantického pocitu ublíženia zo strany partnera. Problémy s PROSTATOUsú spojené viac s presvedčením, že staroba oslabuje potenciu. U IMPOTENCII sa najviac pridružuje strach a niekedy dokonca i nenávisť voči predošlému partnerovi. FRIGIDITA pochádza zo strachu alebo z presvedčenia, že nie je normálne radovať sa zo svojho tela, a z odporu voči sebe samému, čo môže necitlivý partner ešte vystupňovať. PRMENŠTRUAČNÝ SYNDRÓM dosiahol takmer epidemických rozmerov. Rozšíril sa zároveň s reklamou v oznamovacích prostriedkoch. Neustále nás presvedčujú, že ženské telo sa musí takmer nepretržite sprejovať, pudrovať, sprchovať a všelijako očisťovať, aby bolo meridlami našej civilizácie prijateľné. Ženy sú na jednej strane považované za mužom rovnocenné bytosti a na druhé strane im je vnucovaná myšlienka, že určité procesy v ich tele nie sú úplne normálne. Živnou pôdou pre PMS je i obrovské množstvo cukru, ktoré konzumujeme. Všetky procesy prebiehajúce v ženskom tele, včítane menštruácie a meno pauzy, sú úplne normálne a prirodzené. Musíme ich tak chápať. Naše telo je krásne a dokonalé.

Príčinou POHLAVNÝCH NEMOCÍ je takmer vždy pocit sexuálnej viny, vyvolaný často len podvedomou predstavou, že sa nesmieme sexuálne prejavovať. Nositeľ pohlavnej nemoci môže mať mnoho partnerov, nakazia sa však len ti, ktorých mentálny a telesný imunitní systém je slabý.

OPAR tato nemoc sa stále vracia, aby nás „potrestala“ za naše presvedčenie, že sme špatní. Opar má tendenciu objaviť sa pri citovom oslabení a rozrušení.

HRUBÉ ČREVO predstavuje schopnosť zbaviť sa všetkého, čo už telo nepotrebuje. Telo pracuje v dokonalej rovnováhe trímania, vstrebávania a vylučovania. Iba naše vlastné obavy nám bránia zbaviť sa všetkého starého.

Ľudia, ktorí trpia ZÁPCHOU, nemusia byť práve lakomí, neveria však, že budú niekedy žít v dostatku. Udržujú staré známosti, ktoré im pôsobia utrpenie. Bojí sa vyhodiť staré oblečenie, pretože by ho snáď niekedy mohli potrebovať. Neodídu z nudného zamestnania, nikdy si nedoprajú potešenie, pretože musia šetriť na horšie časy. Nie je treba preberať sa včerajšími odpadkami, aby sme našli jedlo na dnešok. Naučte sa veriť, že beh života vám vždy prinesie to, čo potrebujete.

NOHY nás nesú životom napred. Problémy s nohami často znamenajú obavy z posunu vpred alebo odpor k pohybu vpred určitým smerom. Berieme nohy na ramená, vláčime ich za sebou, sme tichošlapmi, máme drevené nohy, ploché nohy a silné stehná plné všetkého, čo sme v detstve neznášali. Nechuť niečo urobiť často vyvolá problémy s nohami. KŔČOVÉ ŽILY znamenajú, že sme ustrnuli v zamestnaní alebo na mieste, ku ktorému cítime odpor. Žily strácajú schopnosť rozvádzať radosť. Kráčate vy smerom, ktorým chcete?

KOLENÁ, podobne ako krk, súvisia s pružnosťou. Vyjadrujú však ohybnosť a hrdosť, ego a tvrdohlavosť. Pri pohybe vpred sa často bojíme ohnúť a strácame pružnosť. Tuhnú nám kĺby. Chceme ísť napred, svoje zvyky však meniť nechceme. Preto sa kolena tak dlho hoja. Pôsobia skrz nášho ega. Členok je tiež kĺb, hojí sa však omnoho rýchlejšie. Pri ťažkostiach s kolenami si položte otázku, v čom ste samoľúbi, v čom sa odmietate prispôsobiť. Prestaňte byť tvrdohlaví. Život je plynulý pohyb. Musíme byť pružní, aby sme sa mohli cítiť pohodlne.

CHODIDLÁ súvisia s porozumením, porozumením seba a životu – minulému, súčasnému i budúcemu. Mnoho starších ľudí sa s ťažkosťami pohybuje – akoby s nechuťou. Mávajú často pocit, že už nemajú kam ísť. Pohyb deti je naopak šťastný, tanečný. Jedným z najrýchlejších spôsobov, ako sa zbaviť kožných problémov, je opakovať si v duchu viac než stokrát za deň: „Som so sebou spokojný“.

NEHODY nie sú náhody. Ako všetko ostatné v živote si i tieto situácie vytvárame sami. Neznamená to, že si povedzme: „Chcem, aby sa mi stala nehoda“. Určité mentálne návyky k nám však môžu nehodu privolať. Niektorí ľudia ako by nehody priťahovali, iní prejdú životom bez jediného škrabnutia. Nehody sú výrazom hnevu. Poukazujú na prežité frustrácie a na pocit bezmocnosti. Signalizujú zároveň vzburu proti autoritám. Zlostne chceme niekoho udrieť, miesto toho ale dostaneme ránu sami. Keď sa zlostíme sami na sebe, keď sa cítime previnilo alebo cítime potrebu trestu, je nehoda dokonalý spôsob, ako sa s niečím podobným vyrovnať. Máme pritom veľké bolesti. Podľa toho, kde v tele sa objavia, sa dá určiť, prečo sa cítime previnilo. Stupeň fyzického poškodenia nám dáva poznať, ako kruto sme si priali byť potrestaní a aký dlhý má byť trest.

NECHUTENSTVO a CHOROBNÁ ŽIARLIVOSŤ sú odmietaním života, extrémnou formou nenávisti k sebe samým. Potrava je naša najzákladnejšia výživa. Prečo by ste si mali odopierať výživu? Prečo chcete zomrieť? Čo sa deje, že chcete zo všetkým skoncovať? Sebanenávisť je iba nenávisť k myšlienkam, ktoré o sebe máte. A myšlienky môžeme zmeniť.

ARTRITÍDA pochádza z neustáleho návyku kritizovať, v prvej rade seba a potom i druhých. Ľudia trpiaci artritídou sú často terčom kritiky, pretože ich vlastným zvykom je kritizovať druhých. Sú posadnutí perfekcionizmom, potrebou byť dokonalí vždy a za každých okolností. Poznáte však niekoho, kto je skutočne dokonalý? Prečo sa snažíte dosiahnuť dokonalosti a nepriznáte si, že proste túžite po láske?

ASTME sa hovorí tiež „dusivá láska“. Je to pocit, že nemáte právo ani dýchať. Astmatické deti bývajú precitlivené. Často trpia pocitom viny za všetko negatívne, k čomu v ich okolí dochádza. Cítia sa menejcenne, a preto majú pocit viny a potrebu sa trestať. Na astmu niekedy zaberá liečba v sanatóriu, najmä pokiaľ nie je nablízku rodina.

RAKOVINA je nemoc spôsobená dlho potlačovaným a silným odporom, ktorý nakoniec doslova zožiera telo. Určitý zážitok alebo skúsenosť v detstve, na ktorú sa nedá zabudnúť, podlomili našu dôveru. Človek potom žije s pocitom viny ťažko nadväzuje a udržuje dlhodobejšie zmysluplnejšie vzťahy. Zdá sa mu, že jedno sklamanie strieda druhé. Pocity beznádeje, bezmocnosti a opustenia ovplyvňujú myslenie. Je jednoduchšie obviňovať zo všetkých problémov ostatných. Ľudia s rakovinou bývajú tiež veľmi sebakritický. Pre mnohých je kľúčom k uzdraveniu sebaláska a spokojnosť zo sebou samým.

OBEZITA znamená potrebu ochrany – pred ublížením, podceňovaním, kritikou, zneužitím a urážkami, sexualitou a sexuálnymi vzťahmi, pred strachom zo života atd. Podstúpte diétu založenou na odmietanie negatívnych myšlienok a vaša váha sa vám upraví sama.

BOLESŤ pokladaná za príznak viny – vina si vždycky urobí trest, a trest bolí. Chronické bolesti pochádzajú z chronickej viny, často skrytej tak hlboko, že o nej už dávno nevieme. Vina je úplne neužitočný pocit. Nikomu nepomôže v tom, aby sa cítil lepšie, ani nedokáže zmeniť žiadnu situáciu. Odpustiť si znamená zbaviť sa viny, zanechať ju.

MŔTVICE sú zapríčinené krvnými zrazeninami, prekážkami v krvnom riečišti v oblasti mozgu, ktoré obmedzujú prívod krvi do mozgu. Mozog je „počítačom“ tela. Krv je radosť a riečišťom tejto radosti sú žily a tepny. Všetko prebieha podľa zákonov lásky. Láska je v každej čiastočke Vesmírnej Inteligencie. Keď mozog zahlcuje negatívne myšlienky, neostáva mesto pre prirodzený prúd lásky a radosti. Človek sa nemôže smiať, pokiaľ sa nesmie chovať spontánne a slobodne. Rovnaké je to s láskou a radosťou. Život nie je krutý ani zlý, pokiaľ sa naň tak nechceme dívať. Z každej maličkosti môžeme robiť tragédiu. Rovnako tak môžeme i v najväčšej tragédii vidieť iskru šťastia

STUHLOSŤ tela predstavuje i strnulosť mysli: strach nás núti zostať v starých koľajoch a strácame pružnosť. Ak sme presvedčení, že existuje iba jediný spôsob, ako niečo urobiť, začíname byť strnulí. Zistite, ktoré miesto na vašom tele je strnulé. Prídete tak zároveň na to, kde je stuhnuté a rigidné vaše myslenie.

OPUCHY a ZDURENINY predstavujú zábrany a stagnáciu v citovej oblasti. Vytvárame situácie, ktoré nás zraňujú, a na svojich spomienkach navyše lipneme. Často opúchame z nahromadených slz, z pocitu, že sme sa dostali do pasce či slepej uličky, a z obviňovania druhých za vlastné obmedzenia. Zbavte sa minulosti. Nechajte ju odplynúť. Navráťte si svoju silu. Prestaňte sa zaoberať tým, čo nechcete. Použite svoju myseľ, aby vytvorila to, čo chcete. Nechajte sa unášať prúdom života.

NÁDORY znamenajú nesprávny rast. Ženy tak často trpia nádormi delohy, pretože sú citovo zraňované. Trpí tým ich ženskosť. S obľubou si pestujú vlastné krivdy.

                                           Duchovné príčiny chorôb

Hromadu veci v živote sme schopní dať do súvislosti, dokonca niektoré javy považujeme za úplnú samozrejmosť‚ len sa nesmie dotýkať nás samotných...

Duchovné príčiny našich onemocnení by mali byť brané práve s takou samozrejmosťou ako že voda tečie z kopca. V skutočnosti však uvažujeme úplne opačne. Málokto si dokáže priznať, že problémy sú len a len jeho. Je predsa jednoduchšie odsúdiť druhého a ukázať "to on!" Stále hľadáme vinníkov okolo seba a pritom by stačilo tak málo, len na chvíľu sa zastaviť a zvážiť, či cesta ktorou ideme, je naozaj ta správna a či nerobíme chybu.

Urobte pre seba niečo: zamyslite sa nad svojim životom, svojim myslením a chovaním. Ten z vás, ktorý dôjde k presvedčeniu, že je so svojim spôsobom života spokojný, nič nežiada a ani nič neočakáva, ten, ktorého zdobí stály úsmev, len ten je zdraví. A teraz otočte hlavy, podívajte sa okolo seba a vedzte, že tento pohľad je zrkadlom vašeho života. Myslím, že sa zhodneme že je na čom pracovať...

Aby sme pochopili princíp duchovných príčin onemocnení‚ mali by sme si najprv roztriediť jednotlivé orgány podľa ich funkcií a zároveň by sme mali mať na pamäti, že všetko súvisí so všetkým a všetko je navzájom prepojené. Ak máme špatné zmýšľanie, snáď len v jednom smere, ovplyvníme zároveň niekoľko ďalších orgánov, ale o tom až niekedy nabudúce.

PEČEŇ - vyjadruje náš názor - pohľad na svet. Preto máme tento orgán tiež prepojený s pohybovým aparátom a očami.

ŽLČNÍK - naša spokojnosť so životom.

SRDCE - je centrom všetkého diania a vyjadruje osobnosť, postoje k životu. Všetko sa potom prejavuje v ostatných "zázračných" tkanivách (žily, cievy i krv samotná). Predstavuje náš cit.

TENKÉ ČREVO - je akýmsi archivárom a vyhodnocovateľom vecí a situácií, ktoré prichádzajú čí nás opúšťajú.

SLEZINA - orgán, ktorý aj keď neprávom býva podceňovaný. Tzv. upratovač odpadu a zrkadlo našej povahy.

PANKREAS - je vyjadrením lásky prijímanej i dávanej.

ŽALÚDOK - koľko sme schopní pojať informácií asi ani netušíme, ale koľko a čo sme schopní stráviť sa dozvieme‚ ak onemocnie náš žalúdok. Teda skôr čo už nie sme schopní.

PĽÚCA - tak ako príroda je v harmónii i naša duša potrebuje mať účty vyrovnané. Pľúca teda symbolizujú rovnováhu medzi braním a dávaním.

HRUBÉ ČREVO - pamätajte, že všetko čo nemôžete odpustiť sebe či iným sa na duchovnej úrovni nachádza práve tu. Koľko krívd, a neodpustení sa v nás asi nachádza?

ĽADVINY - sú dve ako partneri a ich hlavná funkcia je vyjadrenie vzťahu.

MOČOVÝ MECHÚR - orgán zhromažďovania strachu. Každý prežitok strachu vedie k jeho poškodeniu. I malé dieťa sa pomočí, keď ho vystrašíte.

                                   Oplakávanie toho, čo sa nikdy nestalo

Väčšina z nás dokáže porozumieť tomu, ako sa cítime, keď stratíme blízkeho človeka alebo zvieratko - ale existujú i ďalšie druhy žiaľu, včetne toho, ktorý cítime voči nášmu očakávanému, ale nikdy nesplnenému životu. Nasledujúci príklad to dobre vystihuje:

Dawn urobila mnoho práce, aby si vyliečila rakovinu. Jej liečba zahrňovala východnú medicínu, rovnako ako doplňujúcu liečbu. Teraz sedela v podpornej skupine a podelila sa s druhými o svoje pocity. Povedala, že sa síce zbavila rakoviny, ale stále ju premáha smútok. "Ta novina o mojom úspešnom vyliečení je dobrá, tak prečo sa cítim tak nešťastná?" pýtala sa.

Zatiaľ čo pracovala na svojom liečení, nedopriala si čas na oplakávanie. Čo potrebovala pri svojej rakovine oplakať? Mnoho vecí. Život bez rakoviny, ktorý očakávala, sa nedostavil taký, aký si ho predstavovala. Dawn potrebovala vyjadriť svoj žiaľ z tejto straty. Niektoré z nápomocných afirmácii by mohli znieť:

Dovoľujem si úplne cítiť svoj smútok.
Všetky moje zážitky ma činia silnejšou.


Niektorí ľudia s rakovinou zisťujú, že je veľmi nápomocné opakovať si liečivé afirmácie spolu s afirmáciami pre liečenie žiaľu.

Ctím stratu života, o ktorom som si myslela, že ho budem mať, a 

objímam nový život, ktorý je predo mnou.


Dawn, rovnako ako mnohí z nás, verila, že jej telo bolo nedotknuteľné a že by sa jej nikdy nemohlo nič stať, avšak nemoc zaklopala na jej dvere. Jej afirmácie by mohli znieť:

Som zodpovedná za svoje zdravie, ale nebudem sa obviňovať za svoju nemoc.

Bola nahnevaná, pretože verila, že by ju jej telo varovalo, keby sa malo niečo stať. To sa nestalo, a tak potrebovala svojmu telu odpustiť za to, že ju "zradilo".

Odpúšťam svojmu telu.
Milujem svoje telo.
Prepúšťam nezdravé, nereálne ideály


Žal sa môže dostaviť tiež v súvislosti s dokonalým partnerom, ktorého ste si mysleli, že nájdete. Možno ste boli natoľko sústredení na čakanie na pána Pravého či paní Pravú, s kým by ste mohli zdieľať svoj život, že sa jedného dňa prebudíte so zistením, že väčšina vášho života vám medzitým utiekla. To môže viesť k smútku a depresii, ktorých zdroj je ťažko identifikovateľný. Nespozorujete, že vaša depresia je formou žiaľu. Musíte oplakávať osobu, ktorá sa nikdy neobjavila, a život, ktorý nikdy nenastal. Dobrou správou je, že akonáhle si doprajete čas na spracovanie tejto straty - možno prvý krát vo svojom živote - môžete konečne začať naplno žiť svoj život v prítomnosti.

Muž menom Deirdre, ktorý absolvoval seminár na liečenie žiaľu, povedal: "Keď som konečne rozpoznal, čo to vlastne cítim, premohli ma slzy. Bol to taký veľký smútok, ktorý sa nikdy neodhalil. Ale po všetkých tých slzách sa dostavila veľká úľava, keď som si uvedomil, že moje hľadanie je u konca. Zbytok môjho života už bude len môj."

Váš dokonalý partner sa môže a nemusí objaviť, ale na tom nezáleží, lebo môžete pocítiť novo objavenú slobodu, ktorá vychádza z prijatia skutočností a žitia svojho života úplne podľa seba.

Ďalší typ žiaľu, ktorým sa možno potrebujete prepracovať, je pracovný úspech, v aký ste dúfali, ale ktorý ste nikdy nedosiahli. Verili ste, že máte byť slávnym tanečníkom, víťazom súťaže o najlepšieho autora alebo filmovou hviezdou... ale nikdy sa to nestalo. Samozrejme to vyzerá ako zlá správa, ale potrebujete prijať svoj osud a oceniť svoj život. Môžete svoj čas stráviť hnevom kvôli tomu, že sa vaša veľká chvíľa nedostavila (čo vám bude každý deň vytvárať zážitky plné zúfalstva), alebo si uvedomiť, že vaša kariéra je len jedným z prejavov vášho ja, a že môžete tančiť, i keď nebudete mať veľké obecenstvo. Môžete si užívať písanie, i keby to malo byť len v rámci malej skupinky ľudí. Môžete toto všetko robiť už pre samotnú radosť, ktorú vám to prináša, i keď nebudete mať na poličke vystavený víťazný pohár.

Keď sa dívate na film a jeho dej naberá nečakaný spád, nepostavíte sa a nezačnete kričať na filmové plátno, že to nie je taký priebeh, aký ste si predstavovali. A úplné rovnaké je to s vašim nerozpoznaným žiaľom. Váš život je ako film so zápletkou, ktorá sa postupne odkrýva a presahuje možnosti vašej kontroly. Rovnako ako by ste sa nepostavili uprostred divadelného predstavenia a nevyhrážali päsťou smerom k pódiu, nevstávajte uprostred svojho života a nekričte slepo na všetky tie veci, ktoré sa odkrývajú. Cíťte ich, prežívajte ich, trúchlite pre ne, pokiaľ pre vás znamenali stratu, ale nepridávajte si k tomu ešte negativitu. Zistíte, že oplakávanie má zázračnú liečivú moc a dá vám útechu vo všetkej vašej strate.

Rovnako ako existuje mnoho typov spojení a súvislostí, existuje tiež mnoho druhov straty. Akonáhle začnete spoznávať stratu ako skutočnú, potom, a jedine potom, môžete začať s liečivým procesom. Bez ohľadu na druh straty, vždy si zaslúži byť poctená.

Všetky moje straty si zaslúžia liečenie.
Oplakávanie mi pomôže vyliečiť moje straty.


Nech už vašou stratou bolo niečo, čo sa stalo vo vonkajšom svete, alebo to bolo očakávanie života, ktorý sa nevyvinul tak, ako ste si ho predstavovali, vždy je možné ju vyliečiť. Nevideným darom je to, že keď úplne precítite a vyliečite svoj žiaľ a prepustíte svoje nenaplnené očakávania, zistíte, že prvýkrát skutočne žijete svoj život v prítomnom okamžiku.

- ukážka z knihy Uzdravte svoje srdce, Louise L. Hay a David Kessler (vydaná pod názvom You Can Heal Your Heart)

TOPlist