Vodnár - Aquarius

     

(20.1. - 18.2.)
Živel : vzduch
Dynamika : fixná
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Urán
Priaznivé dni : sobota, utorok
Menej priaznivý deň : piatok
Šťastné čísla : 2, 4, 10, 39, 49
Farby : modrá, ľadovo-modrá, fialová, kovové farby
Silná stránka : nekonvenčnosť, vynaliezavosť
Slabá stránka : tvrdohlavosť
Kov : urán, hliník, zinok
Drahokamy : opál, ametyst, jantár, diamant, tyrkys
Povaha : sangvinická
Typ : uznanlivý, príťažlivý, s vesmírom spätý človek, priateľský typ, reformátor, človek budúcnosti, fanatik
Časti tela, ktoré ovláda : centrálny nervový systém, predkolenie, nohy, kĺby, členky, lýtka, krvný obeh /dolný tlak/, miecha
Choroby : srdečná slabosť, nervové choroby, kŕče, choroby miechy, zlomeniny, úrazy, koliky.
 
Znamenie Vodnára podlieha vplyvu planéty Urán. Je Vám dané, aby ste sa stali človekom neobyčajne citlivým a vedychtivým. Po celý život sa budete snažiť pomocou vám vlastnej logiky a kombinačných schopností odhaľovať tajomstvá bytia.
Zistíte, ako sa pri vašom sklone k fantazírovaniu a vašej silnej a živej povahe, dokážete povzniesť nad všednosť života, pričom niekedy inklinujete k samotárstvu bez toho, aby ste sa stali utiahnutý, alebo dokonca čudácky človek. Ste náladový, nestály a niekedy aj nerozhodný. Pritom ľahko podľahnete cudziemu vplyvu. Osud vám však v každej situácii poskytne priateľov ochotných pomôcť. Človeka-Vodnára možno vo všeobecnosti označiť ako čestného, ideálneho človeka šľachetného srdca.
Ste milý a spoločenský, prakticky založený a veci posudzujete z hľadiska ich užitočnosti. Ste šikovný organizátor. K sporným záležitostiam by ste mali pristupovať zdržanlivo, diplomaticky a múdro.
Typickou črtou Vašej povahy je obhajovanie ľudskosti, pričom sa zaujímate o veľké problémy ľudstva s ohľadom na budúcnosť.
Neobyčajný záujem prejavuje o prírodné vedy, techniku, medicínu a hraničné disciplíny. Máte aj pedagogické nadanie a vlohy potrebné pre riadiaceho pracovníka. Aby bol váš obraz úplný, treba spomenúť aj váš cit pre okultizmus a s tým súvisiacu zvedavosť. Ste rodený osvietenec a mysliteľ so schopnosťou logicky myslieť a usmerňovať.
Vaše názory sú uvážlivé, intuitívne. Nedajú sa, alebo len celkom nepatrne ovplyvniť zmyslovými podnetmi.
Dokážete sa v živote vždy rýchlo rozhodnúť. Bez ilúzií a sentimentality viete hovoriť o háklivých a pálčivých témach. Ak prestanete súhlasiť so základnou myšlienkou dajakej veci alebo idey, okamžite zmeníte svoje zameranie a ciele. Môže sa stať, že v dôsledku určitej jednostrannosti myslenia prestanete vidieť skutočnosť.
Povaha Vodnárov je poznačená hlbokým pocitom nezávislosti. Všetko, čo ich obmedzuje a ohraničuje, odmietajú. Niet pre nich nič nemožné. Na život kladú požiadavky, ktoré sú často nesplniteľné. Preto sa často dočkajú sklamania.
V zamestnaní odmietajú Vodnári všetky dovtedajšie spôsoby práce a ohurujú neobyčajnými metódami. Hľadajú stále nové cesty, chcú vytvoriť niečo nové, jedinečné.
Vyhovujú im tieto záujmové oblasti : stavba lietadiel a letectvo, železničné a poštové spoje, rádiotechnika, zahraničný obchod, cestovné kancelárie. Dobré orientačné a dispozičné schopnosti podmieňujú záujem o prácu vo vydavateľstvách, v tlači a knižnom obchode. Vodnárov nachádzame aj v úradoch a diplomatických službách. Vo vede najmä v medicíne, v psychiatrii môžu realizovať novátorské metódy. Takisto ich zaujíma oblasť techniky, elektrotechniky, televíznej, radarovej a výpočtovej techniky. Treba spomenúť ešte televíziu, tanec, balet, šport.
Všade sa však snažia uplatniť svoj pocit nezávislosti.
Zo zdravotného hľadiska sú ľudia narodení tomto znamení náchylní na nízky krvný tlak, poškodenie srdcového svalu, ohrozené sú predkolenia, lýtka, holenné kosti a členky. Tiež je ohrozená nervová sústava. Často sa vyskytujú kŕče v lýtkach a kŕčové žily, ako aj bolesti hlavy.
V láske je muž-Vodnár trochu komplikovaný. Jeho túžba po nezávislosti sa bráni akémukoľvek pevnému zväzku a zvedavosť ho robí prístupným každému dobrodružstvu. Rýchlo vzbĺkne a rovnako rýchlo sa nadchne pre ďalší objekt. Jeho ľúbostný vzťah k ženám je však postavený skôr na záujme a obdive ako na vášni.
Je veľmi milý, ale svoje najtajnejšie pocity a myšlienky si necháva pre seba. Láka ho nové nepoznané, potrebuje slobodu. V každom prípade je to vynikajúci spoločník, sprievodca a utešiteľ.
V zamestnaní ho považujú za moderného, pokrokového a dobre informovaného muža. Najdôležitejšie psychologické danosti sú : iracionálnosť, nestálosť, nevypočítateľnosť, originalita, nezávislosť, tendencia k aktívnej revolučnosti.
Typické je pre nich odmietanie akejkoľvek centrálnej moci /štátu, cirkvi/. Pritom sú veľmi vtipní, duchaplní a pohotoví, sršia nečakanými nápadmi, originálnym zobrazovaním a opisovaním vecí, aforistickým štýlom. Radi ohurujú a blafujú.
Žena narodená v znamení Vodnára je prístupná nekonvenčnému vzťahu, často je náladová a očarúva originalitou svojej osobnosti. Duševne je chladná, sex pre ňu veľa neznamená. U partnera hľadá skôr duševnú krásu. Keď ju chcú k niečomu donútiť vzoprie sa. Nie je pohodlnou, ale maximálne podnetnou a zaujímavou partnerkou. Ženy narodené v tomto znamení hľadia ďaleko dopredu. Plánujú a zaujímajú sa o pokrok v najrôznejších oblastiach. Hľadajú nové metódy, smery a objavy. Vždy sa spoliehajú na vlastné sily. Nezávislosť je v ich živote veľmi dôležitá. Veria sebe a svojim schopnostiam, no sú aj veľmi nezištné, priateľské a pokrokové. V práci sú neúnavné, keď pracujú, nehľadia na čas.
Jedného dňa však stratia záujem o svojho partnera, aj o prácu. Jednoducho ich bez slova začnú zanedbávať, bez toho, aby samy vedeli prečo. Je už ich osudom, že z ničoho nič ukončia jednu fázu života a začnú druhú. Pretože trpia zábudlivosťou, upadnú minulé vzťahy a práca rýchlo do zabudnutia, len čo si nájdu nové pracovné pôsobenie a nových priateľov.
Žena narodená v tomto znamení vie byť verná, keď miluje. Len čo však stratí záujem o partnera, stane sa ľahostajnou a bezcitnou. Ide za svojimi záujmami a potrebuje slobodu a nezávislosť. Slovo láska patrí pre ňu do duchovnej oblasti. Sex hrá nepodstatnú úlohu.
Môže byť aktívna v politike, vede alebo v oblasti vzdelávania.
Vzťah k okolitému svetu postráda city. Dokáže šokovať svojim oblečením. Rada sa prikláňa k najnovšej móde a zároveň k štýlu starých materí.
Nemožno ju označiť za rodenú matku. Materstvo je zväčša vyvedie z miery.
Túžba po priateľských vzťahoch a humanistický postoj k životu sú základnými črtami jej povahy. Spoločenský život je nutným predpokladom jej rozvoja.
 Vhodnými partnermi sú ľudia narodení v znamení Blížencov /22.5. - 21.6./ a Váh /24.9. - 23.10./. Pozitívne sú aj znamenia Barana /21.3. - 20.4./ a Strelca / 23.11.- 21.12.
Menej priaznivé sú znamenia Leva / 23.7. - 23.8. /, Škorpióna / 24.10. - 22.11./ a Býka / 21.4. - 21.5./.
 
 
Ryby - Pisces
(19.2. - 20.3.)
Živel : voda
Dynamika : premenlivá
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Neptún, spoluvládca Jupiter
Priaznivé dni : štvrtok, pondelok, nedeľa
Menej priaznivý deň : streda
Šťastné čísla : 2, 4, 11, 24, 32
Farby : dúhové farby, blankyt, zelenomodrá
Silná stránka : intuícia, obetavosť, súcit
Slabá stránka : nesmelosť, podliehanie ilúziám.
Kov : platina
Drahokamy : opál, topás, kamene dúhových farieb, perleť, červený koral
Povaha : flegmatická, lymfaticko-sangvinická
Typ : nábožensky založený človek, mystik, umelec, liečiteľ, filozof, samotár
Časti tela, ktoré ovláda : chodidla, prsty a kosti na nohách, šľachy, lymfa
Choroby : Infekcia, epidémia, otrava, znížená imunita, alkohol, drogy, hormonálne poruchy, TBC, vodnateľnosť.
 
Znamenie Rýb je pod dominujúcim vplyvom planéty Neptún, spoluvládcom je Jupiter. Z toho je možné usudzovať, že ľudia narodení v tomto znamení sú citliví, s veľkými vedomosťami a veľkou vnútornou silou. Ich duševné schopnosti, ktoré sa nemôžu vždy uplatniť, spôsobujú, že ich život je neraz ťažkým bojom o vlastný duchovný vývoj, takže je často ich povaha vážna a hĺbavá, poznačená tragickým pocitom, že ich nikto nechápe.
V dôsledku ich citlivého, senzibilného naturelu, sa ťažko presadzujú, resp. musia vynaložiť veľké úsilie na to, aby sa mohli výraznejšie presadiť. Sú príliš jemní na to, aby sa výraznejšie presadzovali. Preto ich iní využívajú a ovplyvňujú.
Týmto ľuďom je potrebné poradiť : Buďte egoistickejší aj proti vlastnému presvedčeniu !
Celou svojou podstatou túžia po ideáloch, v ktorých hľadajú svoje vnútorné šťastie, ale tvrdý život im to nedožičí. Majú priveľkú dušu a primálo aktívnej energie, aby si mohli nájsť záľubu v tvrdom existenčnom boji. Tento nadbytok citov a nedostatok sily presadiť sa, vnáša do ich života bolestný pocit nespokojnosti. A keďže sú to osoby skromné a utiahnuté, svet len ťažko pozná ich skutočnú hodnotu. K ľuďom sa správajú citlivo, lipnú na priateľoch a ľahko prehliadajú ich nedostatky.
Radi konajú dobré skutky a túžia vniesť do každodenného života trochu poézie a krásy. Ich živá fantázia ich unáša do nadprirodzených oblastí, alebo sa vrátia do všedného života so sklonom k pesimizmu. Potom nastanú obdobia, keď začnú strácať hlavu a stanú sa roztržitými. Majú tisíc chutí všetko nechať a odísť niekam veľmi ďaleko. Priťahujú ich ďaleké cudzie krajiny.
No nie sú len tvormi obetavými, za akých sa zvyknú pokladať. S úspechom dokážu pred inými, ba aj pred sebou samými, zamaskovať svoje skutočné motívy. Ako nikto iný vedia loviť v mútnych vodách, ale chytiť rybu a udržať ju v rukách nie je pre nich ľahké.
Sú skvelí herci, ibaže nie každý človek narodení v tomto znamení môže pracovať v divadle alebo televízii, a tak musia svoje herecké schopnosti uplatňovať tam, kde práve sú. Majú neobyčajnú schopnosť vtiahnuť iných do svojich blúznivých predstáv, pričom prichádzajú na najpodivnejšie nápady. Radi sa obklopujú tajomstvom.
Muži-Ryby sa môžu stať najlepšími manželmi, otcami a priateľmi - ale aj najhoršími. Záleží čisto na konštelácii hviezd. Málokedy robia polovičaté veci a nikdy nerobia dvakrát to isté.
V dôsledku prevažne citového založenia, nie sú títo ľudia vyslovení myslitelia, žijú viac menej intuitívne, ale zároveň produktívne. Majú intenzívny citový život.
Hlavnou povahovou črtou človeka -Ryby je strach zo života, ktorý ho nikdy celkom neopúšťa. Keď je šťastný, obáva sa nešťastia, keď miluje, bojí sa, aby nestratil objekt svojej lásky, keď žije v blahobyte, má strach, aby oň neprišiel.
Vnútorná pasivita ho robí prístupným rôznym vplyvom. Predovšetkým by sa tieto osoby mali vyhýbať omamným látkam, ktorým by mohli ľahko prepadnúť.
Lákajú ich nečakané udalosti, zázračné javy.
Čo sa týka povolania, majú sklon k obchodnej činnosti, pracujú v obchodných domoch, najmä v oblasti s tekutinami. Nezištné povahy inklinujú k práci v charitatívnych ústavoch a ústavoch pre telesne postihnutých. Aj medzi lekármi, učiteľmi, ošetrovateľmi nájdeme veľa Rýb. Pri voľbe povolania hrajú významnú úlohu sociálne motívy. Láska k vode a vodným tokom sa prejavuje pri voľbe námorníckeho alebo rybárskeho povolania, alebo práve v reštauráciách a v obchode s nápojmi. Veľký záujem medzi Rybami je aj o umelecké profesie /divadlo, televízia, hudba, spev, maliarstvo, literatúra/.
V bankovníctve a na burzách prevažujú zamestnanci narodení v znamení Rýb. Veľmi príťažlivá pre Ryby je aj práca v uzavretých priestoroch /nemocniciach, klinikách, sanatóriách, opatrovateľských a dobročinných ústavoch. Rovnako sa zaujímajú aj o prácu detektívov, kriminalistov a o tajnú službu.
Kedysi sa tvrdilo, že muži-Ryby sú labilní a slabí. Dnes vieme, že to celkom tak nie je, iba sa pričasto oddávajú rojčeniu, no sú schopní prejaviť rozhodnosť a konať energicky. Vďaka svojej intuícii a umu si dokážu získať slávu a uznanie. Sú hocikedy prístupní novým dojmom v povolaní i v láske.
Inšpirácia a jemnocit pomáhajú Rybám pri učení, štúdiu i v práci. Dokážu veľmi dlho trpezlivo čakať; ich intuícia im pomáha nájsť si správne miesto v živote. Slabšie typy ľudí narodených v tomto znamení potrebujú podnet zvonka, aby sa poobzerali po novom, lepšom postavení. Mnohí muži zmenia odrazu v stredných rokoch svoj život a začnú pracovať v úplne inej profesii. Sú tiež známi tým, že sa vedia orientovať v náladách ľudí vo svojom okolí. Pre mnohých sú preto utešiteľmi, pomáhajú riešiť problémy svojich priateľov, spolupracovníkov, susedov. Ich silnou stránkou je skôr "pasívne dobývanie" ženy, ktoré niekedy hraničí až so sebanegáciou. Ľúbostné styky muža-Ryby sú väčšinou veľmi komplikované, pretože do svojho vzťahu vkladá oveľa viac citov, než muži narodení v iných znameniach. Keď sa uchádza o ženu, je veľmi zdržanlivý, nerád urobí prvý krok.
Ľudia narodení v znamení Rýb majú hlboký vzťah k umeniu. Obzvlášť ich inšpiruje umenie bezprostredne pôsobiace na zmysly.
Žena-Ryba túži po tom, aby ju jej silnejší partner rozmaznával a ovládal. Mnohí si myslia, že tieto ženy sú slabé. Sú síce vo svojich citoch ľahko zraniteľné, ale takisto sa rýchle udobria. Niekedy sú priveľmi precitlivené, nerozhodné a rojčivé. Sú veselé medzi veselými a smutné medzi smutnými. Ich tajnou ríšou je svet snov.
Tam , kde zostane citový život ženy-Ryby neuspokojený, dostaví sa sklamanie a zanechá rany na duši. Vtedy žena prepadá depresii a môže začať trpieť komplexmi. Niekedy ju priťahujú starší muži, ktorí môžu byť aj ženatí. No práve takéto tajné ľúbostné dobrodružstvá ju dráždia.
Vyžívajú sa v tajnostkárstve, ktoré sami navodili. Nechcú nič viac, iba byť chránené a utešované. Vedia byť nežné, milé, romantické, úprimné a súcitiace. Niekedy majú mediálny
vzťah k svetu mužov, ktorý ich priťahuje.
V okamihoch sklamania a trápenie neraz siahnu po alkohole a drogách.
Sú to jemnocitné, obetavé matky, ktoré milujú svoje deti a padne im zaťažko presadzovať prísnu disciplínu.
 
K Rybám sa hodia partneri narodení v znamení Raka /22.6. - 22.7./ a Škorpióna /24.10. - 22.11./, ale aj v znamení Býka /21.4.- 21.5./.
Menej priaznivé sú znamenia Barana /21.3. - 20.4./, Kozorožca /22.12. - 20.1./, Strelca /23.11. - 21.12./ a Panny /24.8.-23.9/.
 
 
Baran - Aries
(21.3. - 20.4.)
Živel : oheň.
Dynamika : kardinálna
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Mars
Priaznivé dni : utorok, sobota, nedeľa
Menej priaznivý deň : pondelok
Šťastné čísla : 1, 13, 47
Farby : modrá, červená
Silná stránka : energia
Slabá stránka : prudkosť
Kov : železo, oceľ
Drahokamy : diamant, ametyst, granát, rubín
Povaha : cholerik
Typ : rozhodný, bojovný, typ vodcu, idealista, politik
Chôdza : vojenská, rýchla, náhlivá
Časti tela, ktoré ovláda : hlava, svaly, šľachy, chrupavky, zuby, červené krvinky, vlasy, žlčník
Choroby : zápaly, horúčka, zranenia, čierny kašeľ, bolesti hlavy, očné ochorenia, sklon k mozgovej mŕtvici, nespavosť, poly
 
Na ľudí narodených v znamení Barana má rozhodujúci vplyv planéta Mars. Poznamenáva osudy ľudí narodených v tomto znamení neustálymi zmenami. Vlastnosti sami o sebe pozitívne a užitočné ako napr. čulosť sa môžu zmeniť na nepokoj a bezhlavosť. Zmysel pre spravodlivosť sa môže zvrhnúť na neústupnosť, činorodosť na slepé presadzovanie sa, na šialenú odvahu, netrpezlivosť, nerozvážnosť, bojovú náladu, podráždenosť, zúrivosť ba i sklon k despotizmu. Preto sa ľahko dostávajú do rozporu so svojim okolím a neraz pôsobia rušivo. Ak podľahnú podráždenosti môže to byť pre nich nebezpečné.
Pri hádkach a konfliktoch by sa mali radšej diplomaticky stiahnuť späť, aj za cenu priznania svojej porážky. Je to vždy lepšie ako jednostaj provokovať osud.
Vládcom týchto ľudí je ohnivý Mars, z vplyvu ktorého sa nemôžu vymaniť, ale môžu ho využiť vo svoj prospech. Táto planéta dáva do vienka podnikavosť, impulzívnosť, odvahu, rozhodnosť, činorodosť, ctižiadostivosť, optimizmus a k tom tiež dávka náruživosti a túžby po uplatnení.
Kráčajú uvážlivo a nekompromisne za svojim cieľom. Sú veľkorysí a nevšímajú si detaily. Vedia zapáliť iných pre svoje ciele. Získavajú si ich poslušnosť a inštinktívne sa naučia umeniu rozkazovať. Majú predpoklady stať sa vodcami a priekopníkmi. Tiež reformátormi alebo podnikateľmi, čo závisí od ich individuálnych vlastností.
Niekedy keď chcú uplatniť svoje názory a sklony zažívajú sklamania. Hrozí nebezpečenstvo, že budú presvedčení o svojej neomylnosti.
Majú veľkú duševnú silu a pevnú vôľu, ktoré potrebujú uplatnenie. Do práce sa púšťajú s vervou a usilovne. Prvoradá je pre nich idea. Keďže sú to ľudia duševne prístupní a schopní zapáliť sa pre vec, ľahko sa dajú strhnúť myšlienkou, ktorá ich zaujme.
Organizátorské nadanie ich predurčuje zastávať vedúcu úlohu. Ak však nenájdu správne pole pôsobnosti, rýchlo sa poobzerajú po inom. Od svojich plánoch sa nedajú odradiť, radšej si popália prsty. Keď neuspejú, neberú si to priveľmi k srdcu a odvážne začnú od začiatku.
Za dobré skutky neraz zožnú nevďak Sú náladoví, nespútaní a ľahko sa dajú vyprovokovať, aj keď tieto nálady veľmi rýchlo pominú.
Majú otvorenú, priamu, priateľskú povahu a záujem o veci verejné, obchod a všetky možné oblasti vedy. Sú energickí, vedomí si svojej sily a priebojnosti, neboja sa prekážok. Majú v sebe silu ohňa, napriek tomu sa často spália.
Radi sa učia a majú radi poriadok, krásu, harmóniu a inšpirujúce prostredie.
V živote si získali dôveru vo svoje schopnosti a zručnosti. Ich túžba po zmene nemá vždy negatívne následky, aj keď sa skôr či neskôr dostanú do nejakého dobrodružstva, vždy sa z neho vyjdú len s niekoľkými modrinami. Mali by sa chrániť pred špekuláciami, pretože by mohli utrpieť veľké straty.
Muži narodení v znamení Barana neznášajú podriadenosť ani monotónnu činnosť. Nemajú zmysel pre detaily a podružné záležitosti. Rozmýšľajú v globálnych dimenziách. Osobná iniciatíva potrebuje priestor na samostatné rozhodovanie.
Najvyhranenejšie sklony sa prejavujú v oblasti techniky. Ako samostatný podnikateľ,, inžinier, samostatný remeselník, podnikajúci na vlastnú päsť a riziko. Jednotlivci narodení v tomto znamení sú tiež výbornými vedcami, fyzikmi, lekármi, riadiacimi pracovníkmi v ekonomickej oblasti a pod..
Z umení ich zaujíma divadlo, tanec, výtvarné umenie, umelecké remeslá. Majú tiež rečnícke nadanie, sú dobrými agitátormi, rečníkmi, advokátmi, pretože majú nadanie pre povolania, pri ktorých sa vyžaduje sila sugescie a pevná vôľa, ako napr. : krotitelia, lovci, politici, dôstojníci, vojaci, artisti. Uprednostňujú zväčša bojové športy : box, zápas, futbal.
Ženy narodené v tomto znamení majú podobné povahové vlastnosti. Vždy si zachovávajú hrdý postoj k životu, sú často emancipované, sebestačné. Vyhľadávajú skôr hrdinov drsných typov alebo sebaistých "kľuďasov". Chcú dobývať, vládnuť a to nielen v povolaní, ale aj v láske a manželstve. Ich správanie kolíše medzi drsným odmietaním a nesmiernym zápalom. Chcú dominovať, byť vždy prvé. Trpia chorobnou obavou pred zlyhaním, v povolaní i v manželstve. V manželstve hrajú vždy hlavnú úlohu.
Pre mužov narodených v tomto znamení je láska zväčša iba otázkou vášne a sexu. Pritom ich pramálo zaujíma láska alebo odpor partnerky.
Ženy i muži narodení v znamení Barana zväčša ignorujú individualitu svojich partnerov.
Nestrácajú čas zbytočnými úvahami, a kým ostatní ešte váhajú a rozmýšľajú, oni už dávno konajú. Baran vie, kedy má ako prvý priložiť ruku k dielu. No okamžite sa podriadi, keď niekto príde a niečo mu prikáže. Je to ten najlepší kamarát a kolega.
Baranovi podliehajú : hlava, svaly, šľachy, chrupavky, zuby, červené krvinky, oči, veľký mozog a všetky nervy v hlave.
Ľudia narodení v znamení Barana sú náchylní na zápalové, horúčkovité ochorenia alebo zranenia, nádorové choroby, operačné zákroky, krvácavosť, bolesti hlavy, závraty, popáleniny, porážky. Existuje aj nebezpečenstvo psychickej preťaženosti, nervozity a obličkových ťažkostí.
 
Najvhodnejšími partnermi pre osoby narodené v znamení Barana sú ľudia narodení v znamení Strelca / 21.11.-20.12./ alebo Leva / 21.7.- 21.8. /.
Dobre vychádzajú aj s partnermi zo znamenia Vodnára / 20.1. - 18.2. / alebo Blížencov / 21.5. - 20.6. /.
Menej vhodné pre Baranov sú znamenia Raka / 22.6. - 21. 7. / a Kozorožca / 22.12. - 20.1. /.
 
 
Býk - Taurus
(21.4. - 20.5.)
Živel : zem
Dynamika : fixná
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Venuša
Priaznivé dni : piatok, štvrtok, nedeľa
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 4, 6, 7, 8, 22, 49
Farby : zelená, svetlomodrá, ružová
Silná stránka : vytrvalosť, trpezlivosť
Kov : meď
Drahokamy : smaragd, achát, jaspis, ónyx
Povaha : melancholicko-flegmatická
Typ : prirodzený, spätý s prírodou, inštinktívny, materialisticky založený, trpiteľ, tvrdohlavec.
Časti tela, ktoré ovláda : krk, hrdlo, hrtan, zátylok, mandle, hlasivky, hltan, štítna žľaza
Choroby : choroby krku, angína, poruchy trávenia a rozmnožovacích funkcií, choroby mandlí, sklon k mŕtvici, choroby hlasu, chrapot.
 
Na ľudí narodených v znamení Býka má dominujúci vplyv Venuša. Je to čas, keď jar zvíťazila na celej čiare, čo je okolnosť, ktorá sa odráža aj na charaktere človeka. Badáme to na pokojnej, prevažne vyrovnanej nálade, ale aj na veľkej náruživosti. Silná túžba po láske spolu s troškou žiarlivosti sú charakteristickými znakmi jeho povahy. Ako svojvoľná, tvrdohlavá osoba ľahko urazíte a len ťažko sa zmierujete. Ste aj troška hašterivý a rád kritizujete.
Nie ste prístupný radám iných. Neznášate, keď vám niekto protirečí, ľahko vybuchnete. Pritom je veľmi ťažké presvedčiť vás o niečom, ste schopný nad všetko sa povzniesť. Tieto vlastnosti vyplývajú z nedôvery, hlboko zakorenenej vo vašej duši., a z opatrnosti voči iným ľuďom. Nie ste bezohľadný, ale vytrvalo a dôsledne kráčate za svojim cieľom. Vec, do ktorej sa pustíte, dovediete pokojne, rozvážne a neústupne do konca. Vaša cieľavedomosť je natoľko vyhranená, že nemôže vyústiť do nepokoja a nervozity. Určitú zápornú stránku však nachádzame vo vašom prehnanom sklone k pedantnosti, dogmatizmu a čudáctvu.
Máte skvelé kombinačné schopnosti a ostrú logiku. S týmito vlastnosťami by ste sa dostali oveľa ďalej, nebyť toho, že si ťažko dáte poradiť; musíte sa poučiť z vlastnej skúsenosti. Pretože je vaše úsilie vo veľkej miere zamerané na pozemské veci a vaše záujmy sú prevažne materiálnej povahy, považujete za nevyhnutný predpoklad rodinného šťastia dostatok pozemských statkov. V ekonomických záležitostiach sa vyznáte veľmi dobre, pričom vám dobre pomáha váš organizačný talent, takže dosiahnete určitý stupeň blahobytu, ba možno sa vám podarí získať aj bohatstvo a vážnosť. Pritom vás nemožno označiť za egoistu, pretože vaša šetrnosť má racionálny základ. Ste vážny a uzavretý; máte rád pohodlie a komfort.
Ste ochotný pomáhať iným ľuďom a podeliť sa s nimi o ich starosti. V priateľstve ste stály, čo sa nedá v rovnakej miere povedať o ľúbostných záležitostiach, pretože vás silný pohlavný pud zvádza k vášnivým ľúbostným dobrodružstvám.
Okolnosť, že kladiete veľký dôraz na dobré jedlo a nápoje, ukazuje na choroby, ktorými trpíte alebo na ktoré ste náchylný. Ohrozené sú hrdlo, hrtan, pohlavné orgány a obličky. Zachrípnutie, opuchy, choroby z prechladnutia, zápal priedušiek, nie sú pre vás pravdepodobne zriedkavé.
Ľudia narodení v znamení Býka obľubujú sýte, mastné jedlá, čo so sebou nesie určité nebezpečenstvo pre zdravie. V staršom veku sa prejavuje sklon k pohodlnosti, čo má za následok priberanie. Mali by ste viac športovať, na to však treba silnú vôľu, ktorú jedinec narodený v tomto znamení nemá.
Títo ľudia sú väčšinou sebavedomí a vedia, čo chcú. Sú vytrvalí, húževnatí, usilovní a pokojne rozvážni. Tieto vlastnosti sú orientované predovšetkým na dosiahnutie vlastného blahobytu a bezstarostného života.
Pocit sebavedomia neraz vyústi do pedantnosti, neústupčivosti a zaťatosti. Tento človek sa ťažko zmieruje a dlho nevie odpustiť príkorie, ktorému sa mu dostalo. V citových záležitostiach je dosť rezervovaný. Nerád dáva nazrieť do svojho vnútra a má sklon k mlčanlivosti. Chúlostivým záležitostiam sa radšej vyhýba. Potrebuje mať pevnú pôdu pod nohami, odmieta neisté experimenty a stavia na solídnych základoch. Má väčšinou dobrú pamäť, ľahko sa učí, má bohatú predstavivosť a intuíciu. Napriek tomu, že inklinuje k pokoju a pohodliu, má zmysel pre praktické činnosti a je veľmi zručný. Zväčša je citlivý, jemnocitný a má vzťah k prírode, vedám a umeniu.
V povolaní inklinuje k profesiám, ktoré sú spojené s určitou zodpovednosťou, napríklad vo finančníctve, v správe zariadení, skladoch, osobných oddeleniach, knižniciach, bankách, peňažných ústavoch, umeleckých remeslách. Niektorí jedinci majú matematické nadanie, vyhranené logické myslenie. Môžu byť však aj dobrými poľnohospodármi, ovocinármi či pestovateľmi kvetov, ženy sú dobrými učiteľkami a sociálnymi pracovníčkami.
Narodení v tomto znamení majú výrazne svetské záľuby. Čo sa im páči, okolo toho neprejdú chladno a ľahostajne. K ľuďom, ktorí sú im blízky, sú priateľskí a oddaní, len čo však ich city z nejakého dôvodu ochladnú, rezolútne s nimi prerušia všetky styky.
Drieme v nich energia žiadostivosti a túžby, často potláčaná, no keď sa niečím vyprovokovaná uvoľní, exploduje celá táto nahromadená sila ako vulkán. Neplytvajú silami a len veľmi silné impulzy ich vedia vyviesť z rovnováhy. Keď sa naozaj rozčúlia, sú zúriví ako býk - spravidla na veľký údiv tých čo ich vyprovokovali.
Ženy narodené v znamení Býka očarujú svojou prirodzenosťou, elegantným a módnym vzhľadom. V povolaní a manželstve sú silné a vytrvalé. Vďaka silnému vplyvu Venuše sú šarmantné a milé, veselé, priateľské a sexuálne príťažlivé. Vážia si príjemné stránky života. To sa prejavuje už na zariadení vlastnej domácnosti. Všade vyžaruje neomylný vkus a harmónia. Žena narodená v znamení Býka sa oblieka prakticky, ale módne a vkusne. Peniaze hrajú v jej živote dôležitú úlohu. Vie s nimi zaobchádzať a nie je márnotratná.
Je vyslovene zmyselný typ, pritom však vo svojej podstate je prirodzená, oddaná, nefalšovane ženská, nežná a večne zaľúbená. Aj keď si je vedomá toho, že sa muž od nej už dávno odpútal, ešte stále na ňom lipne. Je bystrá a múdra; má zdravý úsudok, spolieha sa svoj inštinkt, je praktická a vytrvalá. Vie si zachovať chladnokrvnosť a rozvahu.
Čo sa týka jedla, vždy si dokáže vybrať správne, či už ide o luxusnú reštauráciu, alebo o skromné jedlo v niektorom bistre.
Je aj dobrou matkou; má rada deti, venuje sa im a v neskoršom veku je im dobrou priateľkou. Nepozná zbabelosť. Vie sa obetovať pre rodinu, a ak je to potrebné, zarábať pre ňu peniaze. Nikdy neukáže svoju slabosť. Keďže je pod vplyv Venuše, je väčšinou pôvabná, má peknú postavu a harmonický vzhľad. Je aj skvelou hostiteľkou, vie všetko dobre zorganizovať a pripraviť. Je dobrou kuchárkou.
Muži narodení v tomto znamení majú príjemnú povahu. Milujú prírodu, peniaze a majetok vôbec. Žijú a nechajú žiť, želajú si však, aby aj ich iní nechali na pokoji. Nikto nesmie rušiť ich pokoj, najmä nie v ich vlastnom domove.
 
Najvhodnejšími partnermi sú pre nich ľudia narodení v znamení Panny /24.8.-23.9./, alebo Kozorožca /22.12.-20.1./.
Vhodní sú pre nich aj znamenia Raka /22.6.-22.7./ a Rýb /20.2.-20.3./.
Menej vhodní sú partneri narodení v znamení Leva /23.7.-23.8./, Škorpióna /24.10.-22.11./ a Vodnára /21.1.-19.2./.
 
 
Blíženci - Gemini
(21.5. - 21.6.)
Živel : vzduch
Dynamika : premenlivá
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Merkúr
Priaznivé dni : streda, sobota
Menej priaznivý deň : štvrtok
Šťastné čísla : 3, 8, 12, 23
Farby : šedá, svetlošedá, béžová, tmavočervená, dúhová
Silná stránka : prispôsobivosť, duševná i telesná čulosť
Slabá stránka : nesústredenosť, povrchnosť, nestálosť
Kov : ortuť, cín
Drahokamy : biely achát, beryl, opál, zafír, zlatý topás,
Povaha : sangvinická / s materiálnymi dôsledkami/
Typ : intelektuál, bádateľ, racionálny človek, dualista, skeptik
Časti tela, ktoré ovláda : kĺby, plecia, ramená, prsty na rukách, mozog, nervová sústava, hlasivky, pľúca, dýchacia trubica, priedušky, pohrudnica
Choroby : zápal priedušiek, astma, zápal pľúc, choroby paží a rúk, zápal pohrudnice, zápal lymfatických ciest, ciev a nervov.
 
Ľudia narodení v znamení Blížencov sú pod dominujúcim vplyvom planéty Merkúr. To spôsobuje, že v sebe spájajú svojim spôsobom dve povahy. Trpia predovšetkým vnútornou rozpoltenosťou, ktorá im nedovoľuje dosiahnuť duševný pokoj. Chvíľu by vyskakovali od radosti, a vzápätí upadnú do hlbokej depresie. Vrtkavosť a rozvláčnosť sú prekážkami, ktoré dokáže prekonať iba veľké vypätie vôle. Iste ste to už pocítili a dospeli k presvedčeniu, že tieto bariéry je potrebné odstrániť, pretože sú pôvodcom vnútorného pocitu nespokojnosti so sebou samým a s celým okolitým svetom, ktorý vás nervovo vyčerpáva.
Je potešujúce, že máte v sebe dostatok húževnatosti, a zlé, že proti nej stojí vaša nerozhodnosť. Keby sa vám podarilo prekonať ju, padla by vám do lona o to väčšia činorodosť a energia.
Charakteristická je aj vaša snaha vytvoriť si dve polia pôsobnosti, meniť cieľ, za ktorým sa vydávate s neutíchajúcou vervou. Váš nepokojný duch vám znemožňuje sústrediť sa na praktické stránky života. Neraz si niečo vymyslíte, ale tým sa to pre vás končí, realizáciu prenecháte iným. Nebezpečné je, že vaše slová sa rozchádzajú s činmi.
Je vám vlastná vysoká inteligencia, ktorú neustále rozvíjate v neutíchajúcej túžbe po poznaní. Váš duševný obzor je veľmi široký, preto vám nepôsobí problémy posudzovať veci a problémy z najrôznejších aspektov, čo ešte znásobuje vaša schopnosť vciťovať sa do duší a záležitostí iných osôb. Z toho zase vyplýva, že ste veľmi, možno až priveľmi všestranný človek, často na úkor dôkladného skúmania vecí. Na vine je vaša bujná fantázia, ktorá dokáže premostiť najrozmanitejšie pojmy a predstavy a je pre vás zároveň sprostredkovateľom všetkého nového a rodiaceho sa, takže dokážete vopred vytušiť to, čo ešte len "visí vo vzduchu". Neomylná intuícia a skvelá pamäť sú vám na dobrej pomoci a nedovolia vám podľahnúť predsudkom.
Veľmi trpíte pre svoju nervóznu povahu a často upadáte do stavu sebatrýzne a skľúčenosti. Môžu sa vás zmocňovať aj stavy úzkosti, ktoré korenia vo vašej senzitívnosti. V niektorých prípadoch sú ľudia narodení v tomto znamení takí citliví, že ich existenčný boj nemôže byť úspešný. Často nedotiahnete do konca to, čo ste začali. Váš vzťah k ľuďom je milý, úctivý a prispôsobivý, v podstate ste živý, popudlivý a tvrdohlavý človek. Málokedy zabudnete na urážky a neodpúšťate, keď sa niekto stavia proti vašim nápadom a plánom. Radi rozprávate o svojich predsavzatiach a lichotí vám, ak vám druhí neprotirečia. Treba uznať, že vaše nápady majú naozaj racionálny základ, ktorého hodnota je vysoko nadpriemerná, pretože vaše myšlienkové bohatstvo a vynachádzavý duch dokážu vytvoriť niečo originálne, čo si zaslúži uznanie.
Keby ste sa väčšmi skoncentrovali a zamerali na jeden konkrétny cieľ, mohli by ste si vydláždiť cestu k úspechu a v živote to ďaleko dotiahnuť.
Takto si možno nájsť vlastnú cestu v živote, ktorá vám prinesie nielen materiálne, ale aj duševné uspokojenie a pocit šťastia. Máte na to nielen všetky predpoklady; vedychtivosť, myšlienkové bohatstvo, húževnatosť, vzdelanie.
Máte radi zmenu a ste schopný okamžite sa prispôsobiť momentálnym požiadavkám. Máte zmysel pre detaily, a čo sa duševnej činnosti týka, ste veľmi prispôsobivý, rozumný, rýchly, senzitívny, ale aj ctižiadostivý typ. Máte však sklon k vrtkavosti a väčšiemu triešteniu síl, než je dobré.
Vcelku ste príjemný, dobrácky, prispôsobivý a ústupčivý, priateľský a ochotný; trochu nervózny, prudký, všetky vaše pohyby prezrádzajú nepokoj; málokedy dokážete pokojne sedieť alebo stáť, vaša chôdza je rýchla, ste rád rozprávate /komunikujete/ a ľahko sa nadchýnate.
Vašou charakteristickou črtou je ochote pomôcť a zaoberať sa starosťami iných ľudí. Aj keď bývate niekedy trocha podráždený, rýchlo sa zasa upokojíte, a keď vás pochytí záchvat zlosti, veľmi rýchlo to oľutujete a snažíte sa odčiniť príkoria, ktoré ste spôsobili druhým. Napriek vrodenej nestálosti máte pevnú vôľu so sklonom ovládať druhých, ale bez povýšenosti a tyranstva. Viete využiť okamih, ste zhovorčivý, zvedavý, vtipný a pohotový. Ste majstrom v debatách, dokážete sa v jeden deň vehementne zasadzovať o nejakú vec a na druhý deň ju inými argumentmi presvedčivo vyvracať. Ako Blíženec máte vycibrené kombinačné schopnosti, dobrú pamäť a obdivuhodný zmysel pre fakty, niekedy vám však chýba nadhľad, vaše argumenty nie sú dostatočne hlboké a váš úsudok je povrchný, inklinujete k sofistickej argumentácii. Na jednej strane sa prejavuje záujem o estetiku. Stvárňovanie pocitov, jemnocit a veselosť, na druhej strane nerozum, pokrytectvo, bezzásadovosť, preceňovanie svojich schopností, ľahkomyseľnosť.
Blíženec potrebuje pohyb, stále sa ženie za niečím novým, chce sa na tom podieľať, najradšej by mal dve želiezka v ohni.
Blíženci inklinujú k povolaniam, ktoré si vyžadujú rýchlosť, obratnosť, predvídavosť a triezvy úsudok. Preto im vyhovuje práca v tlači, osvedčia sa ako novinári, redaktori, rozhlasoví a televízni pracovníci, vo vydavateľstvách a knižniciach. Môžu sa stať aj úspešnými reportérmi, fotoreportérmi a spisovateľmi. Uprednostňujú však obchodné smery. Mnohí sa úspešne uplatnia na poli vedy alebo v umení ako grafici, hudobníci, ale aj ako tanečníci, v rytmickej gymnastike, športe alebo ako recitátori.
Sú náchylní na choroby pohybového aparátu /ruky, nohy, prsty/, dýchacieho ústrojenstva /priedušky, pľúca/, nervovej sústavy a pohrudnice, neuralgie, astmy, môže sa u nich vyskytnúť aj zvýšená podráždenosť, rečové chyby.
Cítia sa dobre, keď majú dostatok pohybu. Tým je však spravidla preťažované telo. Potrebujú pestrú, vyváženú, hodnostnú stravu, málo mäsa, veľa ovocia, šaláty, zeleninu. Nikotínu by sa mali vyhýbať. Ich organizmus si vyžaduje veľa čerstvého vzduchu a dostatok spánku.
Žena-Blíženec je veselá a vrtká, ľahkomyseľná a bezstarostná. Vždy je naladená na žarty, oslavy a hlúposti. Vyznačuje sa najmä rýchlym chápaním. Je všestranná, pohotová a nemožno jej uprieť diplomaciu. Dokáže byť jemná, prítulná, na druhej strane zasa zvedavá a bezcieľna. Jej správanie sa k ľuďom je vyberané, pričom jej pomáha vrodená prispôsobivosť. Vie sa zasvätene a obratne zapojiť do debaty na akúkoľvek tému. Jej chápavosť a zmierlivá povaha ju robia obľúbenou v spoločnosti a príjemnou hostiteľkou.
Zaujíma sa o budúcnosť. Sleduje nové objavy, módne smery, veci a plány, ktoré sa raz uskutočnia. Aj v pokročilejšom veku je ochotná vzdelávať sa, naučiť sa niečo nové. Jej nepokojný mozog sa neustále musí niečím zamestnávať. Preto ju neveľmi baví práca v domácnosti, zato bojovať o prvenstvo v práci jej vyhovuje.
Nikdy duševne nezostarne; je večne zaľúbená, od detstva až do vysokého veku. Už v útlom veku prežíva ľúbostné dobrodružstvá. Miluje lásku, pričom sex nehrá hlavnú úlohu; verí vo veľkú lásku. Niekedy má pocit, že si zvolila nesprávneho partnera, ale ten, ktorého by chcela, je už vo väčšine prípadov ženatý.
No aj ženatí muži hrajú v jej živote často významnú úlohu. Potom nastane chvíľa, keď sa rozhodne pre "čistý stôl", skončí s ľúbostnými vzťahmi a pevne sa rozhodne nájsť si správneho partnera. O tom, či bude mať šťastie rozhodne jej osobný horoskop.
Muž-Blíženec má okolo seba rád veľa ľudí. A pretože je výborným spoločníkom, stane sa miláčikom každej hostiteľky. Vyznačuje sa vycibreným dialektickým myslením, zmyslom pre štýl a logické dedukcie; je prispôsobivý a zbehlý v spoločenskom styku. Má výbornú predstavivosť, schopnosť sústrediť sa, je plánovitý, so zmyslom pre realitu.
Neustále získava nové dojmy. Jeho fantázia je bezhraničná. Chcel by vzlietnuť vysoko, čím vyššie. Pretože rýchlo chápe, dokáže robiť dve veci odrazu. Blíženec, ktorého nadanie nie je dostatočne využité, ľahko zatrpkne, stane sa strohým, ironickým, je sklamaný. Spájajú ho pevné putá s matkou.
Blíženci majú sklon opúšťať svojich starých priateľov pre nových, no nie z bezcitnosti; sú natoľko nestáli, že sú pre nich aktuálni len tí ľudia, ktorí ich momentálne zaujímajú. V manželstve je muž-Blíženec chápavý, nie je však vždy verný; má sklon k ľúbostným aféram, ktoré spravidla nemajú dlhé trvanie.
K svojej manželke sa nevracia s pocitom viny. Je realista a využíva každú možnosť, ktorá sa mu ponúkne. Pre všetko, čo robí, nájde odôvodnenie. Keď s ním nesúhlasia a neprikyvujú mu, nerozvážne sa zatne.
Nedovolí, aby pre neho manželstvo bolo väzením, no manželský vzťah, ktorý sa stal rutinou, dokáže opäť oživiť a urobiť ho príťažlivým.
 
Blíženci sa najlepšie hodia k ľuďom narodených v znamení Váh /22.9.-21.10./ alebo Vodnára /21.1.-18.2./.
Tiež sa k sebe hodia s partnermi narodenými v znameniach Leva /22.7.-21.8./ a v znamení Barana /21.3.-20.4./.
Menej priaznivé sú vzťahy s partnermi narodenými v znamení Panny /22.8.-22.9./ a Rýb /19.2.-20.3./
 
 
Rak - Cancer
(22.6. - 22.7.)
Živel : voda
Dynamika : kardinálna
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Mesiac /Luna/
Priaznivé dni : pondelok, piatok
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 2, 5, 9,12, 48
Farby : biela, strieborná, svetlosivá, modrozelená, bledé farby
Silná stránka : intuícia , vnímavosť
Slabá stránka : pesimizmus
Kov : striebro, ortuť
Drahokamy : krištáľ, opál, kremeň, topas, smaragd, perly, kamenná soľ
Povaha : flegmatická
Typ : dobrácky, rojko a romantik, milovník prírody, sentimentálny človek,
Časti tela, ktoré ovláda : žalúdok a zažívací trakt, pobrušnica, hrudník, prsia, pečeň, slezina, pažerák, lymfatické uzliny
Choroby : poruchy zažívacieho traktu, opuchy, zápaly slizníc, hystéria, chudokrvnosť
Rak podlieha mimoriadnemu vplyvu Luny. Ľudia narodení v tomto znamení sú citliví, často menia svoje názory. Pretože sú dosť nesamostatní, pociťujú potrebu oprieť sa o niekoho v dobrom i zlom.
 
Sú tvrdohlaví a neradi sa podriaďujú. Neradi pracujú pod dohľadom. Ich túžba po poznatkoch je zacielená skôr do minulosti, na druhej strane však majú sklon predvídať veci a udalosti, čo vyplýva z ich senzitívnych a mediálnych schopností. Nemožno sa čudovať, že ide o jemnocitných ľudí, ani tomu, že podnety na ich správanie vychádzajú z tajuplných pochodov v ich podvedomí. Časté zmeny nálady, umocňované neustále sa meniacimi životnými podmienkami, ich unášajú v plynutí času ako trstinu vo vetre. Radi sa vracajú v duchu do minulosti, aby z nej načerpali impulzy pre život v súčasnosti. Majú radi luxus a prepych a aj ľudí vo svojom okolí posudzujú predovšetkým podľa zovňajšku. Vďaka dostatku fantázie a predstavivosti vedia sa tešiť z ozajstného dobrodružstva.
Podliehajú svojim nestálym náladám, a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili správny úsudok. Oni sa však vedia prispôsobiť a pochopiť myšlienky iných ľudí.
Sú ochotní podľahnúť zvodom každého druhu, od najnižších až po tie najvyššie. Nestálosť im komplikuje život, pretože musia ustavične rátať so vzostupmi a pádmi, so zmenami zamestnania. Vytrvalí vedia byť vlastne iba tam, kde to zodpovedá ich ideálom, vtedy si to čo dosiahli, vedia udržať.
Z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom zasa bezstarostne veselí. Veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť, ale rýchle zasa opadne. Sú zmierliví, pritom však diplomatickí a prefíkaní. Niekedy si utvoria názor prenáhlene, bez dostatočnej úvahy a overenia. Na jednej strane inklinujú k zmene zamestnania a k potulnému spôsobu života, na druhej strane lipnú na svojom domove a rodine. Potrebujú domov a pociťujú potrebu starať sa o niekoho, pomáhať mu.
To svedčí o mäkkej povahe. Sú tolerantní a dobrosrdeční. Vyznačujú sa mnohostranným nadaním a schopnosťami, rýchlo chápu, sú filozoficky založení, citliví na rozličné osobné dojmy a vyslovene spoločenskí.
Často menia priateľov, pretože im ťažko padne venovať svoje sympatie na dlhší čas jednej osobe; tak dochádza neraz k veľmi napätým nepriateľským vzťahom. Slovom : ľudia - Raci majú veľa priateľov i nepriateľov, ktorí im sťažujú život.
Muži - Raci sa často zapletú do súdnych sporov, ktoré pre nich nedopadnú dobre. Sú vôbec vystavení nejednému nebezpečenstvu veľkých strát v dôsledku krádeží, nepozornosti a hre, ale aj v dôsledku ľúbostného a manželského života a egoizmu svojich detí.
Dlhšie cesty im môžu priniesť úspech a finančný prospech. Ale pozor na príbuzných - tí môžu muža - Raka pripraviť o majetok a dedičstvo; podobne ich môžu ohroziť aj milostné avantúry. Určitý blahobyt získajú len s vynaložením veľkej námahy a práce. Oveľa úspešnejšia a šťastnejšia je pre ľudí narodených v znamení Raka druhá tretina života, kedy získajú dobré, výnosné postavenie, ako aj zabezpečený príjem.
Pred neskoršími rokmi života teda nemusia mať obavy, pretože im prinesú poväčšine úspech, blahobyt a nečakané šťastie.
Na prvý pohľad vyzerajú ľudia - Raci mäkkí, senzibilní, prítulní a oddaní, nie je však vôbec ľahké dirigovať ich.
Vyznačujú sa veľkou ctižiadosťou, priam fanatickou, zaťatosťou, silou vôle, bojovnosťou, útočnosťou, snaživosťou a usilovnosťou., ale aj cieľavedomosťou, radosťou z práce a túžbou po uznaní. Sú to činorodé typy ľudí.
Muž-Rak potrebuje oporu, istotu. Pre to, čo má preňho cenu vie pracovať, šetriť a gazdovať ako málokto.
Čo sa týka zamestnania, muž-Rak má veľmi rozmanité sklony. V oblasti obchodu dáva prednosť práci v hoteli alebo reštaurácii, ale v rybnom priemysle, obchode s nápojmi, na benzínovej pumpe, v pivovare, v sociálnych a nemocničných zariadeniach či v službách. Aj mnohí obchodní cestujúci a zástupcovia firiem sa grupujú z radov ľudí narodených v tomto znamení. Sú dobrými pracovníkmi v psychologických poradniach, ošetrovateľmi, ľudovými liečiteľmi. Prednosť dávajú slobodným povolaniam. Mnohých Rakov nájdeme v umeleckých povolaniach. Majú na to potrebnú fantáziu, cit a zmysel pre tvary. Sú z nich dobrí lekári, najmä gynekológovia. K technike naproti tomu veľmi neinklinujú. Treba ešte pripomenúť, že muž-Rak je rodeným moreplavcom. Medzi ľuďmi narodenými v tomto znamení nájdeme mnohých, čo sa zaoberajú s činnosťami súvisiacimi s bytovou architektúrou, s potravinárskym priemyslom, ale aj meteorológiou, výskumom, u žien sú to povolania pôrodných asistentiek, učiteliek, ošetrovateliek.
Ľudia narodení v znamení Raka potrebujú napospol, aby ich niekto pochválil, povzbudil, dohovoril im. Pri nedostatočnom uznaní alebo v zlej pracovnej atmosfére duševne chátrajú. Sú náchylní na neurotické ochorenia žalúdka, rakovinu pľúc alebo žalúdka, vodnatieľku, zažívacie poruchy, menštruačné poruchy, chronické ochorenia, ochorenia lymfatického systému, anémiu.
Mali by sa vyhýbať rozčúleniu. Čím vyrovnanejší a harmonickejší je život Raka, tým lepší je jeho zdravotný stav. Alkohol je pre neho jedom číslo jeden.
Všímavý pozorovateľ si všimne u muža -Raka striedavé záujmy a sklony. Túžbu blúdiť svetom a na druhej strane lásku k domovu, striedanie činností a vyhýbanie sa nutnosti usadiť sa. Je veľmi vnímavý, vie zaujímavo rozprávať, ale aj pozorne počúvať. Svojej uzavretosti sa však nevzdá hneď pri prvom stretnutí; trvá dosť dlho, kým dovolí druhému človeku nahliadnuť do svojho vnútra. Jeho život je poznačený najmä nestálosťou, vnímavosťou v najširšom slova zmysle, súcitom a citlivosťou.
Muž -Rak ľahko upadne z veselého očakávania do melancholickej apatie.. Dokáže flirtovať, a pritom byť verný. Ťažko nespomenúť aj istú precitlivenosť, nedostatok činorodosti a vytrvalosti, ale aj sugestibilitu. Prežíva obdobie hlbokého pesimizmu, keď by si mal uvedomiť, že keď sa na neho niekto mračí, nemusí to hneď pokladať za osobnú urážku. Sily čerpá z rodinného prostredia a domova. Sú pre neho životne dôležité. Chcel by chrániť svojich blízkych, ale rovnako túži, aby mu boli duševnou oporou. Má sklon preciťovať súcit, ale ho aj vzbudzovať, dokazovať svoju dobrotu a mať účasť na živote iných a to isté vyžadovať od nich vo vzťahu k svojej osobe, chápať druhých a chcieť byť sám pochopený.
Už týchto niekoľko príkladov ukazuje jeho závislosť od druhých. Takáto závislosť vedie až k tomu, že keď niekomu venuje svoju lásku, chce, aby bola opätovaná.
Človek narodený pod vplyvom Luny môže inému po dlhé roky "obetavo" preukazovať dobro, ba dokonca ho niekomu nanucovať tak, že je ťažké ho odmietnuť, a odrazu žiada, aby mu dotyčný všetko vrátil aj s úrokmi.
V skutočnosti človek narodení v tomto znamení nemôže nič darovať, môže len dávať, aby sa cítil tým kto dáva, a musí žiadať vrátenie, aby si potvrdil svoje ego. Táto vlastnosť je typická najmä pre ženy-Raky.
Je to typický "materinský egoizmus", ktorého prejavy pozorujeme v živote tisícorakých formách. Najprv matka obetuje svojmu dieťaťu aj to posledné z lásky k nemu, a neskoršie požadovanie vrátenia tohto citu je opakom lásky, ktorá má ďalej dieťa pútať k matke. Popri tejto pudovo podmienenej " materinskej láske" sa však vyskytujú aj prejavy nezištnej lásky, ktorá vie dávať a nežiadať odplatu.
Žena-Rak si ctí tradície, je spätá s minulosťou rodiny, rodu, predkov. Tento postoj vedie nevyhnutne k odmietaniu všetkého nového. Vyznačuje sa vyslovenou láskou k deťom každého veku. Niekedy je náladová, nestála, sentimentálna, nesamostatná a nevrlá. Jej pocity kolíšu od najhlbšej čiernej až po najjasnejšiu červenú. Takáto náladovosť, pochopiteľne nijako nepodnecuje vyrovnanosť. Sebaľutovanie zaťažuje jej vlastný duševný stav i atmosféru v rodine. Ak nedokáže pokojne a otvorene hovoriť o svojich problémoch a posťažovať sa, vyvolá iba nezhody a konflikty. Ľahšie by sa s ňou spolupracovalo, keby sa vedela podeliť s inými o svoje skutočné starosti a trápenia a nestarala sa prehnane o dobro svojich milých. Niekedy by bol pre jej okolie lepší otvorený výbuch ako jej stále potláčané pocity, ktoré beztak zaťažujú ostatných.
Napriek zvýšenej senzibilite a pôvabu sú ženy-Raky silné osobnosti. V každodennom živote sú praktické a realistické. Vedia dobre rátať, šetriť, a rozmnožovať majetok. K svojim partnerom a dôverným priateľom sú veľmi kamarátske. Rady majú svoje malé tajomstvá a netreba ich nútiť, aby sa spovedali. Najradšej varia samy a varia dobre. Sú majsterkami v príprave rôznych špecialít. V láske sú romantické, nežné, oddané a jemnocitné.
V ich živote sú dni, kedy s nimi nie je reč, na druhej strane však túžia po pokojnom živote v manželstve a po vlastnej domácnosti. Je v nich zakorenená túžba dať sa hýčkať manželom alebo milencom. Pre ľudí, ktorých miluje, je žena-Rak schopná akejkoľvek obeti. Vlastné obavy statočne premáha. Svojich milých nikdy nenechá v kritickej situácii v štichu. Ľudia narodení v znamení Raka potrebujú mať vždy pocit istoty a náklonnosti; nie sú radi sami. Potrebujú veľa lásky a srdečnosti.
 
Vhodnými partnermi pre ľudí narodených v znamení Raka sú tí čo sa narodili v znamení Škorpióna /24.10. - 22. 11./ a v znamení Rýb /20.2. - 20.3./.
Rovnako harmonické sú aj manželstvá s narodenými v znamení Panny /24.8. - 23. 9./ a v znamení Býka /21.4. - 21.5./.
Nepriaznivé a konfliktné je naproti tomu spojenie Raka s jedincom narodeným v znamení Kozorožca /22.12. - 20.1./, Váh /24.9. - 23.10./ a Barana /21. 3. - 20. 4./
 
 
Lev - Leo
(23.7. - 22.8.)
Živel : oheň
Dynamika : fixná
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Slnko
Priaznivé dni : nedeľa, utorok
Menej priaznivý deň : piatok
Šťastné čísla : 1, 3, 9, 93
Farby : zlatá, hnedá, béžová, oranžová, biela
Silná stránka : hrdosť, vznešenosť, čestnosť, veľkorysosť
Slabá stránka : precitlivenosť, panovačnosť, hnevlivosť, povýšenectvo
Kov : zlato
Drahokamy : diamant, jantár, topás, rubín, jaspis
Povaha : cholerická
Typ : autoritatívny, energický človek, optimista, človek Slnka, bezstarostný pôžitkár, chvastúň
Časti tela, ktoré ovláda : srdce, krvný obeh, miecha, chrbtica, medzistavcové platničky, hrudný kôš, solár plexus, svalstvo chrbta
Choroby : vysoký alebo nízky tlak, infarkt, poruchy krvného obehu, choroby chrbtice a miechy, rozšírenie srdca, horúčky, mdloby, rozšírenie aorty.
 
Človek narodený v znamení Leva stojí pod dominantný vplyvom Slnka, ktoré poznačuje jeho povahu. Vyžaruje z neho silné sebavedomie a energia. Ukazuje svoju silu, je sebaistý a málokedy sa mýli. Vie si získať vážnosť a dôveru, vo svojom okolí zastáva vedúcu pozíciu, za čo vďačí svojej neúnavnosti. Pretože mu nechýba odvaha a sila, dosiahne vysoké životné ciele ľahšie ako iní. Jeho túžba po prepychu a honosnosti, sklon vystavovať na obdiv svoje Ja a vôľa premieňať svet na svoj obraz a podobu, nesie so sebou nebezpečenstvo, že precení svoje sily a spadne z dosiahnutej výšky.
Je praktický človek a ako taký si vytyčuje veľkorysé plány. Je tiež dobrosrdečný. Aj keď je niekedy vnútorne veľmi rozčúlený, snaží sa to nedávať najavo najmä v styku s ľuďmi, snaží sa ovládať a správať sa prirodzene napriek pýche, ktorá by ho mohla robiť prísnym a nepríjemným. Nie je závistlivý, oveľa častejšie iní závidia jemu., voči svojim nepriateľom je veľkorysý a zhovievavý; bolestných skúseností ich však neušetrí.
Vplyv Leva ho predurčuje vládnuť. Vďaka vnútornej rozhodnosti a neomylnosti i nezávislosti má pevnú pôdu pod nohami. Jedine silou vlastnej osobnosti pôsobí sugestívne na masy, ktoré sa mu dobrovoľne podriaďujú, pretože podvedome pociťujú potrebu, aby ich niekto viedol.
Od svojich spolublížnych vyžaduje úctu a vážnosť. Ak sa chce pomstiť, urobí to noblesne. Pri posudzovaní ľudí sa riadi srdcom, takisto vo svojom konaní sa dá viesť skôr citmi ako jasným úsudkom. Vďaka ohnivému temperamentu je sexuálne veľmi aktívny a vnímavý a ženy, s ktorými sa stýka, ho veľmi rýchlo vzrušia.
Nedostatky a nebezpečenstvá, ktorými je vystavená jeho povaha, spočívajú v tom, že by sa dobré vlastnosti mohli groteskne znetvoriť. Je vytrvalý vo svojich záujmoch, nie však v činoch. Každý Lev sa chce podieľať na úspechu, túži po kariére a uznaní. Niekedy úsilie dostať sa na čelo súvisí aj s takými vlastnosťami, ako je vystatovačnosť, namyslenosť a arogantnosť. Potom sa vážnosť stáva iba pózou, odvážnosť namyslenosťou, sebavedomie sebapreceňovaním, silné vodcovské schopnosti hochštaplerstvom a velikášstvom a aristokratické správanie povýšenectvom. Rád odhaľuje chyby svojich spolublížnych bez toho, aby to mysleli v zlom. Vedie ho k tomu snaha viacej vedieť a lepšie konať.
Nejeden muž-Lev dosiahol slávu a pocty, ale šťastie ho rýchlo opustilo. Mal by sa vyhýbať hazardným hrám a ľahkomyseľnému rozhadzovaniu peňazí, ktoré najviac ohrozujú jeho majetok. Nemal by sa bezhlavo púšťať do pochybných cieľov a za každú cenu ich chcieť dosiahnúť, aj keď má k tomu sklon - vystavuje sa tým nebezpečenstvu.
Ľudia narodení v znamení Leva majú spravidla príjemné vystupovanie; správajú sa dôstojne, sebaisto a autoritatívne. Ešte aj ich pohyby a slová sú uvážlivé, presvedčivé a vzbudzujú obdiv. Sú si vedomí svojho vplyvu na iných ľudí, ale sú aj zraniteľní. Cítia sa dotknutí, keď náležite neuznáte ich vedomosti, múdrosť a veľkorysosť. Ale keď im polichotíte, veľmi rýchlo sa zasa udobria.
V profesionálnom živote muža-Leva vystupuje do popredia jeho túžba po úspechu, uznaní, poctách a oceneniach. Stavia si a usiluje sa dosiahnuť vysoké ciele. Jeho osobnosť si vyžaduje moc a dôstojný rámec. Skôr inklinuje k vedúcemu postaveniu ako k práci podriadeného alebo úradníka.
Rád rozhoduje podľa vlastného uváženia, nerád sa drží pevne stanovených predpisov. Ľudí narodených v tomto znamení nachádzame často v obchodných kruhoch, na úradoch, v štátnych službách, v trhovom hospodárstve ako samostatných podnikateľov alebo vedúcich podnikov, i vo verejných službách. Vhodní sú na prácu v požiarnej ochrane, na polícii a v záchrannej službe. Niektorí majú záujem o spracovanie kovov, stavbu strojov, motorov, zariaďovanie nových prevádzok, zabehávanie vozidiel, automobilové preteky; v menšej miere sa vyskytuje vzťah k zbraniam.
V oblasti medicíny dávajú prednosť chirurgii, gynekológii, psychiatrii. Majú nadanie na učiteľské povolanie, chov zvierat, krotenie zveri. Tiež sú medzi nimi ľudia s umeleckým nadaním a sklonmi, najmä na herectvo, réžiu, scénografiu, kabaret a revue, ale aj na maliarstvo, fotografovanie, módnu tvorbu, textilnú tvorbu, hodinársky priemysel a výrobu šperkov.
Ženy inklinujú k obchodníckym povolaniam, vedia riadiť kolektív. Veľký počet žien pracuje v módnej oblasti, pri výrobe luxusného tovaru, zlatníckych výrobkov, dekorácií, v bytovej architektúre, nábytkárskom priemysle a pri výrobe voňaviek. Tiež v kaderníckych a kozmetických salónoch, vo filme, divadle, hudbe. Nie je im cudzia ani chémia, zubné a detské lekárstvo, tanečné školy, módne butiky.
Ženy trpia na ochorenia srdce, krvného obehu, chrbtice, miechy a kŕčových žíl. Mali by sa vyhýbať prejedaniu a hýrivému spôsobu života, dožičiť si dostatok pohybu. No najlepším liekom pre ne je láska.
Muž-Lev je úprimný a otvorený. Rozhodne sa nesnaží nič utajovať. Je poriadkumilovný, činorodý, šíri okolo seba pokoj a poväčšine je stredobodom pozornosti druhých. Láska a vášeň sú jeho slabou stránkou. Nikdy nie je ochotný deliť sa o svoju partnerku, musí patriť iba jemu. Samozrejme, že vie byť aj dvorný, dobrotivý a ochotný pomôcť. Miluje prírodu a rád tancuje. Má rád slobodu a nezávislosť a je ctižiadostivý. Ovláda ho silná túžba žiť podľa svojich predstáv a verí vo svoje vlastné sily a schopnosti.
Je zaujímavé, že popri tom všetkom nemá veľký zmysel pre rodinný život. V každom prípade však chce, aby ho jeho blízky chválili a obdivovali.
Ako manžel je veľkodušný, optimistický, energický a priateľský, no rodina sa mu musí prispôsobovať. Na peniazoch pre domácnosť nešetrí, nie je trochársky.
Niekedy má rád rušný spoločenský život, spoločnosť, v ktorej sa môže popýšiť svojou partnerkou. Keď ho nerešpektujú, ľahko sa urazí. Potrebuje pochlebovanie. Samoľúbosť je slabou stránkou jeho povahy. Energiu vynakladá len tam, kde sa mu to oplatí. Je dobrý organizátor, vie veľmi dobre rozdeľovať prácu. Pre city druhých nemá veľké pochopenie, zameriava sa viac sám na seba.
U mužov badať výraznú túžbu po moci, ktorá môže pri určitej konštelácii hviezd viesť k prekročeniu určitej hranice mocenských nárokov. V podstate jeho osobnosti dominuje vytrvalosť, nekompromisnosť, zmysel pre zodpovednosť, istota a veľkorysé plány, ale aj zaťatosť, ctibažnosť, túžba po moci, nezodpovednosť, sklon ku kompromisom vedúcim k neistote a prehnanej špekulatívnej veľkorysosti.
Silný vplyv Slnka sa prejavuje v sebapreceňovaní a sebavedomí. Pri priaznivej konštelácii podnecuje sebaistota sklon protežovať druhých, pri nepriaznivej vyplýva z vlastnej vnútornej neistoty sklon zabrániť iným, aby sa mohli uplatniť, tendencia zhadzovať ich osobnosti a zásluhy a brzdiť ich postup, aby ho neprevýšili. Drobné práce rád prenecháva druhým.
Muži sa radi obklopujú peknými ženami, vydržiavajú si priateľky, aj keď sú už ženatí.
Ženy sa takisto ako muži narodení v tomto znamení, rady obklopujú prepychom a honosnou nádherou. Aj ony majú rady život, túžia po uznaní a obdive. Ich vystupovanie je sebavedomé, hrdé, extravagantné, ľahko sa rozčúlia a niekedy sú lenivé. Keď všetko beží podľa ich predstáv, sú milé a optimistické. Keď sa im však nedarí, stávajú sa nespravodlivé, tyranské a zveličujú. Majú rady pekné autá, najkrajšie šaty, najdrahšie kožuchy. V spoločnosti rady udávajú tón. Vedia byť pokojné, povznesené a chladné, no môže to byť iba pretvárka. Stačí najmenší neúspech a zmenia sa na vášnivú, zúrivú a panovačnú levicu.
Manželské povinnosti nemôžu obmedziť ich vlastný život. Sú však prístupné lichôtkam a pochlebovaniu.
Manžel ženy-Leva by sa nikdy nemal pokúšať odkázať ju len na domácnosť; potrebuje nejaké hobby alebo zamestnanie.
Napriek tomu je výbornou hostiteľkou, má neomylný vkus, ktorý je však väčšinou finančne veľmi náročný. Chce všetko alebo nič. Nerada hrá druhé husle. Obdivuhodná je jej láska k deťom a zvieratám.
V láske je vášnivá, temperamentná, cieľavedomá. Priťahujú ju mladí muži, väčšinou si vyberie najsilnejšieho a najpríťažlivejšieho. Považujú ju za ženu bez srdce, pretože len čo sa objaví nový zaujímavý uchádzať, bez všetkého opustí svojho dovtedajšieho priateľa.
Často trvá dlhšie, kým si žena-Lev nájde správneho muža.
 
Vhodnými partnermi pre Levy sú osoby narodené v znamení Strelca /23.11.-21.12./ a v znamení Barana /21.3.-20.4./.
Aj vzťah k narodeným v znamení Váh /24.9.-23.10./ a Blížencov /22.5,-21.6./ môže byť veľmi harmonický.
Menej harmonický je vzťah s partnerom narodeným v znamení Vodnára /21.1.-19.2./, Škorpióna /24.10.-22.11./ a Býka /21.4.-21.5./.
 
 
Panna - Virgo
( 23.8. - 22.9.)
Živel : zem
Dynamika : premenlivá
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Merkúr
Priaznivé dni : streda, pondelok
Menej priaznivý deň : piatok
Šťastné čísla : 3, 4, 8, 10, 33
Farby : fialová, čierna, oranžová, hnedá, béžová
Silná stránka : chladnokrvnosť, disciplinovanosť, pedantnosť, praktickosť
Slabá stránka : nerozhodnosť, pasivita, skepsa
Kov : ortuť, mosadz, cín, zliatiny
Drahokamy : zafír, jantár, achát, smaragd, granát, jaspis
Povaha : melancholicko-flegmatická
Typ : úslužný človek, vedec, organizátor a metodik, kritik, egoista, puntičkár
Časti tela, ktoré ovláda : brušné partie, pupok, črevá, pankreas, pečeň, zažívací trakt, slepé črevo.
Choroby : poruchy príjmu a spracovania potravy / hnačky, zápcha /, nedostatok enzýmov, choroby, ktoré chronicky zasahujú vnútornosti.
 
Panna je pod dominujúcim vplyvom planéty Merkúr. To spôsobuje, že má veľmi blízko k prírode. Je to človek zrastený s pôdou. Túži po jednoduchom, skromnom, poetickom a tichom šťastí v ústraní. Tak ako sa mení príroda, mení sa aj jeho nálada. Ľudia, s ktorými sa stýka, ho preto môžu považovať za náladového a popudlivého. Často prichádza o náklonnosť a stráca sympatie blízkych priateľov kritikou, ktorá sa môže dotknúť ich citlivej struny. Mnohé spory a rozpory vznikajú neraz z jeho viny, pretože sa rád mieša do záležitostí druhých. Prísne posudzovanie ľudí, prehnaný sklon ku kritike a egoizmus mu môže veľmi uškodiť, pretože nikdy nehľadá chybu u seba, vždy len u druhých. On sám sa však cíti byť dotknutý a dobre myslené rady priateľov považuje za útok na svoju osobu. Spolunažívanie s inými ľuďmi je pre tento typ človeka dosť zložité.
V zamestnaní sa sústreďuje predovšetkým na pozemské veci, čím ľahko stráca prehľad a zmysel pre rozdiely medzi vecami a ľuďmi. Ľahko sa rozptyľuje detailmi. Má síce pevnú vôľu, ale ľahko sa dá prehovoriť. Proti týmto vlastnostiam stoja vysoké kvality. Dokazuje to dobročinný, úslužný a dôveryhodný charakter, ktorý nie každý hneď odhalí. Svoje tajomstvá si prísne stráži. Pre ľudí, ktorí sú mu blízky, robí v prípade potreby viac, ako môže zdôvodniť sám pred sebou.
Rozmýšľa aktívne, je bystrý a chápavý. Neprepadne ľahko zlosti, ale ak sa to stane, je veľmi ťažké uspokojiť ho. Vie byť veľmi úprimný a zhovorčivý a jeho slovám možno plne dôverovať. Sympatie a antipatie hrajú v jeho živote dôležitú úlohu.
Vďaka svojim schopnostiam to v živote dotiahne ďaleko. Boj o získanie zodpovedajúceho postavenia je častý a prudký.
Vládca znamenia Merkúr tlmí city. Typický muž-Panna sa nerád púšťa do hazardných hier alebo špekulácií. Plánuje, ráta, kalkuluje, vedie si záznamy o najrozmanitejších veciach.
Tento typ je vždy ochotný vzdelávať sa, rozširovať svoje vedomosti, všetko sa dozvedať, aby bol o všetkom informovaný a vedel diskutovať aj o najnovších výdobytkoch vedy rozumne a vecne. Má preto rozsiahle vedomosti a rád veľmi schopne ich odovzdáva druhým, či už slovne, alebo v písomnej forme; na oboje má skvelú vyjadrovaciu schopnosť a nadanie. Vie obratne a duchaplne argumentovať, a keď zasadzuje za alebo proti niečomu, počína si veľmi presvedčivo. Pri práci sa opiera o svoj vrodený intelekt a všetky city vedome vypína. Snaží sa získať nezvratné dôkazy logickou argumentáciou, kombinačnou schopnosťou a jasnou definíciou pojmov, dôslednou metodikou a neomylným pohľadom na dokázateľné fakty.
Ľudia narodení v znamení Panny sa vyznačujú výbornou pamäťou. To im umožňuje hocikedy zhromaždiť zdrvujúce množstvo argumentov na základe svojich obsiahlych vedomostí. Takýto človek je rodeným vedátorom, pracuje čisto racionálne, neprihliada na city ani nepodlieha svetonázorovým, etickým či morálnym stanoviskám. Snaží sa získať čo najviac vedomostí a v rámci tohto obmedzenia je schopný veľkých činov.
Vyhovuje mu povolanie lekára, farmaceuta, odborného technika, humanitného vedca, národohospodára, právnika, spisovateľa, obchodníka, predavača,. Sú to aj schopní technici, remeselníci, jemní mechanici, hodinári, nástrojári, sadzači, krajčíri, záhradníci, chovatelia, poľnohospodári.
Ženy sa hodia na modistky, módne návrhárky, ošetrovateľky. V oblasti umenia a hudby je nadanie ľudí narodených v znamení Panny úzko späté s niektorým technickým smerom. Väčšina predstaviteľov oboch pohlaví pracuje v obchode; v učtárni, v revíznom alebo výpočtovom oddelení, ako kalkulanti, zahraničné korešpondentky, na sekretariáte, ako programátori, v bankách, v nakladateľstvách. Sú zastúpení aj v štátnych úradoch. Sú dobrými pedagógmi, učiteľmi, profesormi, majstrami odborného výcviku, ale majú vlohy aj pre matematiku, astronómiu, botaniku, prácu v laboratóriách, v chiropraxii, knižniciach, v obchodných domoch, hoteloch a v reštauračných zariadeniach.
Zo zdravotného hľadiska je ohrozená najmä brušná časť tela, vnútornosti, slezina, pečeň, pankreas. Môže dôjsť k črevným ťažkostiam a zažívacím poruchám. Dobrým liekom pre týchto ľudí je humor.
Organické ťažkosti vznikajú preto, lebo človek-Panna berie veci priveľmi tragicky. Kto si uchová dobrú náladu a optimizmus a obrní sa proti všetkému negatívnemu, zostane zdravý; toto pravidlo však platí iba pre ľudí s dobrým, pozitívnym radixovým horoskopom.
Nepokojná doba a krízové situácie v povolaní môžu podstatne ovplyvniť zdravotný stav Panny.
Muž-Panna nebude pre svoj oklieštený citový život a triezvosť nikdy úspešným milovníkom, tým menej nikdy nekoná intuitívne a všetko, teda aj lásku sa snaží zaškatuľkovať do svojej schémy usporiadania sveta. Väčšinou hrá v jeho vzťahu k partnerke väčšiu úlohu záujem ako vášeň.
V mladosti často vedie striedmy spôsob života a po celý život si uchováva skeptický postoj k erotike. Je však starostlivým otcom, na ktorého sa možno spoľahnúť, aj keď je niekedy trochu malicherný a zádrapčivý.
Má veľké pochopenie pre slabých a chudobných - musí jednoducho pomáhať. Je veľmi poriadkumilovný, praktický, šikovný a bystrý. Má svoje vlastné organizačné metódy a vlohy riešiť a objasňovať zložité problémy.
Je to dobrý úradník, prípadne vie zlepšovať už existujúce. Jeho schopnosti ho vynesú na vysokú priečku rebríčka v jeho povolaní, no úspech sa nedostaví ľahko. Je zaťažený pocitom zodpovednosti a trpí mučeníckym komplexom.
Mohol by pokojne zostať starým mládencom, znášal by to bez veľkých sklamaní.
Títo ľudia sú často živými encyklopedickými príručkami, sprostredkovateľmi a vykonávateľmi remeselných úkonov. Sú medzi nimi aj vyslovení skupáni; ich šporovlivosť nadobúda niekedy groteskné formy. Niektorí si rozdeľujú peniaze na domáce výdavky do rôznych škatuliek a o všetkom si vedú presné záznamy.
V podstate je muž-Panna realista, plánovitý človek, ktorý si cení metodickosť. Pri vrodenom sklone k presnosti lipne niekedy až prehnane na číslach, všíma si detaily a pritom stráca zmysel pre celok.
Žena-Panna šíri okolo seba atmosféru čistoty a nevinnosti, z ktorej sa napokon vykľuje bezcitné pokrytectvo, keďže hlása veľmi prísnu morálku. Teší sa úspechom druhého pohlavia a tiež s ním veselo koketuje, ak sa však nápadník pokúša vyvodiť z jej správania dôsledky, chladne ho odmietne. Sexuálna frigidnosť hrá v jej živote významnú úlohu a štatistiky dokazujú, že percento frigidných žien narodených v tomto znamení je vysoké.
Na obranu týchto žien treba povedať, že je to niekedy vina mužov, ktorí nemajú dosť skúseností na to, aby prebudili svoju chladnú partnerku zo spánku Šípovej Ruženky.
Čiastočne jej však aj vlastné zdôrazňovanie svojej osoby bráni úplne sa oddať mužovi. Je však priateľská, priam staromódne ženská, má šikovné ruky a vynaliezavý um.
Keď ju kritizujú, ľahko sa urazí. Pozná však svoje slabé stránky. Často sa pustí do nejakej práce, no keď ju niečo od nej odpúta, nedokončí ju a pustí sa do niečoho iného. Je spravidla poriadkumilovná, ale niekedy jej chýba systém a metóda.
V podstate sú ženy-Panny veľmi hanblivé, ale ako iné ženy, poznajú všetky ženské úskoky a zbrane. Sklamania im hneď neodoberú odvahu. Sú vstave zrušiť pevný zväzok alebo manželstvo, keď zistia, že nie je dokonalé.
Podieľajú sa na starostiach svojho partnera, sú puntičkárske v maličkostiach, ale vedia byť aj najdobrotivejšími a najmilšími ženami na svete. Pokojnou odvahou a hlbokým pocitom zodpovednosti držia často pokope veľké rodiny.
V každodennom manželskom živote ženy alebo muža narodených v tomto znamení sa veľmi skoro prejaví rutina. Tým sa spolužitie pre obe strany nudným a bezobsažným.
 
Vhodným partnerom pre narodených v znamení Panny sú Kozorožci /22.12.-20.1./. Harmonický je aj zväzok s narodenými v znamení Raka /22.6.-22.7./ a v znamení Škorpióna /24.10.-22.11./.
Menej priaznivé znamenia sú Blíženci /22.5.-21.6./, Strelec /23.11.-21.12./ a Ryby /20.2.-20.3./.
 
 
Váhy - Libra
(23.9. - 22.10.)
Živel : vzduch
Dynamika : kardinálna
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Venuša
Priaznivé dni : piatok, štvrtok
Menej priaznivý deň : streda
Šťastné čísla : 7, 8,10, 27
Farby : modrá, bledomodrá, modrozelená, svetložltá, ružová
Silná stránka : dobrý intelekt, zmysel pre poriadok, túžba po harmónii, veselý, prispôsobivý, láskavý, intuitívny.
Slabá stránka : slabá vôľa, náladovosť, rozmary, nepokoj
Kov : meď
Drahokamy : topás, tyrkys, diamant, zafír, achát, smaragd, perly
Povaha : sangvinická
Typ : typ umelca, vyrovnaný človek milujúci život, diplomat, bohém, rečník, sudca, advokát.
Časti tela, ktoré ovláda : obličky, slabiny, močový mechúr, slinivka brušná, žľazy
Choroby : žliaz, ľadvín, cukrovka, krvný obeh, reuma.
 
Váhy sú pod dominujúcim vplyvom Venuše. To dodáva ľuďom narodeným v tomto znamení vľúdnosť a čestnosť. Ich dobrosrdečnosť zachádza až tak ďaleko, že sú ochotní dať aj posledné a nečakať odmenu. Sú založení vyslovene sociálne, sú otvorení a priami, nesmierne vnímaví, vedia sa vcítiť do duševného stavu iných ľudí, šikovne riešiť rozpory a zmierňovať napäté situácie. Obzvlášť im na to dáva predpoklady okolnosť, že v nich prebývajú dve duše : jedna chce chápať život citovo, druhá ho chce prežívať uvedomelo, vo všetkých jeho formách. Sú to umelci života, vnútorne vyrovnaní, pričom duševné poryvy narúšajú túto rovnováhu a môžu spôsobiť vrcholnú radosť, ale i žiaľ.
Ľudia s týmito vlastnosťami často prepadajú melanchólii; cítia sa dobre iba v harmonickom prostredí; vplyv Venuše ich robí navyše neobyčajne vnímavými na vnútornú a vonkajšiu krásu. V styku s ľuďmi sú maximálne zdvorilí, jemnocitní a taktní.
Hodia sa obzvlášť na sprostredkovateľov a na mierové rokovania. Vo svojich dedukciách sú nerozhodní; aj keď majú silnú vôľu, nestačia držať krok so všetkými nárokmi, ktoré sa na nich kladú. Chýba im činorodosť a len ťažko sa presadzujú. Tento nedostatok nahrádza múdrosť, obratnosť a diplomacia.
Ich duša je schopná hlbokého citu. Vášne sú prudké, ale čestné. Zmysel pre realitu, schopnosť držať sa skutočnosti a faktov sa prejavuje v oboch smeroch - v duševnom i materiálnom.
Títo ľudia sa vyznačujú duševnou čulosťou, zmyslom pre spravodlivosť a neobyčajnou pozorovacou schopnosťou. Otvorenosť a pravdovravnosť im často spôsobuje ujmu. V podstate je narodený v znamení Váh estétom. Jeho vášeň patrí všetkému peknému, vznešenému a harmonickému. Hľadá spojenie, naplnenie života vo zväzku s milujúcim, chápavým partnerom, no jeho oddanosť nie je dosť hlboká. Láskavosť a pôvab, ktoré z neho vyžarujú, očarúvajú a aj on hľadá očarenie láskou druhých. Jeho zmysel pre krásu a oddávanie sa svetským radostiam robia z ľudí ovládaných Venušou vyslovene zmyslových ľudí, pretože zmysly sú jediným nástrojom, pomocou ktorého dokážu v plnej miere vnímať krásu Zeme.
Pri nepriaznivej konštelácii hviezd sa u ľudí narodených v tomto znamení prejavuje ľahkomyseľnosť, koketnosť a povrchnosť.
Človek-Váhy vychutnáva krásu prírody, nádheru krajiny, pôvab pohybu, dráždivú zmyselnosť tela.
Samotu znáša ťažko. Potrebuje osobný kontakt. V spoločenskom styku je uhladený a taktne vie preklenúť vznikajúce nezhody. Rýchlo nadväzuje kontakt a vzájomné sympatie, jeho vystupovanie je obratné. Celé jeho správanie je uvoľnené, elegantné, graciózne a neobyčajne šarmantné. Nie je však ani ľahostajný k lichôtkam. Jeho túžba po spoločenskej kariére, uznaní a úspechu je silná.
Typické povolania týchto ľudí nachádzame v oblasti umenia a všade tam, kde sa vyžaduje dobrý vkus. Pritom uprednostňujú vzletnosť, jasné tóny a farby. Vyhovuje im veľkorozmerné, dekoratívne umenie, plagátotvorba, architektúra interiéru, slávnostné dekorácie, scénografia, úprava verejných priestranstiev a parkov. Réžia a divadelné herectvo, balet, spoločenský tanec, hudba, spev, ako aj športy, kde je potrebná kombinačná schopnosť a súhra s kolektívom. Do úvahy prichádza aj módna tvorba, predvádzanie módnych výrobkov, konfekcie a luxusného tovaru.
Zaujímavá je pre nich aj literatúra, dejiny umenia, prekladateľská činnosť.
Lekári a psychológovia, ktorí sa grupujú spomedzi týchto jedincov, sú výborní diagnostici; majú však vlohy aj pre sociálnu činnosť. Zmysel pre rovnováhu a kombinačné schopnosti pri výpočtoch sú prednosťou pri riešení technických konštrukcií, napríklad pri stavbe mostov, lietadiel, pri strategickom plánovaní, prieskume verejnej mienky a vo veľkoobchode.
Nemožno zabudnúť ani na povolanie učiteľa, advokáta či sudcu.
Čo sa týka chorôb, ohrozujú ich ochorenia obličiek, močového mechúra, maternice, stavcov a slabín, dolnej časti chrbtice. Môžu sa vyskytnúť trombózy, kožné choroby, zväčšená predstojná žľaza, poruchy metabolizmu.
Muž narodený v tomto znamení túži po harmónii a spravodlivosti. Je starostlivý, spravodlivý a čestný v práci i rodinnom živote. Vo väčšom kruhu sa vždy snaží o vyváženosť. Usiluje sa premostiť rozpory, zjednotiť názory a usmerňovať veci. Ľahko podľahneme jeho šarmu. Vo svojej podstate je síce náladový, ale jeho úsmev si stále znova podmaňuje srdcia žien.
Ľúbostný vzťah s partnerom narodeným v tomto znamení nie je vždy jednoduchý, pretože jeho láska nemá vždy dlhé trvanie. Má, ako každý človek, dobré a zlé dni. Čo však absolútne neznáša je nuda. Má rád prepych, pohodlie a všetko, čo je krásne. Jeho ľúbostné nadanie je nesmierne. V erotike hľadá mnohorakosť foriem, experimenty a zmenu. Títo ľudia sú vždy zdravo zvedaví, pričom hrá dôležitú úlohu estetický aspekt. Náchylnosť k druhému pohlaviu je taká veľká, že muž narodený v znamení Váh vie len ťažko žiť sám. Jeho láskyplnosť zahŕňa celú škálu citov. V ľúbostných vzťahoch je nanajvýš jemnocitný a to isté očakáva od svojho partnera.
Má dar zabúdať na veľa vecí, najmä nepríjemných. Rád flirtuje s každou atraktívnou ženou, no málokedy flirt zmení na ľúbostný vzťah.
V povolaní sa nijako netrhá o ťažkú fyzickú prácu. Úlohy, ktoré mu zveria, plní ľahko a elegantne. Je obdarený aktívnou prispôsobivosťou a má rečnícke nadanie. Veľmi dôležitá je v jeho práci rôznorodosť. V ťažkých životných zápasoch je niekedy priveľmi mäkký. Chýba mu sila presadiť sa. Často využívajú jeho dobrodušnosť a veľkorysosť. Jeho mottom je "žiť a nechať žiť".
Ženy-Váhy sú podmanivo milé a príťažlivé. Sú útle, štíhle a pritom vyslovene ženské. Ich chôdza je pružná a rytmická. Sú nesmierne šarmantné a priťahujú mužov ako svetlo mole; navyše majú eleganciu a uhladenosť veľkej dámy, no niekedy pôsobia chladno a utiahnuto. Takáto žena je dokonalou milenkou a má v sebe niečo z klasickej hetéry. Je eroticky príťažlivá a muži jej veľmi rýchlo podľahnú. Je nesmierne sebavedomá a teší ju, keď ju obdivujú. Jej manželská vernosť je často ohrozená. Ak ju k jej partnerovi neviaže hlboká láska, vedie neraz pestrý ľúbostný život, v ktorom hrá flirt veľkú úlohu. Má rada spoločnosť; domáce práce ju veľmi nebavia.
Neznáša nespravodlivosť a hádky. Rada by šírila okolo seba pokoj a harmóniu.
V práci udržiava zväčša dobré vzťahy so spolupracovníkmi. Šíri okolo seba dobrú náladu a vytvára príjemnú pracovnú atmosféru. Diplomatické schopnosti jej umožňujú dobre vychádzať s ľuďmi. Vyhýba sa extrémnym názorom a postojom, je tolerantná. Zdvorilé spôsoby signalizujú ochotu chápať druhých a prispôsobiť sa. Výrazný je jej vkus v obliekaní a zariaďovaní domácnosti.
Túži sa oprieť o druhých, byť s nimi v čo najužšom kontakte a nechať sa nimi zmyslovo ovplyvňovať. Chce byť milovaná, chránená, láskaná, hýčkaná, chválená a sexuálne príťažlivá. Celá škála zmyslových pocitov sa môže uvoľniť pod vplyvom okolia, prípadne partnera.
Ženy-Váhy milujú svoje deti a s nevšednou nehou sa o ne starajú, no na prvom mieste je pre ne manžel.
 
Harmonický vzťah môže vzniknúť vo zväzku s narodenými v znamení Blížencov /22.5.-21.6./, Vodnára /21.1.-19.2./, Strelca /23.11.-21.12./ a Leva /23.7.-23.8./.
Menej priaznivé sú znamenia Barana /21.3.-20.4./, Kozorožca //22.12.-20.1./ a Raka /22.6.-22.7./.
 
 
Škorpión - Scorpio
(24.10. - 22.11.)
Živel : voda
Dynamika : fixná
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Mars
Priaznivé dni : utorok, sobota
Menej priaznivý deň : pondelok
Šťastné čísla : 7, 11, 23, 47
Farby : intenzívna - oranžová, jedovato zelená, fosforeskujúce farby
Silná stránka : dôvtip, silná vôľa, sebavedomie
Slabá stránka : neústupnosť, bezohľadnosť, pomstychtivosť
Kov : platina, plutónium, železo
Drahokamy : opál, ónyx, rubín, magnetit, smaragd, granát
Povaha : cholericko-flegmatická
Typ : zápasiaci, emocionálny človek, faustovský typ, okultný, hypnotizér, zvodca.
Časti tela, ktoré ovláda : maternica, pohlavné orgány, močový mechúr, močovod, panvová oblasť, hrubé črevo, vylučovacie orgány, prostata
Choroby : venerické choroby, poruchy vylučovania, alergie, prostata, výrastky.
 
Vládcom je planéta Mars, planéta vášní a opozície. Nápadná je najmä veľmi silná vôľová energia, ktorá navonok môže pôsobiť ako zaťatosť. Preto určite nenachádzate ľahko pochopenie svojho okolia. Za to, že sú vo vašom živote obdobia, keď sa všetko krúti okolo lásky, vďačíte tiež Marsu. Vaša povaha kolíše medzi dvoma krajnosťami, čo vám spôsobí nejednu ťažkú chvíľu, keďže vaše želania, túžby, sklony, sympatie a nálady majú na rôznych stranách rôznu odozvu. V názoroch ste niekedy tvrdohlavý a neústupný, niekedy priam prudký a škriepny. Ak však zistíte, že ste sa mýlili, potom máte hneď po ruke závažnú výhovorku. Je to pre vás typické, dalo by sa povedať škorpiónske. Ak je táto vlastnosť niektorému mužovi-Škorpiónovi cudzia, vyplýva jeho dynamická sila z bohatej duševnej činnosti.
Máte v sebe niečo príťažlivé; na druhé pohlavie máte veľký vplyv. Doslova vyhľadávate nebezpečenstvá a máte sklon stavať sa proti rôznym názorom a inštitúciám. Za zmienku stojí Vaša schopnosť vnikať hlboko do problémov, vaše dôkladné, bádavé a bystré myslenie.
Sú však aj obdobia, keď ste skrz-naskrz dobrotivý, ochotný pomôcť, priam dobročinný. Vaša túžba vniknúť do tajov prírody je neskrotná. Inklinujete k tajomným vedám, k okultizmu.
Viete vniknúť do tajomstiev iných ľudí a prebádať ich. Svoje vlastné tajomstvá si však nechávate pre seba, nikomu ich ľahko neprezradíte. Pokojne sa vám možno zveriť s dôležitými vecami, na vašu diskrétnosť je spoľahnutie.
Vďaka svojej ctižiadostivosti a nepochybnej usilovnosti dosiahnete v živote viac ako ostatní. Ste veľmi prístupní lichôtkam, ale nemožno vás označiť za namysleného. Ak sa stretnete s ľuďmi, ktorí nielenže poznajú túto vašu vlastnosť, ale vedia ju aj šikovne využívať, dosiahnu u vás veľa, či už v zlom, alebo dobrom.
Hnev, žiarlivosť ba i rôzne vášne musíte vo vlastnom záujme potláčať, pretože by vám mohli veľmi uškodiť, nielen vo vašom vlastnom živote, ale aj vo vzťahu k okoliu.
Škorpión vyhľadáva trecie plochy, alebo sa im prinajmenšom nevyhýba; preto ho vždy posielajú tam, kde hrozí výbuch. S úžasnou zaťatosťou sa púšťa do ťažkých úloh.
Vnútorný nepokoj ho niekedy robí priam násilníckym. Je nevypočítateľný, nedotknuteľný, ale od ľudí, ktorých má rád, vyžaduje absolútnu poslušnosť. Nikdy nie je sám; vždy sa nájdu ľudia, ktorých priťahuje a ktorí ho nasledujú. Jeho správanie je otvorené, ale rýchlo sa urazí. Svojej fanatickej schopnosti nadchnúť sa pre niečo, svojim nezištným ideálom a povinnostiam zostáva verný. Má tiež vyvinutú schopnosť predvídať veci.
Inklinuje k povolaniam, kde sú na neho kladené úlohy meradlom jeho osobnosti. Je veľmi hrdý na svoju prácu a s vervou sa stavia proti ohrozeniu či útokom na to, čo vytvoril, energicky sa bráni. Sila presadiť sa je menlivá, jeho zaťatosť je úmerná jeho účasti na veci; niekedy pritom nevyberá prostriedky a vie byť bezohľadný.
Škorpióni sú dobrými chirurgmi, pohotovostnými lekármi, operačnými sestrami a pôrodnými asistentkami. Majú vlohy aj na praktické lekárstvo a úspešne vykonávajú prácu farmaceutov, chemikov, experimentátorov a výskumníkov, službu v polícii, ako kriminalisti, v nápravnovýchovných zariadeniach a väzniciach, v armáde, v diplomatických a tajných službách, v požiarnej ochrane. Dosahujú úspechy aj v športe. Spomenúť treba ďalej oblasť elektrotechniky, automobilovej techniky, kovospracujúci priemysel. V ekonomickej oblasti inklinujú k podnikovému hospodárstvu, kalkuláciám, k práci s počítačmi, ale aj k organizácií súťaží. Ženy narodené v tomto znamení inklinujú k povolaniam ošetrovateliek, sestričiek v ordináciách, laborantiek, asistentiek, lekárok, detských lekárok, farmaceutiek a zubných lekárok.
Do úvahy prichádza aj práca vo finančných úradoch, v advokátskych a súdnych kanceláriách. Z umeleckých činností dávajú prednosť divadlu, najmä satire /komédie, veselohry, kabarety/.
Z vedeckých disciplín majú vlohy na fyziku, zoológiu, filozofiu, ale aj na hraničné disciplíny ako metafyziku, okultné vedy, psychológiu, parapsychológiu. Neobyčajne ich priťahuje všetko nepoznané, nepreskúmané.
Čo sa týka chorôb, sú náchylné najmä na ochorenia rodidiel, pohlavných orgánov, močového mechúra, slabiny, panvovej oblasti, vylučovacích orgánov, slepého čreva, obličiek, žlčníka. Môžu tiež trpieť zápalmi a menštruačnými poruchami.
Muž-Škorpión má vycibrený zmysel pre lásku. Jeho sexuálny život sa začína v ranej mladosti a trvá do vysokého veku. Sex a láska ho fascinujú. Miluje vášnivo, bez toho, aby pritom strácal vedomie seba samého. Je veľmi romantický a túži po rovnako založenej partnerke. Láska bez žiarlivosti, sexuálnej príťažlivosti a vášne je pre neho ako neosolená polievka. Jeho sexuálna príťažlivosť je veľká; odzbrojuje ženský svet zvláštnym čarom svojej osobnosti. Keď sa uchádza o ženu, robí to s absolútnym nasadením. Vyžaduje plnú oddanosť, vzdanie sa vlastnej individuality, aby sa mu žena vydala na milosť a nemilosť. Pri voľbe sa riadi neomylným inštinktom, v ktorom sú jasne vyhranené sympatie a antipatie. Manželstvo je vysloveným manželstvom z lásky, no nemá vždy dlhé trvanie. Žiarlivosť a neskrývaná krutosť sťažujú život jeho partnerke.
Medzi mužmi je veľa starých mládencov. Môže to súvisieť s tým, že si ich vie pripútať iba málo žien.
V zamestnaní je to vyslovený "ťažný kôň". Hodí sa najmä na profesie, kde sú potrebné vodcovské vlastnosti, sugestívna sila, odvaha, bezvýhradné nasadenie všetkých síl.
Muž-Škorpión vyvíja veľkú aktivitu nielen v láske, ale aj v politike, práci, priateľstve, náboženstve, slovom takmer v každej oblasti. Vie odstraňovať prekážky, ktoré stoja v ceste uskutočneniu jeho osobných či spoločných plánov. Mars ho obdaril schopnosťou presadzovať svoju vôľu, mimoriadnou iniciatívnosťou, ochotou a schopnosťou konať. Je veľmi ctižiadostivý, potrebuje si stále dokazovať svoju výnimočnosť. Jeho ctižiadostivosť ide preto ruka v ruke so snaživosťou, usilovnosťou, príčinlivosťou, pracovitosťou, radosťou z dosiahnutého výkonu, niekedy až s prílišnou horlivosťou, nepokojom, netrpezlivosťou, bezohľadnosťou a despotizmom.
Žena-Škorpión vyžaruje svojrázne svoje čaro. Jej sexuálna príťažlivosť je silná, vášne prudké v dobrom i zlom. Vrcholy a intenzitu ľúbostného opojenia prežíva rovnako silno; je však nekonečne žiarlivá, preto nie je príjemnou manželkou. Keď miluje, je aj bezpodmienečne verná, lipne na partnerovi. Snaží sa udržať manželstvo ešte aj vtedy, keď už je spolužitie pre obidve strany iba utrpením. Väčšinou je veľmi plodná a ľahko otehotnie.
Spoločný život so Škorpiónom si v každom prípade vyžaduje od partnera pochopenie, oddanosť, obetavosť a rozvahu a súčasne aj intenzívne podieľanie sa na sexuálnom vzťahu. Iba tak dokáže znášať vrcholy a hlbiny vášne, do ktorých Škorpión strháva svoju obeť, a pritom si zabezpečiť kus pravého a trvalého šťastia.
U ženy-Škorpióna je vôľa zväčša podriadená inštinktu, využíva ju na dosiahnutie svojich cieľov. Vie sa majstrovsky brániť. Snaží sa vyzbrojiť a pripraviť na prípadný útok protivníka a húževnatým odporom ho pomaly oslabiť a zničiť.
V povolaní má táto žena schopnosť získať moc a využívať ju. Rada pracuje, ale ľahká a pohodlná práca ju nebaví. Je húževnatá, kritická a cieľavedomá.
Pri výbere priateľov je náročná, no skutočným priateľom zostáva verná. Vie žiť s partnerom aj bez snubného prsteňa. Vôbec ju nezaujíma, čo si o nej myslia druhí. Jej postoje sú úprimné a čestné. Je veľmi odvážna a zásadne bojuje proti pokrytectvu. Svojmu partnerovi, či už je to druh alebo manžel, pomáha svojim talentom dosiahnuť jeho ciele. Jeho budúcnosť je pre ňu dôležitejšia ako vlastná kariéra.
Žene narodenej v tomto znamení by sa nikdy nemal dať dôvod na žiarlivosť. Je veľmi nedôverčivá, a ak sa jej podozrenie ukáže opodstatneným, exploduje.
Čo sa týka financií, je náladová. Raz je úzkostlivo šporovlivá, ba až skúpa, potom odrazu nesmierne márnotratná. V každom prípade má rada peniaze, no uspokojí sa aj s malým príjmom manžela. Keď je to potrebné, vie prinášať obete.
Deti v nej majú dobrú matku. Nevie dávať svoju lásku otvorene najavo, ale podporuje svoje deti v každom ohľade, ukazuje im život so všetkými dobrými i zlými stránkami.
 
Ku Škorpiónovi sa hodia ľudia narodení v znamení Raka /22.6.-22.7./ Rýb /20.2.-20.3./ a Kozorožca /22.12.-20.1./
Menej harmonické býva spojenie s Býkom / 21.4.-21.5. /, Levom / 23.7.-23.8. /, Vodnárom / 21.1.-19.2. /. a v znamení Panny /24.8.-23.9./.
 
 
Strelec - Sagittarius
(22.11. - 21.12.)
Živel : oheň
Dynamika : premenlivá
Polarita : pozitívna
Vládca : planéta Jupiter
Priaznivé dni : štvrtok, pondelok
Menej priaznivý deň : sobota
Šťastné čísla : 3, 5, 9, 14, 37 / 4, 16, 34, 136 /
Farby : fialová, indigo, purpurová
Silná stránka : aktivita
Slabá stránka : nervozita
Kov : cín, bronz
Drahokamy : tyrkys, ametyst, tmavomodrý zafír, granát
Povaha : cholericko- sangvinická
Typ : nábožný človek, športovec, dobrodruh, falošný prorok, filozof
Časti tela, ktoré ovláda : panva, stehenné kosti, bedrové kĺby, platničky, pečeň, krížová kosť, látková výmena
Choroby : Nervy, cievy, dna, zlomeniny, ischias, nezhubné bunky, opuchy.
 
Strelec podlieha vplyvu planéty Jupiter. To spôsobuje, že navonok ste väčšinou veľmi pokojný, ale vo vnútri veľmi citlivý, aj keď to na sebe nedáte vedieť.
V ľúbostných záležitostiach sa prejavuje vaša ohnivá nátura a prchkosť. Váš rozum ich však drží v potrebných hraniciach. Ste čestný, konáte dobro pre dobro. Máte prorockú žilku, preto sa v praktickom živote môžete často spoľahnúť na svoj vnútorný hlas. Nadovšetko milujete pokoj a pohodlie; zápornou stránkou tejto vlastnosti je nedostatok rozhodnosti. Snažíte sa o čo najväčšiu slobodu a nezávislosť. Aj v styku s iným pohlavím ste veľmi otvorený, čo si dotyčná osoba vysvetľuje neraz nesprávne. Idete za hlasom svojho srdca bez toho, aby ste sa spýtali, čo na to váš rozum; pritom ste mierumilovný, ohľaduplný, ústupčivý, priamy a čestný.
Vaše psychické danosti sú nadpriemerné. Váš duch je vynachádzavý ba geniálny, vaše myšlienkové pochody sú slobodné, nedajú sa spútať.
Neposednosť vás stále znova ženie na cesty. Rád športujete a chodíte na túry. Máte veľmi rád zvieratá a máte vlohy na štúdium prírodných vied.
V istom zmysle by ste mohli povedať spolu s Goethem "Dve duše prebývajú v mojej hrudi", pretože niekedy trpíte vnútornou rozpoltenosťou, ktorá je neomylnou známkou vašej dvojakej povahy. Ste neobyčajne prístupný citovým dojmom, raz uzavretý a neprístupný, inokedy prudký a podráždený. Tá podráždenosť je často neopodstatnená a vysvetliteľná iba vašou rozpoltenosťou. Vaše vášne a žiarlivosť sú bezhraničné. Ľahko sa stávate nedôverčivým, no nedokážete zabrániť tomu, aby vás neklamali a nepodvádzali.
Muž-Strelec vie vždy, čo je pre koho dobré a nehanbí sa to otvorene povedať. Väčšinou je sám vodcom, ostatní tvoria oddiel, ktorému velí. Tu neplatí žiadne prečo a načo, určujúce je, že nasledujú svojho vodcu. Aj to sa stáva, že zvolí zlý smer.
Je to vášnivý zberateľ. Jeho povaha sa vyznačuje predovšetkým optimizmom. Pozná slabé stránky a nástrahy života a veľmi skoro sa ich naučí chápať a prekonávať. Z takmer vrodenej múdrosti v ňom vyrastá pocit nesmiernej dobroty a pochopenia.
Ľudia narodení v znamení Strelca lipnú na tradíciách a starožitnostiach. Sú vášnivými bojovníkmi za právo a mravnú čistotu. "Dobrý" Strelec je veľmi dobrosrdečný, dobromyseľný a spravodlivý, so zmyslom pre krásu a harmóniu života. Jeho poznanie je intuitívne; najvýraznejším znakom jeho povahy je bezvýhradné uznávanie autority.
Naproti tomu "negatívny" Strelec je sofistom, hĺbka citov sa u neho mení na sentimentálnosť, viery na povery, spravodlivosť na pokrytectvo. Rád sa pýši cudzím perím.
V povolaní inklinujú Strelci k neviazanému životu v prírode, ku ktorej majú hlboký vzťah. Vo všetkých profesiách, ktoré im ju približujú, dosahujú veľké úspechy. Majú schopnosť vycítiť, kedy sa im naskytá dobrá príležitosť. Často majú pocit, že "to pravé" ich ešte len čaká. Táto okolnosť, ako aj ich túžba po cestovaní vysvetľujú časté zmeny povolania.
Mnohých mužov-Strelcov stretávame v hospodárstve a priemysle, importe a exporte ako zástupcov firiem v zahraničí. Priťahuje ich aj právo /mnohí sú sudcami alebo advokátmi/.
Ďalšími vhodnými oblasťami, kde sa môžu uplatniť, je štátna služba, služba v armáde, pracujú ako duchovní, dôstojníci, policajti, pracovníci cestovných kancelárií, politici, vydavateľskí pracovníci, diplomati, filozofi, lekári, psychológovia, geografi, športovci a bankoví úradníci.
Pre ženy narodené v znamení Strelca sú to cudzie jazyky, šport, pedagogická činnosť, sociálne povolania, sú dobrými lekárkami, reportérkami, reprezentantkami firiem v zahraničí, predavačkami, pracovníčkami cestovných kancelárií a artistkami.
Strelci sú náchylní najmä na ochorenia bedrovej oblasti, stehenných kostí, pečene, svalstva /aj srdcového svalu/, mávajú dýchacie ťažkosti, choroby nervovej sústavy, pohybového ústrojenstva, chrbtice, platničiek, kŕčové žily. Majú sklon k reumatickým chorobám, dne, vykĺbeninám a úrazom pri športe. Ohrozené sú aj pľúca. Často dochádza k natrhnutiu väziva a šliach, ochrnutiu končatín, zlomeninám bedrovej kosti, kĺbovým ťažkostiam a problémom pri chôdzi.
Väčšina ľudí narodených v tomto znamení je húževnatá a odolná, rýchlo sa zotavujú. To ich v nejednom prípade zvádza k extrémnemu spôsobu života. Kto z nich žije rozumne, dočká sa vysokého veku a aj v starobe zostane čulý a svieži.
Muži-Strelci majú neraz veľkorysé nápady a plány, ktoré začnú uskutočňovať, ale nedotiahnu ich do konca. Ich zmysel pre dobrodružstvo sa často pári s bezstarostnou nezodpovednosťou.
V práci dáva Strelec prednosť slobodným povolaniam pred pravidelným vysedávaním v kancelárii. Má temperamentnú náturu a jeho láska je zároveň aj vášňou. U žien má veľké šťastie a veľmi ľahko vzplanie. Keď sa raz rozpáli, stáva sa veľmi impulzívny. So svojimi úmyslami sa nijako netají. Táto vlastnosť však vážne ohrozuje jeho vernosť. Zapáli sa pre všetko nové, nepoznané ho dráždi a vzrušuje. Vyznačuje sa výraznou túžbou po slobode a jediným spôsobom ako ho dostať k oltáru, je povedať mu, že ho žena nechce. Vtedy totiž urobí všetko, len aby presvedčil partnerku a získal predmet svojej náklonnosti. V manželstve si ho žena veľmi neužije, pretože mu veľmi ťažko padne zachovať jej vernosť. Múdra žena mu však nezazlieva drobné flirty a aspoň zdanlivo mu ponecháva slobodu, po ktorej tak túži.
Ženy narodené v znamení Strelca sa správajú podobne ako muži. Nie je to nijaká prehnaná vášeň, ktorá ju vháňa stále do nových dobrodružstiev, skôr neskrotná túžba po slobode a snaha upútať čo najväčšiu pozornosť. A pretože súčasne lipne na morálnych zásadách a tradíciách, býva dobrou manželkou, pokým nikto neobmedzuje jej právo na vlastný život.
Je vyslovenou optimistkou. Veci nazýva pravými menami. Rada hrá v lotérii a všetky hazardné hry ju priťahujú. Túži mať pocit, že môže robiť čo chce a čo sama pokladá za správne. Nepatrí medzi tiché a zakríknuté stvorenia. Jej vrodená úprimnosť vedie neraz ku konfliktom a nedorozumeniam. Málokedy je nešťastná. Takmer nikdy neplače. Keď sa jej niečo dotkne, nedá to na sebe znať. Mala by si pamätať, že úprimnosť môže niekedy hlboko raniť.
S radosťou sa zúčastňuje na všetkých radovánkach, či už ide o sex, posedenia s priateľmi /obzvlášť si cení dobré jedlo a nápoje/, alebo o cesty a zábavy. Ak sa jej spýtate na jej vzťah k domácim prácam, úprimne odpovie, že v tomto smere nemá nijaké nadanie. Vie sa však premôcť a udržiavať domácnosť vo vzornom poriadku. Ani s kuchárskym umením to nie je bohvieaké. Väčšina žien-Strelcov neradá varí. Vie však vyčariť chutný múčnik.
 
Harmonický vzťah sľubuje partner narodený v znamení Barana /21.3.-20.4./, Leva /23.7.-23.8./, Vodnára /21.1.-19.2./ a Váh /24.9.-23.10/.
Menej priaznivé sú znamenia Blížencov /22.5.-21.6./, Rýb /20.2.-20.3./ a Panny /23.8.-23.9./
 
 
Kozorožec - Capricorn
( 22.12. - 19.1.)
Živel : zem
Dynamika : kardinálna
Polarita : negatívna
Vládca : planéta Saturn
Priaznivé dni : sobota, piatok
Menej priaznivý deň : utorok
Šťastné čísla : 2, 8, 28, 47 / 3, 9, 15, 35 /
Farby : čierna, všetky tmavé, špinavé farby, tmavomodrá,
tmavohnedá, zeleno-čierna
Silná stránka : trpezlivosť, opatrnosť
Slabá stránka : uzavretosť
Kov : olovo
Drahokamy : granát, jantár, ónyx, rubín, čierny diamant, čierne perly.
Povaha : melancholická
Typ : zodpovedný človek, tvorivý typ, konzervatívny
Časti tela, ktoré ovláda : kosti, kostra, kĺby, vlasy, zuby, šľachy, koža, slezina
Choroby : tvorba kameňov, skleróza, kožné choroby, vredy, chronické nemoci, zažívacie ústrojenstvo, kĺbový reumatizmus.
 
Znamenie Kozorožca je pod dominujúcim vplyvom planéty Saturn. Kozorožec predstavuje šikovného horolezca a naznačuje, ako tento typ podľa všetkých predpokladov obstojí v živote. Nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnuť vrcholy úcty, moci a vplyvu dokazuje, ako veľmi je pod vplyvom Saturna. Je isté, že sa nezastaví pred nijakými ťažkosťami, pred žiadnou prekážkou. Vždy si musí uvedomovať, že cesta hore je plná nebezpečenstiev. Až v druhej polovici sa u Kozorožca život stáva stabilnejší a úspešnejší.
Všetky vlastnosti Kozorožca jednoznačne predurčujú na veľké činy.
Je nepokojný, vytrvalý človek, vedomý si svojich povinností. Ľahko sa učí a chápe, keď je to potrebné, vie byť výrečný, inak je mlčanlivý, uzavretý a nedôverčivý. Keď si vytýči nejaký cieľ, je schopný veľkého odriekania a sebazaprenia. Vie byť obdivuhodne húževnatý, ba až tvrdohlavý. Preto ťažšie nachádza a udrží si priateľov.
Je mu vlastný vážny postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohľad na veci. Víťazstvá v životných situáciách nedosahuje ľahko, je v nich odkázaný výlučne na vlastné sily, nemôže rátať s pomocou alebo podporou druhých. Pritom jeho finančné pomery nie sú zlé. Za svoje materiálne úspechy však vďačí iba sebe a svojej práci. Povolanie mu prináša mnoho bojov, najmä v mladosti. Okolo tridsiatky-štyridsiatky bude jeho cesta úspešnejšia. Celkovo v zrelom veku sú väčšie šance na úspech. Dá sa povedať, že osudom určená cesta je priamočiara a po prekonaní mnohých prekážok v povolaní vedie bezpečne k vytýčenému cieľu, takže v starobe sa dočká splnenia mnohých prianí a nádejí.
Na príkoria a urážky ťažko zabúda, ale netúži sa pomstiť. Nenávisť a priateľstvo sú nekompromisné a trvalé.
V srdcových záležitostiach sa vyznačuje sebaovládaním a vernosťou. V mladosti sa ho často zmocňuje melanchólia. Miluje hlboko a z celého srdca, nevie to však prejaviť, čiastočne pre svoju v podstate utiahnutú a trochu drsnú povahu, typickú pre každého Kozorožca.
Je spravodlivý, pri posudzovaní iných trochu tvrdý a nie je ľahké presvedčiť ho o opaku. Je typom mysliteľa a aj najťažšie problémy rieši s obdivuhodnou ľahkosťou. Je múdry a nič nerobí nepremyslene. Má rád nezávislosť, krásu a súlad.
Svoje postavenie dosahuje za cenu neúnavnej driny.
Spoločenské vzťahy sú pre Kozorožca väčšinou druhoradé. Jeho povahu poznačuje predovšetkým veľká ctižiadosť a usilovnosť. Je rozvážny, svoju silu zhromažďuje vnútornou koncentráciou, zvažuje a meria svoje ciele a vždy dokončí, do čoho sa pustil. Stále ho niečo poháňa, pretože jeho povaha neznáša nečinnosť.
Kozorožec je skúpy aj v prejavoch citov. Akási vnútorná nesmelosť a zraniteľnosť mu bráni otvorene prejavovať lásku. Keď však miluje, je stelesnením vernosti. Nepozná oheň ľúbostnej vášne, ktorá spaľuje, bohatosť a márnotratnosť v láske, jeho cit je stály a nemenný. Berie lásku vážne, je pre neho vážnym problémom, nad ktorým sa zamýšľa, a nie nejaká pevnosť, ktorú treba dobývať.
Trpezlivo dobýva jednu priečku rebríka úspešnosti po druhej. Nebojí sa prekážok a vie sa vyrovnať s neúspechom Je húževnatý a dôkladný, svedomitý, vytrvalý a korektný v dodržiavaní predpisov.
Čo sa týka zamestnania, má dobré vyhliadky v štátnej službe, v zodpovedných funkciách vo veľkých hospodárskych podnikoch ako vedúci kolektívu, pokladník, archivár, správca skladu, učiteľ. Vedecké povolania : astronóm, fyzik, mineralóg, štatistik, historik, právnik, matematik. Ďalej sú to povolania súvisiace so stavebníctvom, pozemkami, domami, baníctvom, geológiou, poľnohospodárstvom.
Je fanatikom svojho povolania. Práca, povinnosť a túžba po moci sú hlavnými črtami jeho povahy. Najväčšie úspechy dosahuje v pokročilom veku, keď môže pokojne užívať plody svojej práce. Usiluje sa o hmotné zabezpečenie.
Ženy narodené v tomto znamení sú dobrými sekretárkami, predavačkami, úradníčkami, no majú aj herecké nadanie. Okrem toho radi pracujú v kožiarskom a textilnom priemysle.
Muž-Kozorožec si cení systematickosť, metodickosť, schematickosť a bezpodmienečné dodržiavanie stanoveného plánu. Už v rannom veku je vidieť u neho zásadovosť, absolútnu spoľahlivosť, prísnosť k sebe samému i druhým, výrazný zmysel pre povinnosť, sebaobmedzovanie a tým jednostranné dosahovanie väčších výkonov, húževnaté sledovanie vytýčeného cieľa. Peniaze hrajú v živote Kozorožcov veľkú úlohu. Vedia však byť šporovliví bez ohľadu na to, či ich majú málo alebo veľa. Peniaze stále rozmnožujú. Majú prirodzený zmysel pre finančné transakcie a obchod. Nenávidia neschopnosť, lenivosť a plytvanie. Vo vedúcom postavení sa muž často prejaví ako neúprosný, tvrdý, bezohľadný a chladný. Nikdy si však neprizná vlastnú vinu.
V profesionálnom živote je realista a praktik, človek činu. Jeho ctižiadosť a vnútornú hrdosť nič nezlomí. Dôsledne sa bude usilovať o materiálne zabezpečenie a úspech v práci.
V láske je trochu ťažkopádny. Často trvá veľmi dlho, kým vyzná žene lásku. Nemá rád flirt a pohrávanie sa s citmi. Keď miluje, tak z celej duše. Myšlienka na manželstvo ho často napĺňa obavami. Keď sa však ožení, berie manželské povinnosti veľmi vážne. Domov a rodina znamenajú pre neho veľa. Je dobrý manžel, no erotické vzťahy mu dávajú poriadne zabrať. Hanbí sa ukázať svoje pravé Ja, je oveľa drsnejší než naozaj chce.
Navonok je neprístupný a disciplinovaný, v podstate veľmi romantický a sníva o dobrodružstvách. Niekedy prekvapí svoje okolie nečakaným humorom, ktorý nepostráda ironický podtón. Je výborným otcom, vyžaduje od svojich detí rešpekt a poslušnosť, ale je ochotný priniesť im akúkoľvek obeť. Má rád rodinné oslavy, narodeniny, staré zvyky. Zo svojich detí sa usiluje vychovať poriadkumilovných a praktických ľudí.
Ženy narodené v znamení Kozorožca berú svoje povolanie veľmi vážne. Sú pracovité, usilovné, ctižiadostivé a majú obrovskú výdrž. Majú tiež rady zábavy a veselú spoločnosť, ich ctižiadosť je však zameraná na praktické veci. Myslia na budúcnosť, na svoje materiálne zabezpečenie. Ťažko zarobené peniaze drží pevne v rukách. Často ju preto jej okolie pokladá za skúpu. Svoje pocity nedáva najavo. Keď však prekoná určité zábrany, vie byť dobrosrdečná a oddaná.
Je síce sexuálne príťažlivá, ale chladnokrvná. Nedá sa strhnúť vášňou, zväčša sa u nej ľúbostný život spája s dosiahnutím určitého cieľa. Je ctižiadostivá a manžela podnecuje k stále väčším výkonom v jeho povolaní. Má určité citové zábrany, čo sa týka morálky je úzkoprsá. Manželskú neveru nevie ani zabudnúť, ani odpustiť. Jediná možnosť ako s ňou dobre vychádzať, je stále jej dávať najavo a vravieť, že ju potrebujete a milujete. Vtedy dokáže prekročiť tieň svojich zábran.
Svojim deťom je oddanou matkou. Vie byť prísna, no vždy má pochopenie pre ich malé starosti. Vychováva ich k šporovlivosti a poriadkumilovnosti.
 
Pre Kozorožca sú vhodní partneri narodení v znamení Býka /21.4.-21.5./, Panny / 24.8. - 23.9./, Rýb /20.2. - 20.3./ a Škorpióna / 23.10. - 22.11./.
Menej priaznivé sú znamenia Raka /22.6. - 22. 7./ a Barana /21.3. - 20.4./.

 

 
 
TOPlist