KUNDALINY

 

Každý človek má vnútorný impulz k tomu, aby v niečom vynikal- aby bol jedinečný.

Niekedy to však chcú ľudia dosiahnuť negatívnymi spôsobmi. Ale najhlbším impulzo tíchto ľudí je evolučný pud, teda snaha dosiahnuť osvietenie a stať sa božskými vo svojej ľudskosti.

Upanišady to vyjadrujú takto:

Ako žijúco v tomto tele sme akosi realizovali Bráhmana( rozšírenie, evolúciu, Boha, Stvoriteľa, Ochráncu aj ničiteľa vesmíru.); inak by sme boli nevedomí a postihla by nás skaza. Tí, ktorí poznali Bráhmana, sa stávajú nesmrtelní, zatiaľ čo ostatní žijú v utrpení.

V Novom zákone odpovedá Ježiš:

Ale písané jest v zákone vašom: Ja som povedal: Bohovia ste. Pretože tých nazval bohmi, ku ktorím reč Božia stala sa a nemôže byť zrušené písmo.

Začíname si uvedomovať, že sme všetci povolaní k tomu, aby sme prekročili hranice svojho ľudstva a smerovali k niečomu vyššiemu. Energia kundalini nás všetkých posúva k tomuto osvieteniu- k poznaniu svetla, k poznaniu Boha.

Kundalini (sanskritské slovo, ktoré znamená “kruhovú energiu”) je základnou evolučnou silou človeka. Táto energia sa čiastočne prebúdza v každom z nás už pri narodení. Na jej dostupnom a použiteľnom množstve závisí stupeň jedincovej inteligencie.

Nejde iba o využitie energie, ktorú už máme, ide o prebudenie jej oveľa vyššieho množstva v rezervoári kundalini pri koreni chrbtice.

Kundalini je prírodná sila, ktorú má každý človek. Nie je to náboženstvo, aj keď ju niektoré náboženstvá praktikujú, a posilujú tak náboženskú vieru každého jednotlivca.

Stará východná literatúra obsahuje veľké množstvo informácií o kundalini. Naopak v literatúre západnej sa o nej začína ešte len písať. Zatiaľ čo rýchlo rastúci záujem o vek vodnára prebúdza energiu, ktorá pomáha uvolňovať kundalini, ľudia rôzneho veku a vývojového stupňa prežívajú kundalini nezávisle na kultúrach, filozofických a náboženských rozdieloch.

Zatiaľ je málo informácií pre tých, ktorí o kundalini ešte nepočuli a chceli by poznať príčiny svojho telesného, duchovného a citového utrpenia. Ani ľudia pracujúci v poradenských oboroch nemajú ľahký prístup k informáciam, ktoré by im uľahčili radiť tým, ktorí uvolňujú kundalini skôr, než sú na to pripravení a preto majú v živote rôzne problémy. Kundalini možno považovať za najstaršiu vedu. V minulosti ľudia prebúdzali kundalini pod vedením svojich učiteľov. A to, čo sa naučili udržiavali ako ezoterické znalosti. My však vstupujeme do obdobia, kde sa ezoterické stáva exotickým. Zo záznamov je jasné, že kresťanskí mystici prežívali stavy uvoľnenia kundalini ako utrpenie. Celý tento proces považovali za cestu k zjednoteniu s Bohom. Gopi Krišna je moderný zastánca tejto evolučnej energie.K uvolneniu kundalini u neho došlo v dôsledku meditačných cvičení, ktoré robil bez predbežného formálneho školenia. Dlhé roky sa snažil pochopiť, čo sa s ním deje. Jeho knihy sú veľmi prospešné pre tých, ktorí neprešli žiadnym školením.

Na každého pôsobí uvoľnenie kundalini odlišne.

Niektoré príznaky prílišného uvoľnenia kundalini, skôr než je naše telo pripravené:

Nevysvetlitelné choroby

Nevypočítateľné chovanie

znížená schopnosť zvládať každodenný život

striedavé návaly tepla a chladu

zmnoženie osobnosti

extrémne zmeny nálad

extrémne striedanie otupelosti a bystrosti

strata alebo deformácia pamäti

všeobecná dezorientácia

extrémne zmeny vzhľadu(človek môže odrazu vyzerať o 20 rokov mladší a vzápätí starší…)

vizuálne efekty( videnie svetiel, farieb, scén z minulých, budúcich životov a udalostí…)

Účel

Kundalini je zameraná svojim vlastným smerom. Pohybuje sa hore chrbticou a temenom hlavy von; touto cestou prináša nové schopnosti a transcendntálne stavy. Kundalini nás podnecuje hľadať osvietenie. Na svojej ceste odstraňuje zablokovanú energiu a tým vyvoláva príznaky vyššie popísané. Kundalini má vlastný cieľ. My ho môžeme podporiť, alebo brzdiť.

Plne vyvinutý človek má paranormálne schopnosti, veľké duchovné vedomie a možno ho považovať za skutočného génia, alebo božského človeka. Každý z nás sa skôr alebo neskôr musí vyrovnať s undalini čím viac toho budeme vedieť a čím lepšie budeme pripravní, tým bude náš zážitok krajší.

je veľa cvičení na uvoľnenie kundalini, ale tie sem radšej nebudem dávať, lebo ten, kto na to nie je pripravený, môže mať veľké zdravotné problémy. Po tom čo som sa dozvedela čo všetko prináša “osvietenie” som sa tiež hneď chcela pustiť do tých cvičení, no nakoniec som to nechala tak. Nebudem riskovať svoje zdravie. Aj keď, kto dosiahne uvoľnenie kundalini, ziska rôzne schopnosti ako napr: možnosť opúšťať svoje telo, levitovať, ovládať iné jazyky, mať úžastné tvorčie schopnosti, geniálnosť, porozumie zvieratám, bude si vedomý, že je so všetkým prepojený a že si všetko uvedomuje jeho, schopnosť vidieť minulé aj budúce životy, a všetko po čom ezoterik túži… no hlavne, bude schopný bezprostredne milovať…

TOPlist