Aura a čakry

Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmych základných energetických centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných. Sú rôzne prístupy k čakrám. Najznámejší ich delí na sedem základných čakier:

image

Korunná čelová

tretie oko

hrdelná

srdcová

pupočná

Solar Plexus

sakrálna koreňová

Koreňová čakra

-Koreňová- Má červenú farbu. Je umiestnená úplne dole na chrbtici. Predstavuje prvok zeme, poskytuje pocit pevného zakorenenia. Reguluje nadladvinky, ladviny, chrbticu a pevné časti tela: zuby, nechty, kosti. S koreňovou čakrou je tiež spojený čuch.

Sakrálna (krížová) čakra- Má oranžovú farbu a je umiestnená na chrbtici v mieste kríža. Je zdrojom pocitu jemného plynutia vlastného ja. Ovplyvňuje telesné tekutiny. Pacienti s blokom v tomto mieste majú problémy s artritídou alebo s bolesťami vyvolanými trením. Sakrálna čakra reguluje reprodukčnú sústavu, gonády, oblasť panvy a močový mechúr.

Pupočná čakra- Má žltú farbu. Je umiestnená na chrbtici v mieste žalúdku. Je zdrojom pocitu vrelosti a veselosti. Náleží jej prvok ohňa, ktorý ovplyvňuje pozitívne alebo negatívne prežívanie udalostí. Reguluje pečeň, žlčník, žalúdok, nervovú sústavu, slepé črevo, bránicu, hrubé črevo a časť tenkého čreva.

Srdečná čakra-Má zelenú farbu. Je umiestnená na chrbtici v úrovni hrudnej kosti. Náleží jej vzdušný prvok. Je zdrojom pocitu bezprostrednosti, pohyblivosti, ľahkosti, nežnosti a spoločenskosti. Hlavný vplyv na túto čakru majú vzťahy. Ľudia, ktorí majú AIDS majú väčšinou zablokovanú práve túto čakru. Reguluje obehovú sústavu, srdce, krv, nervy.

Krčná čakra-Má modrú farbu, je umiestnená na chrbtici v oblasti krku, kde vnímame pocit osamelosti. Slúži ako dôležitá spojnica medzi myšlienkou a vyjadrením. Znázorňuje komunikáciu s okolným svetom. Ak sa zníži prietok energie v tejto oblasti, človek sa môže stať kritický voči ostatným a neváži si názoru druhých. Krčná čakra reguluje štítnu žľazu, priedušky, hlasivky, pľúca a zažívací trakt.

Čakra tretieho oka-Má indigovú farbu. Pre svoju polohu sa označuje aj ako stred čela, lebo leží približne medzi obočím. Je miestom, na ktorom prebieha spojenie medzi intuitivným, obrazotvorným a bezprostredným ja a smrtelným ja mysli. Predstavuje silu uskutočňovať myšlienky. Tretie oko reguluje ľavé oko, spodnú časť mozgu, uši, ústa, nos a nervovú sústavu.

Korunná čakra-Má perleťovo fialovú farbu. Je umiestnená na vrchu hlavy. Slúži ako mystické a duchovné spojenie s Bohom. Ak sledujeme osvieteného človeka, vidíme, že korunná čakra vyžaruje preleťovo fialovú žiaru okolo hlavy, obecne nazývanú svetožiara. Veľkosť, tvar a štruktúra je ovplyvnená zameraním vyššej duševnej vrstvy aury. Ak sa človek teší dobrému zdraviu, jeho korunná čakra vyžaruje vlny svetla. Korunná čakra reguluje pravé oko a hornú časť mozgu.

 Vedľajšie čakry-Čakra zeme- Má tmavo hnedú farbu. Je umiestnená približne 20 cm pod chodidlami. Ak chodíme bosí po tráve, čakra sa pevne ukotví do zeme a vytvorí tak pocit spojenia so zemou. Čakra reguluje vzťahy, zväzky a pocit spoločenstva.

Čakra chodidiel-Má hnedú farbu. Riadi tok telesnej energie z fyzickej aury do vonkajšej duchovnej vrstvy aury. Reguluje rovnováhu, celistvosť a logické myslenie.

Čakra kolien-Má gaštanovú farbu. Je umiestnená na zadnej strane oboch kolien. Kontroluje tok telesnej energie a riadi silu zámerov a svaly na šíji a ramenách.

Čakra rúk-Má citrónovo žltú farbu. Je umiestnená na dlaniach oboch rúk a reguluje tvorivé učenie sa a vyjadrovanie. Kauzála čakra- má priesvitno striebornú farbu a je umiestnená vysoko vzadu na hlave. Umožňuje komunikáciu medzi duchom a materiálnym svetom.

Čakra duše-Má priesvitne perleťovú farbu. Je umiestnená približne 8 cm nad stredom hlavy. Zaisťuje príliv energie sez korunnú čakru a čakru tretieho oka.

Božská čakra-Má priesvitne zlatú farbu. Jej vzdialenosť od čakry duše je u jednotlivcov rôzna. Udržuje neustále spojenie medzi stvorením a tvorcom. Pri smrti sa táto čakra úplne rozvinie a zaistí tak náš návrat do duchovného sveta.

Aura

Ľudská aura nie je fenomén nového veku či súčasťou kultu tajomných a záhadných javov. Je to energia pozostávajúca z telesne spojených elektromagnetických častíc rôznej hustoty, ktorá obklopuje telo v niekoľkých vrstvách, nazývaných základné časti aury. Niektoré vrstvy kopírujú siluetu tela, iné majú oválny tvar, ktorému sa často hovorí aurické vajce. Auru môžeme definovať tromi spôsobmi:

1. Prijímacia energia. Aura je otvorrená a prístupná interakcii so všetkými druhmi energie. Napríklad prechádzkaa po ľudoprázdnej pláži za čerstvého rána zkľudní a obnoví auru. Naopak hnevlivá hádka, ktorá vstrebá harmóniu bude mať opačný účinok- odčerpá energiu.

2. Energia životnej sily. Aura existuje iba vtedy, ak človek žije. Ak je chorý, aura sa scvrkáva a bledne podľa závažnosti ochorenia, smrťou sa úplne vytráca. Môže byť tiež prirovnaná k zrkadlu, ktoré zobazuje človeka v každej jeho etape vývoja.

3. Energia informácii. Aura obsahuje minulé, súčastné a budúce myšlienky, pocity, činy, čo umožňuje jasnozrivým osobám prečítať človeka ako otvorenú knihu.

Vaša auraprezradzuje:                            - dobré i zlé zdravie

-vitalitu i chorobu

silné i slabé emócie

- schopnosť milovať a

byť milovaný

-zapojenie do

osobných vzťahov

-obavy i silné stránky

-vzorce tvorivosti i

závislosti

-nadanie i schopnosti

-vzdelaie a úspech

-osobný vývoj

-dobré i zlé

skúsenosti

-duchovné vedomie

-spojenie so strážnym

duchom

-zážitky z minulých

Životov

 

7 základných častí aury:                                   Fyzická

Éterická

Vitálna

Astrálna

Nižšia duševná

Vyššia duševná

Duchovná

TOPlist